28 marca 2010 r. – 6 Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa

 

Uroczysty wjazd do Jerozolimy 

 

1 Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów 2 i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! 3 A gdyby wam kto co mówił, powiecie: "Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści"». 4 Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: 5 Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy*. 6 Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. 7 Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich*. 8 A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. 9 A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna* Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! 10 Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» 11 A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». (Mt.21, 1-11)

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna szczególny okres w liturgii Wielkiego Tygodnia. Oto stajemy oko w oko z misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. Świętując triumfalny wjazd do Jerozolimy, oczyma wiary wpatrujemy się już w Oblicze Zmartwychwstałego. Tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, tylko On jest zdolny przemienić wnętrze człowieka.

 Przejdź dalej do strony www.apokalipsa.info.pl

DALEJ

Krzysztof z Łodzi