TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

Kazania ks. Piotra Natanka z 19 maja 2011 r, część 170.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

73. MATERIALIZM

 

Jezus:

 

Moje prawo mówi również: nie popełniaj aktów nieczystych, ale na tym polu jest chaos zupełny. Nie ma tu żadnych barier i zło rozlewa się jak rzeka wezbrana. Całe społeczeństwo ludzkie jest tym zarażone, pozostały wolne od tego dusze, które mają jeszcze wiarę żywą i czynną. Jaka jest przyczyna tego zła, które dotknęło obecną ludzkość? Materializm. Materialistyczne pojęcie życia, oto herezja, która zawiera w sobie wszystkie herezje. Tą właśnie herezją posłużyły się potęgi piekła, by otoczyć ludzkość z pełnym powodzeniem. Wielka jest odpowiedzialność chrześcijaństwa właśnie w tym, że z całych swoich sił nie umiało zareagować na tak wielkie niebezpieczeństwo dla dusz. Nie użyto broni z należytą szybkością, nie zareagowano z konieczną energią, dlatego doszło do obecnego stanu. Podział różnych kościołów chrześcijańskich. Oto dlaczego powiedziałem uprzednio, że aktualny kryzys ma swe korzenie w wiekach przeszłych. Proces industrializacji zniszczył wspólnoty rodzinne i oddalił ludzi od Boga, zuchwałą propagandą marksistowską. Powoli szatanowi udało się zgasić wiarę w sercach ludzi. Wielki kryzys, zapoczątkowany w przeszłości, dziś doszedł do swego najwyższego poziomu, lecz wkrótce będzie on całkowicie starty z oblicza ziemi. Toteż w ciągu dwudziestu lat zniknie o materializmie nawet wspomnienie. Tymczasem całe prawo Boże, które jest dziś potrząsane jak przez wielkie trzęsienia ziemi, pozostanie wieczne i niezmienne, jak wiecznym i niezmiennym jest Bóg!

 

74. POSŁANNICTWO KAPŁAŃSKIE

 

Jezus:

 

Chaos prawa jest taki, że ludzie - jak to już powiedziałem - stracili nawet rozeznanie dobra i zła. Zwyrodniali rodzice stracili wszelką wrażliwość moralną i nie mają już w sobie żadnych pierwiastków chrześcijańskich. Przekleństwa - są rzeczą normalną. Sprośne słowa są dziś na równi z przekleństwami. Coraz częstsze są spory rodzinne, kończące się nie raz krwawo. Książki i pisma pornograficzne daje się do czytania nawet nieletnim dzieciom. Mowa jest coraz bardziej grubiańska i ordynarna. Niewierność małżeńska często dokonuje się za obopólną zgodą... W wielkiej liczbie rodzin faktycznie wykreślone jest pojęcie dobra i zła. To wszystko posiada swoje źródło w materializmie, który przeniknął nawet struktury Kościoła w inny sposób, lecz zawsze trujący i śmiertelny. Dlatego kapłani, przejęci ideologiami materialistycznymi, jakby zmienili swoją naturę i teraz z największą łatwością rozgrzeszają wszystko i wszystkich. Uwagi te nie robią wrażenia, bo dla licznych kapłanów ważne są tylko problemy socjalne i decydują nad innymi wszystkimi sprawami. Taki kapłan nabiera zaniżonego pojęcia o kapłaństwie, innego sposobu bycia kapłanem. Kapłan jest drugim Chrystusem, a Chrystus - Najwyższy Kapłan - przyszedł na ziemię, by wybawić dusze z tyranii piekła. Dlatego posłannictwo kapłana nie jest polityczne czy sądowe, ale religijne, całe skierowane jedynie dla dobra duchowego dusz! Wielu kapłanów odeszło. Wielu zboczyło z drogi. Wielu trwa bez ruchu w swym życiu kapłańskim, bo rzeczywistości ziemskie, w których zatopili się, zakryła przed ich spojrzeniem prawdziwy powód kapłańskiego powołania. Dzieje się tak wówczas, gdy w pewnej chwili zabraknie przypływu łaski, która jest owocem wiary żywej i czynnej, i szczerej pobożności - czyli życia wewnętrznego. Gdy wyschnie źródło łaski, wszelkie zboczenia i zwyrodnienia życia kapłańskiego stają się zrozumiałe. Oto niektóre następstwa z chaosu prawa w świecie kościelnym. Prawa te są jakby "wyschłe" i niezdolne prowadzić do właściwego celu. Dosyć na dzisiaj. Kochaj Mnie. Błogosławię cię. Módl się i wynagradzaj!

 

75. CHAOS W LITURGII 17.11.1978 r.

 

Jezus: Synu mój, czas już wziąć znowu pióro i pisać.

 

Powiem teraz o chaosie w Liturgii.

 

Chrześcijanie powinni we wszystkim szukać jedności, a wszystko - co skłania ich do świętego zjednoczenia między sobą - jest dobre. Toteż Kościół z Woli Bożej łączy wszystkich w wielką rodzinę dzieci Bożych. Kościół, by bardziej wzmocnić i lepiej dbać o to zjednoczenie, utworzył parafie i diecezje. W parafiach zaś jedność jest podtrzymywana przez Liturgię, która jest oddechem, wzmacniającym Ciało Mistyczne. Jest też ona środkiem poprzez który Ciało Mistyczne karmi się słowami prawdy oraz Sakramentami, rodzącymi Łaskę, czyli Życie Boże. Ciało Mistyczne jest zadziwiające, bo nie brakuje mu niczego, by zachować się, wzrastać i rozwijać się, dając chwałę, bogactwa energii i mocy duchowej temu, kto tego pragnie... Kościół jest doskonały, ale nie jest wolny od zasadzek potęg zła, które wysilają się, by wzbudzić zamęty, zboczenia, nadużycia, zazdrość, podejrzenia i inne zło, jako źródła chaosu. Wtedy w Mojej świątyni, zamiast jedności, liturgia pod wpływem pychy, która jest zawsze korzeniem wszelkiego zła, staje się powodem rozbicia jedności.

 

 


LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-19_audio_170.mp3

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONIE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-05-19_audio_170.htm

 

KOD EMBED NA TWOJĄ STRONĘ – ODTWARZACZ AUDIO JAK WYŻEJ:

<embed src=http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-19_audio_170.mp3 width=400 height=70 ShowStatusBar=1 ShowPositionControls=0></embed>

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi