Lourdes Boska klinika dusz i ciał

Objawienia w Lourdes miały miejsce w 1858 r., a więc cztery lata po ogłoszeniu przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Potwierdzają one tę prawdę wiary. Od momentu objawień, w Lourdes ciągle dokonują się ewangeliczne cuda, uzdrowienia duchowe z grzechu i z braku wiary w Boga, a także uzdrowienia fizyczne z najróżniejszych chorób.

 

Lourdes pozostaje ciągle niezwykle sugestywnym, namacalnym znakiem Bożego działania. Prowokuje do myślenia, otwarcia się w wierze na tajemnicę Miłości Boga. Ogromna liczba cudów, które się tam dokonują, jest szczególnym orędziem, jakie Bóg kieruje do ludzi zniewolonych przez ideologie liberalno-materialistyczne.

 

Dalej: www.apokalipsa.info.pl                Więcej na ten temat: ARTYKUŁ