STYCZEŃ - LUTY - MARZEC - KWIECIEŃ - MAJCZERWIEC - LIPIEC - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ

 

 

 

STYCZEŃ – 2012

 

 

 

1 stycznia, Świętej Bożej Rodzicielki

Bardzo ładne kazanie księdza Piotra Natanka, proszę obejrzeć i posłuchać:

http://tv-pustelnia.pl/2012-01-01_10_kazanie.htm

 

 

 

3 stycznia, Najświętszego Imienia Jezus

Jak zostało umniejszone to święto, polecam kazanie ks. Piotra Natanka:

http://tv-pustelnia.pl/2012-01-03_droga_czasow_ostatecznych.htm

 

 

 

trzej_krolowie.jpg 

6 stycznia 2012, Trzech Króli – Objawienie Pańskie

 

Kazanie ks. Piotra Natanka

 

 

 

chrzest_panski.jpg

 

8 stycznia 2012, Niedziela, Chrzest Pański

Kazanie ks. Piotra Natanka i ogłoszenia

 

 

 

NADESŁANE ORĘDZIA

 

 

 

Wszystko co czynię, czynie w dobrej intencji,

jeśli ktoś ma wątpliwości, może nie czytać co umieszczam na stronie.

Dzisiaj w Chrzest Pański dostałem taką radę z Dzienniczka siostry Faustyny:

 

Cytat z "Dzienniczka siostry Faustyny nr 800

(199) Zasada moralna

„Jak się nie wie, co lepsze, trzeba się zastanowić i rozważyć, i zasięgnąć rady, bo nie wolno działać w niepewności sumienia. W niepewności powiedzieć sobie: cokolwiek zrobię, będzie dobrze, mam intencję zrobienia dobrze; Pan Bóg przyjmuje, co my uważamy za dobre - i to Pan Bóg przyjmuje i uznaje za dobre. Nie martwić się, jeżeli po czasie sprawy te okażą się niedobre, Pan Bóg patrzy na intencję, z jaką zaczynamy, i według tej będzie nagradzał. Jest to zasada, której powinniśmy się trzymać.

 

Krzysztof z Łodzi

 

 

1 stycznia 2012r.

ŹRÓDŁO: www.echochrystusakrola.org

Mieczysława

 

ORĘDZIE DLA POLSKI NA 2012 rok

 

DZIECI MOJE 

 

- OTO PRZYCHODZĘ KOLEJNY RAZ DO SWOICH I KOLEJNY RAZ  MOI MNIE NIE PRZYJĘLI. 80 % ludności Ziemi ogólnie Mnie zna.  20 % ludności Ziemi powinna Mnie poznać, aby wypełniło się SŁOWO BOŻE.

 

Jedni proszą całe NIEBO abym już zszedł z NIEBA z rózgą żelazną, bo razem ze Mną cierpią Moje poniżanie, obrażanie i ohydę, jaka Mnie spotyka od stworzenia.

 

JESTEM ZDRUZGOTANY- jak to wyrażacie się, WIDOKAMI NA ZIEMI A PRZEDE WSZYSTKIM, GDY GRZECH JUŻ PRZELEWA SIĘ Z NACZYNIA GORYCZY.

 

INNI WPROST BŁAGAJĄ O DAROWNIE WIN, PRZEPRASZAJĄ ZA SWOJE GRZECHY I BLIŹNIEGO SWEGO I PROSZĄ O ODŁOŻENIE KAR.

 

Z tych 80 % - tylko 10 % jest kochających Mnie na całej kuli ziemskiej. W tej liczbie są tysiące Moich umiłowanych kapłanów, zakonników i zakonnic i dla tych Moja Matka zatrzymuje Moją karzącą dłoń Sędziego Sprawiedliwego.

 

Do 20 % zaliczam "LETNICH", którzy są zdolni stać się "zimnymi" poprzez obiecanki i zastraszanie, ale i "gorącymi", gdy usłyszą Mój głos MIŁOŚCI a jednocześnie głos rozpaczy. W tej grupie jest też najwięcej kapłanów kościoła katolickiego.

 

Resztę mieszkańców ziemi stanowią "ZIMNI"- czyli ci, którzy Mnie nie lubią, nienawidzą i nie chcą Mnie znać. I w tej grupie też są kapłani kościoła katolickiego.

 

 

      PRZYSZŁOŚĆ WASZEJ PLANETY ZIEMI ZALEŻY TYLKO OD WAS.

 

 

Wasz Episkopat określił Mnie swoim sługą.

 

Bóg Ojciec nadał Mi rangę WSPÓŁ - STWORZYCIELA ŚWIATA A PRZEZ ZMARTWYCHWSTANIE - POZYCJĘ KRÓLA POSZCZEGÓLNYCH  PAŃSTW I WSZECHŚWIATA ORAZ PRZEKAZAŁ WŁADZĘ SĘDZIEGO - ROZLICZANIA WAS W MOMENCIE ROZSTANIA SIĘ DUSZY Z CIAŁEM A SŁUGA NIGDY TAKIEJ WŁADZY NIE MA.

 

WASZ EPISKOPAT USTANOWIŁ SIĘ WASZYM SĘDZIĄ.

 

Dla was  już w tym momencie ogłoszenia Mnie sługą w tej chwili na ziemi, to jest walka o władzę, ale nie Moja walka, bo Ja jestem już KRÓLEM od wieków.

 

Obecnie jest walka mieszkańców ziemi o panowanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w sercach, co jest najważniejsze, bo gdy serce czyste i w sercu panuje miłość i pokój, to człowiek z miłości wywyższy Stwórcę i poprosi Go o królowanie oficjalne z widocznymi insygniami władzy królewskiej. Taki czyn najchwalebniejszy może uczynić człowiek w dowód miłości drugiej osobie. To, że słowo MIŁOŚĆ jest najważniejsze, to każdy wie i nawet wasi wrogowie, bo zasłaniając swoje haniebne uczynki nakazują wam kochać się nawzajem, czyli człowiek - człowieka, pomijając w tej miłości Boga - jako OSOBĘ, jako STWÓRCĘ i jako SŁOWO.

 

JAKIE ORĘDZIE NA 2012 ROK?

 

Już tak dużo ORĘDZI otrzymaliście. Już tak dużo razy Ja i Moja Matka przychodzimy do was płacząc krwawymi łzami a wasze serca są zimne jak lód. My z Nieba zawsze dajemy wam NADZIEJĘ.

 

PRZYCHODZIMY ZE SŁOWEM BOŻYM I NAWET MÓWIMY WPROST, CO MACIE ROBIĆ, A WY LUDZIE O LODOWATYCH SERCACH W DALSZYM CIĄGU ROBICIE, CO CHCECIE A PRZEWAŻNIE SĄ ZŁE WASZE DECYZJE I UCZYNKI, KTÓRE SZKODZĄ CZŁOWIEKOWI - WASZEMU BLIŻNIEMU.

 

Nasi wrogowie o zimnych  i zlodowaciałych sercach zastraszają wszystkich ludzi, chcą siać śmierć i zniszczenie na całej kuli ziemskiej, chcą odebrać wolność całemu stworzeniu poprzez śmiercionośne produkowanie broni palnej i żywności, poprzez zatruwanie powietrza - tylko sobie znanymi sposobami. Będziecie zbierać to, co zasiejecie.

  

MÓGŁBYM STRĄCIĆ WAS DO PIEKŁA JEDNYM MRUGNIĘCIA OKA, JAK OJCIEC STRĄCIŁ LUCYFERA, ALE POPRZEZ POWOLNE UMIERANIE LUDZKOŚCI - DUŻO DUSZ ODZYSKAM, BO LUDZIE CHORUJĄC MAJĄ CZAS NA PRZEMYŚLENIA I ŻAŁOWANIE ZA GRZECHY.

             

Prawie z każdego "zła" wynika wiele "dobra".

 

NAJGORSZYM GRZECHEM, KTÓRY POPEŁNIACIE, TO JEST ZMYSŁOWE ŁĄCZENIE SIĘ CIAŁ LUDZKICH POŻĄDLIWOŚCIĄ SEKSUALNĄ - jak to wy nazywacie, BO Z TEGO GRZECHU POWSTAJĄ WSZYSTKIE INNE NA CZELE Z ZABIJANIEM NIEWINIĄTEK, CZY TO POPRZEZ ŚRODKI MEDYCZNE ZABÓJCZE - ŚMIERCIONOŚNE, CZY TO  UCZYNIONE FIZYCZNIE RĘKĄ CZŁOWIEKA.

 

Mnóstwo innych grzechów popełniacie MYŚLĄ, MOWĄ I UCZYNKIEM.

 

TE GRZECHY POPEŁNIANE SĄ PRZEZ LUDZI ZAMIESZKUJĄCYCH CAŁY ŚWIAT OD DZIECI PO STARCÓW - DLATEGO JEST NAJOCHYDNIEJSZY.

 

NASTĘPNYM GRZECHEM JEST HAŃBIENIE MEGO NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA  I NISZCZENIE  MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ KRWI W OBRZĘDACH RELIGIJNYCH PODCZAS NABOŻEŃSTW W MOIM KOŚCIELE KATOLICKIM POCZĄWSZY OD WATYKANU.

 

NAJBARDZIEJ MNIE BOLI TO, ŻE KAPŁANI POWINNI BRONIĆ MNIE NA OŁTARZU ŚWIĘTYM A ONI USUWAJĄ MNIE Z KRZYŻA, Z OŁTARZA, ZE ŚCIAN I Z SERC.

 

Gdyby wszyscy kapłani chcieli słuchać słów Bożych podczas OBJAWIEŃ; gdyby chcieli czytać książki zawierające słowa do nich skierowane i stosować je w życiu Moich wiernych; gdyby chcieli bronić Mnie chociaż w świątyniach należących do Mnie, to nie byłoby grzechu na świecie i zwyciężałby BÓG - MIŁOŚĆ - DOBRO - POKÓJ I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

 

GDY NIE MIESZKA BÓG W SERCACH LUDZKICH, TO NIE MIESZKA ANI W ICH DOMACH, ANI W ŚWIĄTYNIACH I WTEDY GRZESZNIK NIE CHCE KRÓLA - BOGA, BO WYBIERA GRZECH.

 

JEŻELI CZŁOWIEK NIE POTRAFI SAM ZAPROSIĆ BOGA DO SWEGO SERCA, TO DAŁEM 80 LAT TEMU INNĄ PROPOZYCJĘ - ABY TEN CZŁOWIEK UCZYNIŁ MNIE OFICJALNIE KRÓLEM, TO WTEDY JA JAKO KRÓL PRZEMIENIĘ SERCE CZŁOWIEKA, BO JAKO KRÓL MOGĘ WSZYSTKO ZMIENIAĆ.

 

    W 2011 roku BOŻY CZŁOWIEK USŁYSZAŁ MOJE WOŁANIE I PRAGNĄŁ UCZYNIĆ SWEGO STWÓRCĘ - KRÓLEM, GDYŻ PRZEJĄŁ SIĘ MOIM ORĘDZIEM NA 2011 ROK. W TYM CELU BOŻY LUDZIE UDALI SIĘ DO GRODU KRÓLEWSKIEGO MOJEJ MATKI Z PIĘKNYM WIZERUNKIEM CHRYSTUSA KRÓLA, NAMALOWANYM POD MOJE DYKTANDO.

 

PRZYGOTOWALI KORONĘ KRÓLEWSKĄ I BERŁO - INSYGNIA WŁADZY KRÓLEWSKIEJ.

 

A EPISKOPAT POLSKI - SKORUMPOWANY, BEZCZELNY, ZATRACONY, ZAGUBIONY, ZAPRZEDANY MOJEMU WROGOWI UCZYNIŁ NAJGORSZY GRZECH W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI PASTERSKIEJ - NIE PRZYBYŁ NA MOJE ZAPROSZENIE, ABY MNIE WYWYŻSZYĆ, TYLKO PRZYBYŁ INNEGO DNIA DO GRODU MOJEJ MATKI, KRÓLOWEJ TEJ ZIEMI I WYKONAŁ KRECIĄ ROBOTĘ HANIEBNĄ, BO ZAKAZAŁ W WYDANYM OBRZYDLIWYM ZARZĄDZENIU MÓWIĆ O MNIE - JAKO KRÓLU POLSKI. TYM SPOSOBEM I HANIEBNYMI SWOIMI CZYNAMI POZWALA SZYKANOWAĆ I WYŚMIEWAĆ SIĘ Z MOICH RYCERZY A TYM SAMYM NISZCZY URĄGAJĄCYMI SPOSOBAMI MOICH OBROŃCÓW CHRYSTUSA KRÓLA W MOICH ŚWIĄTYNIACH, JESZCZE MOICH.

 

 

Wiem, że te słowa są mocne, proszę teraz przeczytać słowa Pana Jezusa

z dzienniczka świętej siostry Faustyny i samemu wyciągnąć wnioski

czy słowa Pana Jezusa kierowane przez Mieczysławę są uzasadnione:

 

1702. Pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skar­żyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych.

 

Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i koś­cioły.

 

Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach.

 

Odpowiedział Pan:

 

Ta chwała rani serce moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaled­wie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani do­brzy, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat; z nich ma wybuchać silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego...

 

Jakżeż zasiędą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli świata — ani pokuty, ani zadośćuczynie­nia... Ach, serce, któreś mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś mi więcej za­dawało cierpień? Wielkie grzechy świata są zranieniem serca mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przeszywają serce moje na wskroś...

 

1703. Kiedy chciałam się wstawiać za nimi, nic nie mogłam znaleźć na ich usprawiedliwienie, a nie mogąc nic ani pomyśleć w danej chwili ku ich obronie, ból mi ścisnął serce moje i płakałam gorzko. Wtem spojrzał się łaskawie Pan i pocieszył mnie tymi słowy:

 

Nie płacz, jest jeszcze wielka liczba dusz, które mnie kochają bardzo, ale serce moje pragnie być od wszystkich kochane, a że miłość moja jest wielka, dlatego im grożę i karzę.

 

Krzysztof z Łodzi

 

 

 

OŚWIADCZAM WSZYSTKIM KAPŁANOM I RZĄDZĄCYM, ŻE MOJA MATKA NIGDY NIE ZGODZI SIĘ NA HAŃBIENIE SWEGO SYNA I STWÓRCY. PONIEWAŻ CAŁE NIEBO WIDZI, ŻE NIE POMAGAJĄ JUŻ KRWAWE ŁZY  NA OCIEPLENIE RELACJI MIĘDZY ZAPRZEDANYM WROGOWI RZĄDEM,  ZAPRZEDANYM MOJEMU WROGOWI EPISKOPATEM - TO JA USUWAM SIĘ  I DOPUSZCZAM DZIAŁANIE MOICH I WASZYCH WROGÓW.

 

JA - BÓG STWORZYCIEL NIE POZWALAM W NIESKOŃCZONOŚĆ NA ZNIEWAŻANIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ I MATKI MOJEJ, BO TO JEST JEJ OGROMNE CIERPIENIE.

 

NIE MA OFICJALNEGO KRÓLOWANIA MOJEGO NA ZIEMI POLSKIEJ, TO NIE MA OFICJALNEGO OCHRANIANIA TEJ ZIEMI PRZED WROGAMI.

 

NADAL CZEKAM DO OSTATNIEJ  MOŻLIWEJ CHWILI NA OFICJALNY AKT UCZYNIENIA MNIE KRÓLEM PAŃSTWA POLSKIEGO.

 

Zawsze informuję o Łaskach spływających podczas Mojego królowania oraz mówię, co uczyni wróg z Polską, gdy zlekceważycie Moje Łaski.

 

GDY ZLEKCEWAŻYCIE MOJE ŁASKI, TO PRZEDE WSZYSTKIM ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA NASTĘPSTWA, JAKIE WYNIKNĄ ZE ZWYCIĘSTWA PYCHY EPISKOPATU OBCIĄŻĘ CAŁY EPISKOPAT POLSKI, WSZYSTKICH JEGO BISKUPÓW, ARCYBISKUPÓW, KARDYNAŁÓW, PRYMASÓW ORAZ WSZYSTKICH KAPŁANÓW PODĄŻAJĄCYCH ZA ICH ZARZĄDZENIAMI I POWIEM - NIE ZNAM WAS - IDŹCIE DO TEGO, KTÓREMU SŁUŻYLIŚCIE CAŁE ZIEMSKIE ŻYCIE, PONIEWAŻ ŚWIADOMIE WYBRALIŚCIE LUCYFERA ZA BOGA I KRÓLA.

 

                                       JEZUS - KRÓL ŚWIATA I WSZECHŚWIATA

                     

 

 

 

 

Panie Jezu - byłam bardzo smutna, gdy pisałam ORĘDZIE na 2012 rok dla Polski.

Bardzo proszę Królu, powiedz coś jeszcze.

 

Pan Jezus:

   

"  A WY - MOI PRZYJACIELE NIE BÓJCIE SIĘ - NIE ZOSTAWIĘ WAS I POWIEM:

 

- byłem głodny, daliście Mi jeść;

- byłem spragniony, daliście Mi pić;

- byłem gotowy na spełnienie waszej prośby abym królował w Polsce, to ponieśliście trud dla Mnie i dla Polski, przyjechaliście do grodu Mojej Matki i z wielką czcią, uniżonością i szacunkiem obchodziliście się ze Mną wysławiając Moje Imię KRÓLA i narażaliście się na poszturchiwanie i poniżanie przez Paulinów w klasztorze na Jasnej  Górze. Byliście przez nich przeganiani jak natrętne psy.

 

       Tak oni was traktowali, bo Ja znam ich serca.

 

  WY WSZYSCY, KTÓRZY CHCECIE MNIE WIDZIEĆ JAKO KRÓLA OFICJALNIE PANUJĄCEGO; WY WSZYSCY, KTÓRZY PONIEŚLIŚCIE TRUD I PRZYJECHALIŚCIE NA MOJE ZAPROSZENIE A NIE ZOSTALIŚCIE WPUSZCZENI NA UCZTĘ WESELNĄ;

  WY WSZYSCY, KTÓRZY ORGANIZUJECIE MARSZE DLA MNIE - 

                 

                BĘDZIECIE WYWYŻSZENI  PRZEZ CAŁE NIEBO.

    

NIE BÓJCIE SIĘ, CO MACIE MÓWIĆ W CZASIE PRZEŚLADOWAŃ - DUCH ŚWIĘTY WŁOŻY W WASZE USTA ODPOWIEDNIE SŁOWA - ALE RADUJCIE SIĘ, BO BĘDZIECIE ZE MNĄ WIECZERZAĆ W NIEBIE I TU BĘDZIECIE CHWALIĆ OJCA MEGO PO WIECZNE CZASY.

 

ZIEMIA PRZEMINIE, NIEBO PRZEMINIE, ALE MOJE SŁOWA ŚWIĘTE NIE PRZEMINĄ. WYTRWAJCIE PRZY MNIE I BĄDŹCIE WIERNI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI.  ZAUFAJCIE I CIĄGLE UCZCIE SIĘ POKORY I JEŚLI BÓG W WASZYM ŻYCIU BĘDZIE NA PIERWSZYM MIEJSCU, TO WTEDY WSZYSTKO INNE NIE MA ZNACZENIA. WY WSZYSCY MOI WIERNI - ODDAJCIE MI WSZYSTKO A PRZEDE WSZYSTKIM WASZE RODZINY A JA ZADBAM O WASZĄ WIECZNOŚĆ.

 

                             WSZYSTKIM RADZĘ - JAK ZAWSZE:

 

KAŻDEGO DNIA BĄDŹCIE PRZYGOTOWANI NA SPOTKANIE ZE MNĄ -  SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM. CO "ZAROBICIE" TERAZ, GDY ŻYJECIE - ODDAM WAM PO WASZEJ ŚMIERCI.

 

KOCHAJCIE BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO A BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO I JESZCZE  BARDZIEJ. AMEN. DO ZOBACZENIA W NIEBIE.

 

                                                JEZUS  CHRYSTUS - WASZ PAN ".

 

Matka Boża:

 "  MOJE DROGIE DZIECI, WYPEŁNIAJCIE WOLĘ BOŻĄ I MOGĘ TYLKO  PROSIĆ, WSTAWIAĆ SIĘ ZA WAMI I PRZEPRASZAM ZA WAS.

                                                                                Wasza Matka.

 

 

 

 

Panie Jezu, Królu nasz - bardzo proszę powiedz jeszcze o ORĘDZIU, ponieważ w ważnych sprawach pytam kilka razy.

 

Pan Jezus:

        " ORĘDZIE wydrukuj, bo przecież Ja nie tylko do ciebie mówię słowa tej samej treści lub podobnej. CZASY SĄ OSTATECZNE, o czym mówię od dłuższego czasu. " OBJAWIENIA " i książki napisane przez inne wybrane osoby też są krytykowane, tak jak ty.

 

PRAWDA ZAWSZE BYŁA WYŚMIEWANA I WZGARDZANA

od samego początku istnienia świata.

 

Mnie najbardziej dziwi to, że mówię ludziom, jakie ŁASKI będą dla nich, gdy będę KRÓLEM waszym a oni nawet nie chcą słuchać. A gdy realizują się słowa, które wypowiedziałem jakie będą skutki niezrealizowania Mojej prośby, to dopiero wtedy lamentują i użalają się z pytaniem:  a gdzie był Bóg ?

 

Co to jest za gatunek ludzki pyszny i głuchy?

 

Gdy tylko lepiej się poczują, to zapominają o skarceniu ich i dalej grzeszą zamiast dziękować Mi, że ocaleli i że im się nic nie stało. Ot - faryzejski ludu ".

                                                                     Jezus  - Król wasz " 

 

 

 

 

 

 

Panie Jezu - pewien młody kapłan publicznie mnie krytykuje i obiecuje, że wszystko zrobi, aby tę naszą stronę zamknąć.

Najbardziej się dziwi, że ja pytam Ciebie o wszystko, że to niemożliwe, abyś odpowiadał na każde pytanie i publicznie wyśmiewa się z tego.

 

-  Ten kapłan zamiast walczyć o Ciebie Króla, aby Twoje święte wizerunki mogły być w każdym   kościele;

-  zamiast walczyć, aby Twój Dom -Tabernakulum umieszczano w centrum Twoich świątyń; 

-  zamiast walczyć, aby wszyscy kapłani chcieli lub musieli chodzić w sutannach i koloratkach (do konfesjonałów wchodzą nawet w kurtkach);

-  zamiast walczyć, aby wierni przyjmowali Cię z wielkim szacunkiem na kolanach i do ust;

-  zamiast walczyć, aby ludzie nie płacili wielkich kwot - opłat za udzielanie Sakramentów Świętych. (ludzie nie mają pieniędzy na opłaty i żyją w grzechu).

 -  zamiast walczyć, aby biskupi i inni egzorcyści chcieli przychodzić do świątyń i leczyć dusze ludzkie;

 -  zamiast walczyć, aby w Chicago proboszczowie chcieli odprawiać nabożeństwa wieczorem a nie tylko rano, ponieważ dużo ludzi chciałoby przyjść na Mszę Świętą po pracy.....

 

Pan Jezus:

  "  Oj, Mieczysławo, Mieczysławo - powiedziałem wam w ORĘDZIU NOWOROCZNYM bardzo dokładnie, jaki jest stan Mojego KOŚCIOŁA. Nie jest żadną sztuką nauczać wiernych i pokazywać im ich grzechy. Dlaczego nie pojechał do takiego kraju, gdzie nikt Mnie nie zna, tylko przyjechał nawracać najbardziej Mnie oddanych ludzi i jeszcze mu za to płacą.

                       

DARMO DOSTAŁEŚ - DARMO DAWAJ

 

a jeśli ci płacą, to chcą , abyś oddał to, czego nie powinieneś oddać : WOLNOŚCI W WYZNAWANIU WIARY. Jeśli kapłani mają płatne pensje, to muszą liczyć się ze zmianą sumienia i muszą mówić o tym, na co im pozwalają ci, co płacą.

      

NIECH KAŻDY KAPŁAN ZAJMIE SIĘ TYM DO CZEGO JEST

POWOŁANY - NAUCZANIEM LUDZI PRAWD BOŻYCH,

WYPEŁNIANIEM ICH I STOSOWANIEM W ŻYCIU.

 

KAPŁAN NIE POWINIEN POBIERAĆ CEN WYGÓROWANYCH LUB NIBY JAKIŚ USTALONYCH ZA UDZIELANIE SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH A JEDYNIE PROSIĆ, CO ŁASKA. Ja nie wyznaczałem jakiś KAR za przewinienia. A WAM JAK NIE WSTYD?

 

Dużo ludzi nie stać na opłaty, często wysokie opłaty za usługi kapłańskie. Jeżeli teraz w okresie Świąt Bożego Narodzenia nawiedzają domy, to też nie powinni brać pieniędzy a jedynie, "co łaska" i w miarę ludzkich możliwości.

 

     Powiadam: DARMO DOSTAŁEŚ - DARMO DAWAJ.

 

Ludzie żyją w grzechu, bo wiele razy nie stać ich na opłaty dla kapłanów.

Niech mówią: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ i z miłości niech odwiedzają ich w domach a powinno być dla nich zaszczytem zaproszanie do rodzin i poznanie ich z bliska.

 

        KAPŁANI POWINNI DUŻO BŁOGOSŁAWIĆ a nie krytykować.

 

Szczególną łaską obdarzyłem biskupów i powinni być lekarzami dusz a jeszcze żaden nie pochwalił się osiągnięciami w tym kierunku.

      

        DARMO DOSTAŁEŚ - DARMO DAWAJ.

 

Ty kapłanie, ale i każdy powinien chętnie współpracować z ludźmi a nie wierni muszą ciebie usilnie prosić.  Drodzy kapłani, których powinnością jest modlić się, tak jak Ja was nauczyłem, to znaczy przed Mszą św. przygotować się specjalnie, bo przecież dotykacie  Mojego Najświętszego Ciała i Krwi a wy wpadniecie pięć minut przed nabożeństwem i uważacie, że już gotowi jesteście do świętych Dzieł.

 

Upominajcie się nawzajem, aby nie dochodziło do bezczeszczenia Mojego Najświętszego Ciała podczas nabożeństw - ludzie świeccy wchodzą do Prezbiterium a już najgorszą rzeczą jest pozwalanie panoszenia się kobietom i mężczyznom świeckim, gdzie jest Przeistoczenie Chleba i Wina w Moje Najświętsze Ciało i Krew. Dlatego, że nie macie Mego pozwolenia i sami ustalacie hańbiące Mnie praktyki - będziecie specjalnie potraktowani po przejściu bramy śmierci. Ja nigdy nie pozwoliłem abyście dzielili się  Moją władzą z osobami nieuprawnionymi do tego. Teraz można wszystko wytłumaczyć - jak komu wygodnie.

 

To, po co Ja przychodzę już prawie 2000 lat i mówię do osób wybranych, co Mi się nie podoba na Moim Ołtarzu Świętym?  Pamiętacie i wdrażacie w życie, co chcecie a nie to, co należy pamiętać.

 

                                                 Jezus - Najwyższy Kapłan"

 

       

 

 

23 stycznia 2012r.

ŹRÓDŁO: www.echochrystusakrola.org

Mieczysława

 

Panie Jezu - Królu mój pragnę abyś powiedział HASŁO  na ten rok dla mnie.

 

Pan Jezus -  to jest wyznanie MIŁOŚCI:

 

                   "  BĄDŹ UMIŁOWANA NA WIEKI WIECZNE - AMEN "

 

Nie dopuszczę drogie dziecko, droga córko, aby opanował cię chłód twego serca.

Za wielką cenę zapłaciłem, abym miał cię utracić. Rozmiłowałaś Moje Serce i dla tej

Miłości oddalam wszelkie kataklizmy, bo prosisz i przepraszasz za grzeszników.

 

W IMIĘ MIŁOŚCI BOGA DO CZŁOWIEKA ZSZEDŁEM Z WYŻYN NIEBIESKICH.

W IMIĘ MIŁOŚCI BOGA DO CZŁOWIEKA POZWOLIŁEM SIĘ OBRAŻAĆ, OPLUWAĆ I ZABIĆ.

W IMIĘ MIŁOŚCI BOGA DO CZŁOWIEKA POZWALAM DALEJ SIĘ OBRAŻAĆ.            

 

Najbardziej zasmucają Mnie - nie grzechy przeciętnych ludzi a utrata wiary  i grzechy przeciw Duchowi Świętemu, które popełnia DUCHOWIEŃSTWO.

 

Jestem bardzo zasmucony, że wyjątek kto pyta Mnie z DUCHOWIEŃSTWA , a przecież jestem Przyjacielem człowieka i po przyjacielsku chciałbym pomagać ludziom, bo to Mnie zależy, aby was wszystkich zaprosić do Domu Ojca naszego i abyście zamieszkali w szczęściu wiecznym. Amen.

 

Powtarzam:

 

DLA LUDZI KOCHAJĄCYCH MNIE MIŁOŚCIĄ PRAWDZIWĄ, NIEWINNĄ I WDZIĘCZNĄ ZATRZYMUJĘ KARANIE DLA WAS, BO TE DUSZE WYNAGRADZAJĄ ZA GRZESZNIKÓW I DZIĘKI NIM GRZESZNICY POWRACAJĄ DO MNIE. Kochający was Jezus ".


Mój Najukochańszy Jezuniu Królu królów, Boże dobroci, Boże Miłości, Boże Miłosierdzia - UWIELBIAM, KOCHAM, DZIĘKUJĘ I WYCHWALAM TWOJĄ NAJŚWIĘTSZĄ WOLĘ wypływającą z Twojej Wszechpotęgi, kierowanej przez Twoją Mądrość.  Błagam Cię mój Panie i Królu aby Twoja Najświętsza Wola i Boska Miłość mogła być moją gwiazdą przewodnią, prawem, które mną włada, powietrzem, którym oddycham, każdym uderzeniem mojego serca i treścią a więc życiem mojego życia.

 

Dziękujemy serdecznie Królu nasz za Twoje ŁASKI dla całej ludzkości. Bądź uwielbiony i wychwalony na wieki. Panie Boże nasz - dziękujemy Ci za Miłość z jaką nas stworzyłeś, odkupiłeś, poświęciłeś, powołałeś i obdarowałeś wszelkimi dobrami.

 

Staramy się wynagradzać za grzechy nasze i całego świata modlitwą i uczynkami miłosierdzia jak umiemy. Kochamy Cię bezgranicznie na wieki wieczne. Amen.

 

 

 

 

Panie Jezu - Krysia pyta, czy masz uwagi do prowadzonego przez nią Nabożeństwa do

Chrystusa Króla?

 

 Pan Jezus:

      Oj, Krystyno, Krystyno - zadziwiasz Mnie. Obdarzyłem cię Moją ŁASKĄ a ty Ją  przyjęłaś i bardzo starasz się dobrze Ją wykorzystać.

 

 JA TAKŻE TOBIE DZIĘKUJĘ, ŻE JESTEŚ DOBRĄ UCZENNICĄ MOJĄ I STARASZ SIĘ

NIE ZMARNOWAĆ ŻADNEJ CHWILI POŚWIĘCAJĄC SWÓJ CZAS MAKSYMALNIE NA WYNAGRODZENIE BOGU I DLA BLIŹNIEGO.

 

 Kto ofiaruje Mnie serce - miłość, kto przeprasza, wynagradza i dziękuje - Ja oddaję mu wielokrotnie.

 

   DLATEGO POWIADAM WAM - KRUSZYCIE MOJE KARZĄCE DECYZJE I MIŁE MI JEST JAK I OJCU MEMU TAKIE NABOŻEŃSTWO.

 

         GDZIEKOLWIEK BĘDĄ NABOŻEŃSTWA DO CHRYTUSA KRÓLA

                  - JA BĘDĘ BŁOGOSŁAWIŁ ICH UCZESTNIKOM.

 

        GDYBY WSZYSTKIE MEDIA GŁOSIŁY W POLSCE MOJĄ WOLĘ I WYWYŻSZAŁY IMIĘ JEZUSA JAKO KRÓLA POLSKI A SZCZEGÓLNIE  " RADIO MARYJA"  I TELEWIZJA  "TRWAM "  NIE MIAŁYBY PROBLEMÓW Z WROGAMI.

 

   TYLKO CHRYSTUS KRÓL URATUJE POLSKĘ  I CO W NIEJ ZAWARTE A NADE WSZYSTKO NARÓD POLSKI ORAZ CAŁY ŚWIAT, JEŚLI TEN ŚWIAT ZWRÓCI SIĘ DO CHRYSTUSA KRÓLA O POMOC.

 

Moje Serce krwawi, że to RADIO  wywyższone i pobłogosławione przez waszego papieża nie głosi i nie chce uznać Mojej Najświętszej roli i Mojego wywyższenia w waszym państwie. Jak, widać macie bardzo dużo wrogów nawet wśród tych, którzy powinni być Moimi i waszymi przyjaciółmi.

 

MARYJA - MATKA MOJA - bardzo ubolewa nad pracą mediów katolickich, które nie chcą głosić Mojej prośby i Moich warunków POKOJU w Polsce i na świecie, tym samym wybierając niewolę a najpierw wojnę. Wasi zdrajcy nie chcą wiedzieć, że oni też zginą, bo nie ma nieśmiertelnych ciał. Dusze nieśmiertelnych zdrajców są tak bardzo opanowane złymi duchami, że teraz nie wiedzą co robić i co mówić i jest to przykre dla Nieba, że wybierają wielkie cierpienia.

 

  JUŻ MÓWIŁEM - SKORO NA ZIEMI NIE CHCĄ MNIE WIEDZIEĆ KRÓLEM, TO JA KRÓL ZAMKNĘ PRZED NIMI NIEBO.

                                                        Jezus wołający na "pustyni".

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 Panie Jezu - czy ważne są Msze Św. celebrowane przez kapłanów, którzy nie wierzą

                        w Ciebie KRÓLA?

 

Pan Jezus:

 

" Msza Święta jest ważna, ale ŁASKI są mizerne dla ludu Bożego. Przede wszystkim ŁASKI są umniejszone i dlatego wszystko UPADA a grzech panoszy się wszędzie. Gdy będę Królem waszym świętość Mszy Świętej i pokój powrócą do was.

 

Tak wam dopomóż Bóg. Jezus Chrystus - KRÓL ".

 

   Ja bardzo prosiłam ojców z Radia Maryja aby dołączyli się do nas - W JEDNOŚCI SIŁA, ojcowie z R.M. nigdy nie chcieli rozmawiać z nami na temat CHRYSTUS KRÓL a przecież są miliony odbiorców i modlitwa tych milionów otworzyłaby NIEBO na prośby nasze, ojciec Tadeusz Rydzyk zabronił nawet kierować kamery na rycerzy Chrystusa Króla, a przecież my wszyscy jesteśmy dziećmi tego KRÓLA i modlimy się do jednego Boga. Ks. Piotr zawsze nawołuje do popierania próśb ojców z Radia Maryja. Przykro, że ojcowie  z Radia Maryja i telewizji TRWAM dzielą naród i uwierzyli o. Mikrutowi zamiast Panu Bogu.

 

No cóż: Pan Jezus miał Judasza, nasz papież miał (anioła) i ojciec Rydzyk też ma (anioła)

 

ZŁĄCZMY SIĘ W WOŁANIU DO NIEBA O POLSKĘ A NIE DZIELMY SIĘ, bo tylko wrogowie cieszą się z takich podziałów a wszyscy na tym tracimy.

 

 

 

23 stycznia 2012r.

ŹRÓDŁO: www.echochrystusakrola.org

Mieczysława

 

 

Pielgrzymka do WYKROTU

 

 

Panie Jezu - nowy biskup W DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ zaczął pracować od wydawania zarządzeń zakazujących organizowania pielgrzymek do Wykrotu. Ludzie są niemile zaskoczeni, że zamiast iść z nimi i modlić się o błogosławieństwo dla diecezji i Polski to on zakazy wprowadza, Czy on jest biskupem katolickim? Poprzedni biskup ks.Stefanek otrzymał piękny obraz Chrystusa Króla od Kazimierza - mieszkańca Chicago z którym uzgodnił ten temat a biskup obraz umieścił w ciemnicy, bał się naszego wroga - szatana jak Paulini. Koszt tego obrazu z przesyłką 1000 dol. Czy nowy biskup zechce uszanować Ciebie, jako KRÓLA POLSKI i znajdzie dla KRÓLA godne miejsce w Twojej świątyni?

 

Pan Jezus:

 

„Powiedziałem już tak dużo Moich świętych Słów  na temat waszej Ojczyzny, na temat waszych wrogów, którzy ją opanowali. Do wrogów zaliczam wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się Mojej woli.

 

Ponieważ macie zakazane pielgrzymowanie, to Ja proponuję w waszym kościele stosować NIEUSTANNĄ MODLITWĘ PRZED WYSTAWIONYM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM oraz wprowadzenie procesji w kościele, lub dookoła kościoła ze śpiewem donośnym zanoszonym do Nieba waszą żałość z powodu utraty wolności w wyznawaniu Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Matki Jego. Nie bójcie się, zachowujcie godność dzieci Bożych, ale i przestrzegajcie przepisów waszych prześladowców chociażby to były osoby duchowne, bo wśród nich także są wilki w owczych skórach. My w Niebie ubolewamy nad wami, bo tak bardzo zaślepieni są grzechami  żądzy władzy i pychy wasi przedstawiciele duchowieństwa a wy, którzy chcecie oddawać nam cześć i uwielbienie a nie możecie - będziecie tysiąckrotnie bardziej docenieni a wasi prześladowcy będą tysiąckrotnie bardziej ukarani, bo was nie bronią, lecz ciemiężą.

                                                    Jezus zbliżający się do Polski ". 

 

Pan Jezus do Tomka:

"Tomku, Tomku - twoje modlitwy dochodzą do nas echem miłosnym, płynące z twojego serca marzycielskiego. Błogosławię ci w twojej pracy. Przygotuj się wreszcie do obrania kierunku życiowego a Ja ci pomogę - twój Jezus ".

 

Pan Jezus do Łukasza:

" Przeprosiny przyjmuję i to co obiecujesz - przyjmuję i czekam na realizację  wykonania twoich słów. Kto z Bogiem, to i Pan Bóg z nim. Synu bądź Moim apostołem i mów o Bogu więcej aniżeli, tylko to, że jest Dobry i Miłosierny. Mów o tym, że cierpi hańbiony w świątyniach. Ty sam także uważaj na Mszy Świętej i bądź zjednoczony myślami z Nabożeństwem. Pilnuj się i ucz się dyscypliny miłującego dziecka Bożego.

                               Tak ci dopomóż Bóg.  Jezus Chrystus - Pocieszyciel ".

           

Pan Jezus do Ryszarda:

       Drogi Mój synu - pamiętaj abyś zapytał kandydatkę na żonę, czy chciałaby abyśmy jako naród dokonali Intronizacji Chrystusa na Króla według objawień Rozalii Celakówny i podaj jej stronę Rozalii a także podpowiedz, aby przeczytała książkę o jej życiu i o przesłaniu Chrystusa dla Polski przez nią. Powiedz jej, że prośba Jezusa dla narodu jest nadal aktualna i jeśli ona chce wyjść za mąż, to powinna dążyć do tego, bo jeżeli nie dojdzie do ogólnopaństwowej Intronizacji, to nie możemy planować przyszłości, bo nasi wrogowie będą chcieli zniszczyć Polskę, co już robią.

 Ten temat możesz poruszać z każdą osobą z którą rozmawiasz. Ewangelizuj

i nie wstydź się, bo Chrystus Król jest najważniejszy. Jezus - Król Polski ". 

      

Pan Jezus - do Bożeny.

    

"  Niech się nie martwi o siebie. Niech pyta Mnie zawsze. Niech jedzie do Polski i tam niech błaga o zmiłowanie nad jej krajem. Niech nie milczy, niech nawołuje do królowania Mojego. Niech się nie boi. Niech nie pracuje w pojedynkę. Nawet niech jedzie do Mojego umiłowanego kapłana Piotra, do tego świętego miejsca, bo potrzebuję wielu głów, wielu dusz do obrony waszej Ojczyzny.

                          

                    WALCZCIE MODLITWĄ, SŁOWEM I CZYNEM.

 

 Musicie zagłuszyć waszych wrogów, czyli rządzących w Polsce: państwowych  i kościelnych, czyli duchownych.

 

WYKORZYSTAJ DAR, KTÓRY MASZ ODE MNIE, UŻYWAJ GO  i pracuj na korzyść ludzi, którzy chcą, abym mógł być ukoronowany z honorami i pełnił obowiązki królewskie.

 

Nie wstydź się i nie bój się - włożę w usta twoje co masz mówić.

Nie chodź w pojedynkę - nigdy. Odwagi - Ja jestem - Jezus Król ".

                                         ********************

  Pan Jezus -  do Anny: 

               "  Anno, Anno - poświęciłaś tak dużo dla Mnie swego życia i teraz chcesz odejść ze ZGROMADZENIA? Walcz o Mnie i swoją pokorną postawą ale i oddaniem Mnie Bogu. Spróbuj spojrzeć Moimi oczami na współkoleżanki i na otaczający ciebie świat. Objawienia były zawsze tematem niezgody a tak nie powinno być.

 

Ja przychodzę na ziemię z miłością. Pokaż wszystkim swoją postawę, że ty szanujesz Moje PRAWA a Objawienia są zawsze uzupełnieniem tego PRAWA aktualne na dany czas w waszym świecie. DO BOJU ZE ZNIECHĘCENIAMI. Amen. Jezus OBJAWIANY ".