TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

Kazania ks. Piotra Natanka z 9 maja 2011 r, część 161

 

 Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

Orędzia Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Michelini:

 

Ludzie umierający w grzechu śmiertelnym, pozostają w nim na wieki. Lecz aniołowie i ludzie przynoszą również do piekła swe dary naturalne, a im były one większe, tym większą jest kara. Ponieważ Bóg, Nieskończona Sprawiedliwość, płaci każdemu w miarę jego zasług, toteż i w piekle cierpi się stosownie do otrzymanych na ziemi darów.

 

49. NAWRÓĆCIE SIĘ... PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO

 

Jezus:

 

Kto na ziemi był szczególnie umiłowany przez Boga i otrzymał drogocenne dary Łaski i Miłości, a także - powołanie, którego zazdroszczą mu aniołowie niebiescy... a jeszcze miał szczęście otrzymać wzniosłe posłannictwo Kapłana Bożego z wszelką przypisaną do niego godnością i władzą jakich nie ma żaden anioł, nawet najwznioślejszy... i taki kapłan, gdy się potępi, zostanie otoczony tak przerażającym ogniem, że tego nigdy żaden język ludzki nie będzie zdolny wyrazić. Moi biedni Konsekrowani, zakorzenieni w grzechu i dwu pożądliwościach (ciałach i duszy), gdybyście wiedzieli, co was czeka i co zawisło nad waszą głową, nie wzgardzilibyście wtedy najostrzejszą i najdłuższą pokutą! Nawróćcie się... nawróćcie, póki nie jest za późno... To Sam Jezus zwraca się do was z tym wezwaniem! Upadnijcie na kolana przede Mną Ukrzyżowanym i proście o miłosierdzie i przebaczenie! Teraz dosyć, mój synu, błogosławię cię, a zarazem tych, wszystkich, którzy są ci drodzy, oraz tych wszystkich, którzy modlą się o zbawienie Moich Konsekrowanych. Kochaj Mnie, módl się i wynagradzaj!

 

50. Z WŁASNEJ WINY CZŁOWIEK ZBUNTOWAŁ SIĘ 13.11.1978 r.

 

Jezus:

 

Pisz synu, to Ja Jezus. Po zasłużonej przerwie wołam cię znowu do pracy, ty Moje "małe stępione pióro". Człowiek, mała lecz zadziwiająca synteza trzech królestw wszechświata, prawdziwy wszechświat w miniaturze, nie wyszedł z nieskończonej stwórczej Potęgi Bożej takim, jakim jest dzisiaj. Wyszedł piękny i

doskonały z odblaskiem duszy, jako tchnienie Potęgi Bożej. Był wolny i odpowiedzialny za swe czyny, zdolny do panowania nad materią, do szybowania w nieskończonych horyzontach boskiej wieczności, do wgłębiania się i wyjścia poza granice natury ludzkiej, by dosięgnąć duchem nieskończonych piękności i radości Boskiej Trójcy... a to wszystko, kiedy będzie w oczekiwaniu wejścia do domu Ojca, do Nieba. Lecz dnia pewnego, najsmutniejszego ze wszystkich dni, - człowiek został dotknięty ciemnością piekła pełną nienawiści i buntu. Wtedy z własnej winy został zanurzony w buncie i nienawiści, z której nie wyszedłby nigdy, gdyby Miłość Boga Stworzyciela nie zapewniła mu zbawienia poprzez Dziewię, Matkę Słowa Przedwiecznego - Zbawiciela ludzkości.

 

51. PRZYJŚCIE ZBAWICIELA

 

Jezus:

 

Człowiek piękny, doskonały i szczęśliwy przestał być takim, gdy popełniwszy dobrowolną winę, został wygnany ze swego jasnego mieszkania i musiał się wziąć za pracę, która towarzyszyć mu już będzie przez cały czas jego przebywania na ziemi, aż do końca czasów. Lecz Bóg ulitował się nad człowiekiem i nie opuścił go, a po obietnicy Odkupienia była również obietnica przyjścia Zbawiciela. Nastąpiło tysiącletnie przygotowanie na tę chwilę naznaczoną Wolą Bożą przy niezawodnej pomocy Ducha Świętego, tego Światła i Kierownika wszystkich, którzy przedkładają drogę zbawienia nad ciemną ścieżkę zguby. Jeśli teraz rozważysz aktualną sytuację ludzkości w sposób neutralny, czyli bez uprzedzeń, zobaczysz, ze jest ona zupełnie inna, niż powinna być w świetle rozumu i wiary. Boskie pomoce Odkupienia są tak obfite i bogate, że przewyższają wszelkie pojęcia. Powinny więc pomóc w zwyciężaniu Dobra nad złem, pokoju nad wojną, prawdy nad błędem, a więc doprowadzać do osądu pozytywnego, a jak jest naprawdę? Dlaczego ludzie, chrześcijanie i duchowieństwo, mimo obfitych środków nadprzyrodzonych, które mają do dyspozycji, doszli do aktualnego chaosu? Dlaczego, mój synu?!

 


LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-09_audio_161.mp3

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONIE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-05-09_audio_161.htm

 

KOD EMBED NA TWOJĄ STRONĘ – ODTWARZACZ AUDIO JAK WYŻEJ:

<embed src=http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-09_audio_161.mp3 width=400 height=70 ShowStatusBar=1 ShowPositionControls=0></embed>

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA

 

  www.apokalipsa.info.pl,

Krzysztof z Łodzi