Wielki Post, 25 marca 2010 r. - Zwiastowanie Pańskie

 

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyċ to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

 

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”. Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1,26–38)

 

Fragment z książki Poemat Boga Człowieka, Marii Valtorty:  ZWIASTOWANIE

 

Widzę młodziutką Maryję: wygląda najwyżej na 15 lat. Jest sama w swoim pokoiku. Wzdłuż jednej ściany stoi niskie łóżeczko z siennikiem, okryte kocem. Z drugiej strony widać półkę, a na niej lampkę oliwną, zwój pergaminu i jakieś szycie starannie złożone. Bliżej drzwi od ogrodu, zakrytych zasłoną, siedzi na stołeczku Dziewica. Przędzie białą nitkę lnu bardzo sprawnie i szybko. Jej młodziutka piękna twarzyczka wykazuje jakieś miłe zamyślenie. Jest tak cicho dokoła. Wszędzie panuje pokój i porządek. W małym pokoiku, ubogim, jak cela zakonna, jest coś surowe­go i zarazem królewskiego, tak wszystko jest uporządkowane i czyste. (CAŁOŚĆ)

 

ADOPCJA DUCHOWA

dziecka poczętego

Przejdź dalej do strony www.apokalipsa.info.pl

DALEJ

Krzysztof z Łodzi