Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan.

Weselmy się, weselmy się i radujmy się nim i radujmy się nim.

 

 

Ofiarowanie dzieciątka Jezus w Świątyni Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie.

 

INTENCJA: Abyśmy potrafili przyjąć i ofiarować smutki i zmartwienia na Chwałę Bożą, Boga Ojca, Syna i Ducha świętego.