TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 10 maja 2011 r. cz.162

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

52. ŚWIADOMY BUNT

 

Jezus:

 

Nie wystarczy tłumaczyć obecne położenie Kościoła i ludu, raną zadaną ludzkości na początku jej zaistnienia, czyli skłonnością do namiętności i zła, ani też interwencją mocy piekielnych, bo ponad tym góruje odpowiedzialność ludzka, której nie trzeba zaprzeczać, lecz patrzeć na nią głębiej, by zrozumieć to, co się dzieje. Bóg jest sprawiedliwy i nie pozwoliłby nigdy na karę niezasłużoną, dlatego, zapowiedziana od dawna godzina oczyszczenia będzie druzgocącym dowodem na brak odpowiedzialności ludzkiej, osób, narodów i Kościoła. Należy tę godzinę przyjąć jako doświadczenie w celu świadomego i dobrowolnego zwrócenia się do Boga. Spójrz, mój synu na tę ludzkość w jej różnych aspektach: Przypatrz się środkom komunikacji społecznej, które właściwie są środkami zepsucia. Telewizja, prasa, radio, wszystko to jest zgnilizną, bo pod pretekstem informowania opinii społecznej, deformuje ją, szerzy i umożliwia kontakt ze złem. Zachęca do gwałtów i demoralizacji i powoduje rozpadanie się tkanki społecznej. Kto pojmie rozciągłość zła uczynioną nieletnim, przez prasę pornograficzną, często kupowaną przez samych rodziców lub przez jakiegoś "apostoła zła" - miłośnika tego zła. Spójrz na proceder zwany prostytucją, która stała się dzisiaj "normalnością", tak jak cudzołóstwo, aborcja i tyle innych grzechów przeciw naturze dla których żąda się sankcji prawnych. Wszystkie środki komunikacji społecznej są szkołą wszelkich wynaturzeń i demoralizacji: gwałtów, kradzieży, rabunku itd. Zauważ inne aspekty społeczne, jak moda rozbudzająca zmysłowość i jest przyczyną wielu grzechów, wielkość których nikt nie potrafi zrozumieć do głębi. Nowoczesna moda jest wszechobecna, przyjęły ją rodziny i nawet Kościół. Przychodzi się do Kościoła w spódniczkach mini i nawet w blue jeans. Są to mody prawdziwie diabelskie, najbardziej niegodziwe i kompromitujące. Świat polityki, prawie zawsze kieruje się żądzą władzy a prawość tylko czasem wychyla główkę. By osiągnąć swój cel, polityka nie gardzi występkiem i obłudą a fałsz panuje wszechwładnie. Świat sztuki w jego różnych kierunkach. Odbija się w nim źródło z którego wypływa. Sztuka to "ciało" w zupełnym rozkładzie, z którego wydziela się przykry odór. Człowiek zwykle nie może wyrazić tego, czego nie ma lub nie czuje. Dlatego różne dziwactwa i "fantazje" są zwane artystycznymi środkami wyrazu społeczeństwa materialistycznego. A co może wyrazić dzisiejszy materializm, jeśli jeszcze nie gorszy materializm?

 

53. WIELKA WINA KOŚCIOŁA

 

Jezus:

 

Synu, mógłbym zrobić przegląd wszelkich aspektów życia współczesnego, ale nie zmieniłoby to jego obrazu. Jednak Ja, Jezus, chcę jeszcze raz zwrócić Twą uwagę na Kościół i na Jego odpowiedzialność we wszystkich przejawach życia współczesnego. Jego wielką winą jest to, że się nie oparł, chyba bardzo słabo, wielkiej lawinie materializmu, który jest właściwie pogaństwem. Początkowo Kościół nie ustępował pogańskiemu materializmowi i dał wielu męczenników. Kościół obecny ustępuje we wszystkim i jest przybytkiem zbiegów i zdrajców. Herezja goni herezję a biedy biedę. Zaistniałej sytuacji nic nie potrafi racjonalnie usprawiedliwić. W Kościele, podobnie jak w narodach ziemi - ci którzy są bardziej majętni, większą mają odpowiedzialność za upadek duchowy, moralny, społeczny, artystyczny i literacki. Ile ludzi pysznych i zarozumiałych uważa się za twórców cywilizacji ściśle materialnej, pozbawionej całkowicie pierwiastka duchowego. Jaka korzyść dla człowieka idącego przez ziemię naładowaną ultradźwiękami ze statków międzyplanetarnych i telewizji kolorowej, jeśli ten król stworzenia skończy swe życie w piekle? Prawdą jest, że człowiek dzisiejszy w głupiej ślepocie, która go ogarnęła szydzi, choć jest w tragicznym położeniu. Ludzie, zwani "wielkimi", powinni nie tylko zadawalać się postępem materialnym, lecz żyć również sferą duchową. Prawdziwy zawrót głowy, mój synu: ci ludzie prawdziwie diabelscy zamiast rozwijać wartości moralne, duchowe i artystyczne, uczynili z nich środki demoralizacji i duchowej śmierci. Są to więc nie ludzie, ale potwory przeniknięte duchem zła, kryjącym się pod pozorem dobra. Oto synu mój, ludzie, których ogólnie świat czci jako dobroczyńców, są największymi nieprzyjaciółmi ludzkości, są synami piekła, przez piekło zrodzonymi, "otoczonych opieką" stworzoną z nieukojonej nienawiści szatana. Jest to największe oszustwo i największa pułapka zastawiona na ludzkość i Kościół. W świetle powyższego wyjaśnienia zrozumie się kiedyś lepiej godzinę oczyszczenia. Teraz dosyć. Błogosławię cię i jak zawsze, daj Mi swą miłość, módl się i wynagradzaj.

 

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-10_video_162.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-05-10_video_162.htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi