TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 12 maja 2011 r. cz.164

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

58. SYNAGOGA TRWA

 

Jezus:

 

Chcę mówić dalej. Poprzednie orędzie wykazało, jak ludzie i narody tych ostatnich pokoleń zostały wciągnięte w kolosalne i olbrzymie uniwersalne omamienie, które sprowadziło całą ludzkość na drogę niesłychanej ruiny. Nie tylko ludy ziemi, ale cały Mój Kościół umieszczony w centrum ludów, by być jego Kierowniczką i Mistrzynią, został zarażony ogólnym złem. Zachował żywotność taką, że nie upada, bo Ja, Jezus, jestem z Nim... Lecz jest straszna pokusa zawładnięcia Nim, zniszczenia silnym duszącym objęciem! Jak to mogło się stać, jasnym jest dla każdego, kto ma oczy do patrzenia i uszy do słuchania. Bowiem wróg upatrzył sobie osoby znaczniejsze: duszpasterzy i teologów... A przez nich zaatakował struktury wewnętrzne: Doktrynę, Wiarę i Prawo. Wróg - ukrytym i stałym działaniem wykreślił wartości nadprzyrodzone, sprowadzając Kościół do zwykłej instytucji ludzkiej i postąpił z Kościołem tak, jak synagoga obeszła się ze Mną. Lecz synagoga nie zginęła, ona tylko ukrywa się! Judasz sprzedał Mnie synagodze za 30 srebrników. Dziś nowi Judasze sprzedali Mój Kościół synagodze, by zaspokoić swe pragnienie władzy. Ja, Jezus byłem zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstałem. Synagoga mści się na Moim Ciele Mistycznym, które powstanie piękniejsze i wspanialsze niż było kiedykolwiek w przeszłości.

 

59. AMBICJA ZAMIENIŁA SIĘ W ZDRADĘ

 

Jezus:

 

Muszę wyjaśnić ciemny punkt jak to znaczniejsi i zdolniejsi ludzie wśród różnych narodów mogli ulec tak kolosalnemu otumanieniu, gdyż dotknęła ich pycha szatana. Może to być mniej więcej zrozumiałe i wytłumaczalne, ale, że ulegli również znaczniejsi mężowie Kościoła, którzy otrzymali wielkie dary, jest nie tylko dziwne, ale jest zupełnie niezrozumiałe. Jest to największa wina, jaką można popełnić na ziemi. Wy jesteście światłem świata... a to światło chce zgasnąć, by stać się ciemnością! Idźcie i głoście Moją Ewangelię, która jest życiem. Ale wy wolicie głosić swoje słowa kłamstwa i śmierci. Ambicja ludzka chce się wznieść ponad Boga, by znieść Jego plany i zmienia się w bunt, który staje się zdradą. Nie waha się bowiem dla zaspokojenia własnego pragnienia władzy przygotowywać spiski za spiskami, by zniszczyć Moje Ciało Mistyczne. Na teraz dosyć. Módl się i ofiaruj Mi swe cierpienie. Błogosławię cię, a z tobą wszystkie drogie osoby.

 

60. CHAOS W DOKTRYNIE, MORALNOŚCI I LITURGII 15.11.1978 r.

 

Jezus:

 

Pisz dalej, to Ja Jezus. W ostatnich orędziach o Kościele, mówiłem o chaosie w Doktrynie, Moralności i w Liturgii. Chce się zmieniać wszystko, ale w znaczeniu przeciwnym Soborowi, bo taką była istota tych faktów. Wiesz dobrze, co znaczy istota, czyli substancja faktu... Otóż substancja - istota - zależy od przypadku, trafu i nie widać jej. Widać tylko same przypadki. Toteż nie raz zostaje bardzo ukryta intencja działania wbrew Soborowi, podczas, gdy zewnętrznie okazuje się rzekomo dobrą wolę reformowania wszystkiego zgodnie z Soborem. Stąd całe dzieło odnowy duchowej, gorąco pożądane i przez Sobór polecane, stało się siłą rozkładającą wielkie dzieło Objawienia i całego Odkupienia. Pod najbardziej oszukańczymi pozorami powstało wiele błędów teologicznych, dogmatycznych i moralnych, którymi podważano substancjalnie Biblię do tego stopnia, że wystarczyłoby przyjąć tylko niektóre z potwierdzonych herezji, by obalić całą wiarygodność '73amej Biblii. Gdy porazi się śmiertelnie Biblię, logicznie biorąc, nie miała by już podstaw egzystencji również Ewangelia z całą swoją zawartością. Powstał więc chaos doktrynalny, a nie tłumaczenia czy odkrywanie nowych zasad prawd biblijnych i teologicznych. W takiej sytuacji istnieje potrzeba niezwykłego orędzia, lecz raczej wielkiego traktatu, któryby wyjaśnił lepiej liczbę i istotę wszystkich błędów i wszystkich herezji, jakie wyszły z ponurych ust wielu współczesnych teologów.

 

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-12_video_164.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-05-12_video_164.htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi