Kazanie video ks. Piotra Natanka z Niedzieli 1 grudnia 2010 r. BESTIA-666

 

Tylko kapłan Katolicki uratuje świat i kościół, cykl kazań, część 57. Fragment orędzi CZYTAJ.

 

Omówienie Ewangelii: Eucharystia…, Łaska… Chrystus Król…, Zawierzenie…

 

Kazanie według orędzi, Ks. Stefano Gobiego, „Orędzia DO KAPŁANÓW, UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ”, 1973 – 1997

 

BESTIA-666, pięcioramienne gwiazdki, piszczele, motylki… wszędzie. Antychryst występuje przeciw Bogu… Liczba 333, oznacza Boskość… Ten zaś, kto chce umieścić siebie ponad Bogiem, nosi znak 666… Przeliczenie liczby 333 i liczby 666… 666 ukazane trzy razy, czyli przez 3, wskazuje na rok 1998. W tym okresie historycznym uda się masonerii – wspomaganej przez masonerię kościelną – zrealizować swój wielki zamiar: utworzyć bożka – fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół – i umieścić go na miejscu Chrystusa i Jego Kościoła. Statua Wolności w USA – posąg bestii to prezent Masonerii francuskiej … Teraz rozumiecie dlaczego lansują posłuszeństwo biskupowi. Ksiądż Piotr mówi: my jesteśmy szczęściarzami Matki Bożej. Matka Boża: … Wszystkich was formuję, bronię i błogosławię. … nasze zwycięstwo przez Niepokalaną. Amen

 


LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2010-12-01_video_57.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2010-12-01_video_57.htm

 

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

<OBJECT codeBase=http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6 width=620 height=400><PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2010-12-01_video_57.wmv"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="1"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="1"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="75"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="enabled" VALUE="1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="true"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE="1"><PARAM NAME="SAMILang" VALUE="1"><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE="1"><PARAM NAME="captioningID" VALUE="1"></OBJECT>

 

DOŁÓŻ SIĘ NA UTRZYMANIE SERWERA (25 GB) Z TYM ARCHIWUM - OFIARA

 

WIĘCEJ na stronie: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/index.htm