TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ Część 95

 

Kazanie video z 18 stycznia 2011 r. ks. Piotr Natanek.

 


LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-01-18_video_95.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-01-18_video_95.htm

 

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

<OBJECT codeBase=http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6 width=620 height=400><PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-01-18_video_95.wmv"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="1"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="1"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="75"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="enabled" VALUE="1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="true"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE="1"><PARAM NAME="SAMILang" VALUE="1"><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE="1"><PARAM NAME="captioningID" VALUE="1"></OBJECT>

 

DOŁÓŻ SIĘ NA UTRZYMANIE SERWERA (25 GB) Z TYM ARCHIWUM - OFIARA