TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 15 maja 2011 r. cz.167.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

67. ŚWIAT BOŻKÓW

 

Jezus:

 

Z tej wzniosłej prawdy wypływa jako naturalne następstwo święta Bojaźń Boża. Lecz dziś człowiek nie tylko podeptał tę bojaźń, ale doszedł wprost do przekonania, że można żyć bez Boga! Nawet wśród chrześcijan mało kto jest przejęty czcią ku Bogu. Wystarczy wspomnieć o powodzi przekleństw, często umyślnie wymawianych, reklamowanych, nauczanych, a nawet opłacanych i nagradzanych. Przy innej okazji powiedziałem ci, że ze wszystkiego ludzie robią sobie bożków, tylko nie czczą samego Boga. Czczą pieniądz, najniższe namiętności, naukę... wszystko i jeśli to nie jest chaosem, to co nim nazwać można? Oto inny przykład: "Pamiętaj abyś dzień święty świecił". Wiesz sam, co się teraz dzieje. By uniknąć jeszcze gorszych rzeczy, wymyślono Mszę świętą przedświąteczną... (sobotnią). Niedziela: Dzień Pański... ma to być dniem Pańskim, bo dzień ten jest pamiątką Zmartwychwstania. Lecz dla obecnych pokoleń nie mają wartości rzeczy Ducha, Wiary, wierności Bogu, Który jest Alfą i Omegą wszystkiego i wszystkich. Teraz materia ma zastąpić Boga, niech kosztuje ile chce, ale materia ma górować nad duchem... Dlatego w niedziele są przepełnione stadiony, plaże i góry, bo przecież potrzeba rozrywki, nie odpoczynku, rozrywki za wszelką cenę.

 

Bóg dał człowiekowi niedzielę dla odpoczynku po pracy i by odłożywszy na stronę codzienne troski, nie zapomniał o swej godności Dziecka Bożego i o swym przeznaczeniu do Nieba. W odpoczynku i modlitwie ma człowiek uświęcać się i czcić zarazem Boga. Nie sądzę by można było jeszcze coś dodać o wzroście materializmu i odejścia od Boga. Należałoby raczej całe tomy napisać, a nie krótkie orędzia!

 

68. W CIEMNOŚCI NIC SIĘ NIE WIDZI

 

Jezus:

 

Mówiłem o olbrzymich usiłowaniach usidlania Mego Kościoła. Dotyczy to jednakże jednego aspektu tego planu niszczenia: wewnętrznego i zewnętrznego. Tłumaczenia są błahe i śmieszne, mając wartość tylko dla tego człowieka, który zagłuszył wiarę we własnej duszy. Lecz są one absolutnie bez wartości dla kogoś, kto ma dobre rozeznanie i patrzy oczami wiary. Wiara taka wznosi się ponad materię i czas, by dojść, aż do nieskończonej światłości Bożej. Nie zapominaj synu, że człowiek będący w ciemności z własnej winy nie widzi i nie może widzieć! Spójrzmy teraz na rodzinę - podstawową wspólnotę Kościoła. Tu też jest chaos: w życiu człowieka nie ominął również kryzys rodziny, będącej obecnie w pełnym rozkładzie. Dzisiejsza rodzina skierowana jest przeciw Bogu. Rozwody i aborcje są prawnie uznawane i przyjęte przez wszystkie narody chrześcijańskie, potwierdzając uroczyście tamto twierdzenie... Mówiłem jednak o zupełnym procesie upadku rodziny! - dlaczego tak się stało? Przyjrzyj się prawdziwie diabelskim planom, które doprowadziły do upadku ducha w rodzinie. Są to: - rozluźnienie więzi duchowych, które stały się powodem - od kilku pokoleń - zaniedbywania modlitwy, zwłaszcza wspólnej. Żadne życie nie może trwać, jeśli nie jest podtrzymywane, tam nawet życie łaski gaśnie. Tak się też stało prawie z większością rodzin chrześcijańskich u których zgasło życie łaski, a w jej miejsce wszedł grzech. Często małżeństwa, nawet zbyt często, są zawarte tylko dla przyjemności. Wtedy popełnia się grzechy i wykroczenia przeciwko macierzyństwu... Wystarcza to, by moce zła weszły i dokonały swego nikczemnego dzieła.

 

A potem... prasa, książki, kino, telewizja dokonują reszty.

 

Lecz dosyć na teraz, choć rozmowa o rodzinie zaledwie jest rozpoczęta. Błogosławię cię, synu. Nie lękaj się. Bóg jest obecny wszędzie i jest silniejszy od wszystkich potęg świata i zła.

 

Kochaj Mnie i wynagradzaj.

 

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-15_video_167.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-05-15_video_167.htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi