TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

Kazania ks. Piotra Natanka z 13 maja 2011 r, część 165, NMP Fatimskiej

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego

 

61. PRAWDA ZWYCIĘŻY KŁAMSTWO

 

Jezus:

 

Chaos doktrynalny posunął się aż do paroksyzmu w imię wolności myśli i słowa, jak gdyby wolność była rzeczą, którą się można posługiwać bez żadnej różnicy i w imię dobra i zła, dla Prawdy i dla błędu. W Moim nowym Kościele ustanie nadużywanie wolności. Nie będzie krępowaniem wolności zakaz rozszerzania herezji, dążących do oderwania dusz od planu i tajemnicy zbawienia. Daru wolności należy używać tylko w słusznych granicach. Oczywiste jest, że zabrania się i karze surowo każdego, kto by w imię wolności chciał roznosić śmiercionośne bakterie. Tą samą zasadę trzeba stosować w stosunku do głosicieli herezji. Herezje powodują śmierć duszy, której życie jest o wiele cenniejsze niż życie ciała. Kiedy ludzie zdecydują się wreszcie na otwarcie swych serc i dusz na dobro i prawdę? Kiedy nareszcie uzmysłowią sobie upokarzające warunki w jakich żyją? Ludzie mówią o wolności, a sercem, duszą i ciałem poddają się najdzikszej tyrani czarta. W Moim nowym Kościele powinny być zastosowane kary dyscyplinarne dla tych, którzy będą nadużywali Bożego daru wolności, by poddać człowieka pod upokarzającą i poniżającą władzę piekła. Wielu, czytając te orędzia, za przykładem faryzeuszów w świątyni, rozedrą swe szaty i wołać będą zgorszeni: bluźnierstwo! Mniejsza z tym. O czym rzeczywiście trzeba pamiętać? O tym, że Prawda i Sprawiedliwość zwyciężą kłamstwo i obłudę.

 

62. WIELU ODRZUCA GRZECHY!

 

Jezus:

 

Synu mój, chaos, o tak, chaos w prawie kościelnym, który spowodował, że dla wielu kapłanów nie istnieje już grzech: dać życie, czy je zabrać (aborcja) nie stanowi prawie żadnej różnicy! Wielu z Moich sług ołtarza, którzy są zarażeni duchem komunizmu oraz są uważnymi czytelnikami periodyków i gazet marksistowskich, tak właśnie myśli. Nawet niektórzy biskupi myślą podobnie. Tacy uważają, iż wolno dokonywać legalizacji rzezi miliona niewiniątek... Woła to o pomstę do Boga i być może zmienią oni swe zapatrywania, gdy sami będą tracili życie. Jednak będzie wtedy za późno, by zrozumieć, ile jest warte życie każdego stworzenia ludzkiego! Synu mój, to jest więcej niż chaos! Nawet niektórzy biskupi (włoscy) nie okazali oburzenia na najbardziej haniebne ze wszystkich praw ludzkich! Pomieszano tu miłość cielesną z miłością nakazaną przez Boga jako najwyższe prawo, mieszczące się w Starym i Nowym Przymierzu. Poniżyli to wielkie przykazanie najbardziej obrzydliwymi ustępstwami w zakresie moralnym, równając dozwolone z niedozwolonym, dobro ze złem, mimo niepodważalnej jasności przykazań i przepisów. Jeżeli to nie jest chaosem - to wówczas, co nazwać nim można? Synu, widzę, że jesteś zmęczony, powrócimy do tego tematu jutro. Teraz błogosławię cię, a z tobą błogosławię tych wszystkich, którzy współpracują nad wydaniem orędzi. Razem ze Mną błogosławi cię Moja Matka, która również chce z tobą rozmawiać.

 

63. CHAOS W DOKTRYNIE 16.11.1978 r.

 

Jezus:

 

Weź pióro i pisz, synu mój, jestem Jezus. Chaos w doktrynie powiedziałem i to jeszcze raz powtarzam jaki to chaos! Wymieniłem już kilka prawd biblijnych negowanych lub źle interpretowanych. Także protestancka zasada swobodnego lub osobistego tłumaczenia prawd objawionych jest tak ogólnie stosowana, że teraz jest tylu mistrzów, ilu jest chrześcijan, a nawet nie chrześcijan!

 

Wszystko to jest niedorzeczne, ale co dzisiaj w obecnym stanie rzeczy jest mądrego? Inną szkaradną zasadą, przyjętą w milczeniu jest to, że Objawienie ma być rozumiane i tłumaczone stosownie do rozwoju czasów. Wynika z tego, że narody stosownie do stopnia swej cywilizacji, mogą stosować Objawienie do bieżących wymagań w różnych chwilach swej historii. Wystarcza tego, by zrozumieć do jakiego strasznego zamieszania może dojść w Kościele, bo wieczna i niezmienna prawda nie będzie rządziła wtedy, lecz tylko prawda subiektywna, pozostawiona do wolnego osądu człowieka zranionego grzechem pierworodnym, będącego pod wpływem swych namiętności, a zwłaszcza ponurych potęg piekła, czyli kłamstwa.

 

64. OGÓLNE ZAMIESZANIE

 

Jezus:

 

Następstwa zwyrodnienia prawa nie muszą być wymieniane, ani wyjaśniane, wszystko jest w zamieszaniu, wszędzie jest chaos! Można tu przytoczyć moc przykładów. - Adam i Ewa nie są osobami historycznymi, rzeczywistymi oraz inicjatorami strasznego nieposłuszeństwa Bogu. Są to tylko osoby legendarne, wymyślone przez człowieka, a nie stworzone przez Boga... Skutki tego są tak poważne i tak doniosłe, że żaden umysł ludzki nie jest zdolny pojąć. W rzeczy samej tak mistrzowski cios anuluje wszystko. - Zaprzecza się Dziewictwu i Niepokalanemu Poczęciu Mojej Najświętszej Matki. - Dyskutowano i zaprzeczano Memu Bóstwu, to prowadzi do przekreślenia Tajemnicy Kościoła - tego Sakramentu Zbawienia. Upada też tajemnica Łaski, czyli Życia Bożego udzielonego ludziom poprzez Sakramenty. Mogą być one najwyżej przyjęte jako symbole, tak jak symbolem staje się również Ofiara Mszy świętej. - Lawina działa i osuwa się coraz niżej, pociągając swym ciężarem ku przepaści całe dziedzictwo Objawienia, ten święty Depozyt wręczony przez samego Boga Kościołowi dla ludzkości. Jest to zadziwiający dar, za który ludzie nie będą nigdy Bogu dostatecznie wdzięczni! - Każdy człowiek uważa się za mistrza, zaprzeczając autentyczności Jedynemu prawdziwemu i wielkiemu Mistrzowi, jakim jestem Ja, Jezus! Lecz skąd tyle ruiny? Korzeniem tego jest zawsze pycha! Niektórzy ujarzmili pychę, inni zaś przyjęli ją i wykarmili... Stąd kryzys Wiary, czyli ciemności, a nie jest to fakt wewnętrzny i osobisty, lecz obija się na zewnątrz i pociąga innych. Jeśli człowiek już nie wierzy w ważność sakramentów, to się nie pójdzie więcej do spowiedzi. Kto zaś będzie pytał o wyjaśnienie, powie się, że wystarczy spowiedź wprost przed Bogiem, a wszystko będzie w porządku... Niektórzy duchowni doszli nawet do twierdzenia, że jest aż nadto wystarczająca spowiedź wspólna i, że należy ograniczyć spowiedź, bo nie ma naprawdę potrzeby spowiadać się często, wystarczy akt skruchy. Trafiają się nawet nierzadko przypadki, przystępowania do sakramentu bierzmowania i do Komunii świętej przez osoby, które przed swą pierwszą Komunią świętą wcale nie przystąpiły do spowiedzi świętej. Ile osób nie spowiada się od lat, a spokojnie przystępuje do Komunii świętej... - Ile kapłanów nie spowiada się również od lat i lat... O, synu, mój są to ukryte, choć rzeczywiste rany! Z tych jak też z wielu innych licznych win tłumaczy się publicznie i prywatnie, cytując Sobór mówiący o odnowie... Czy tak ma być rozumiana odnowa w Kościele, o której mówi Sobór?

 

 


LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-13_audio_165.mp3

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONIE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-05-13_audio_165.htm

 

KOD EMBED NA TWOJĄ STRONĘ – ODTWARZACZ AUDIO JAK WYŻEJ:

<embed src=http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-13_audio_165.mp3 width=400 height=70 ShowStatusBar=1 ShowPositionControls=0></embed>

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi