TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 22 maja 2011 r. cz.173.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

81. ZŁO ZAMIENIAM W DOBRO! 21.11.1978 r.

 

Jezus:

 

Pisz synu, to Ja Jezus. Po krótkiej koniecznej przerwie ponownie weź pióro i pisz dalej. Wczoraj były twoje imieniny, a ty miałeś przykre przeżycie, jakże ono było gorzkie! Lecz ty wiesz, że nigdy nie chcę zła i nie mógłbym go pragnąć, bo wówczas nie byłbym Bogiem. Wszystkie wysiłki sił piekielnych, czy one chcą, czy nie chcą, Ja zawsze kieruję ku dobru. Mówiłem o tym już niezliczone razy. Widziałeś wczoraj, synu mój, konkretne wyjaśnienie zadanego przedtem pytania, a mianowicie, czy kierownicy duchowi mogą, i to nie rzadko, być w obsesji? Wczoraj przekonałeś się sam i drogo za to zapłaciłeś. Teraz, co masz czynić? Być posłusznym! Zrozum jednak dobrze znaczenie posłuszeństwa. Nie będziesz się zajmował sprawami materialnymi, lub administracyjnymi. Możesz jednak być doradcą całego Zgromadzenia, jeśli będą zwracali się do ciebie z pytaniami. Indywidualnie mogą prosić ciebie o kierownictwo duchowe. Wtedy będziesz doskonale posłuszny i nic cię nie zatrwoży, gdyż postępowałeś tak zawsze. Teraz będziesz formował dusze w duchu Kościoła odrodzonego. Czy nie powiedziałem, abyś ufał, a ujrzysz tak jak wszyscy wkrótce ujrzycie jak Dobry jest Pan. Wczorajsze wydarzenie jest tylko potwierdzeniem, jak szybko zbliża się czas, w którym Mój Kościół będzie wydany na igraszkę złych mocy. Ciemność otacza cały Kościół, ale ludzie nie zauważają tego, jedynie ci, których wiara jest głęboka. Dlaczego dusze-ofiary widzą tak jasno? Ponieważ one najbardziej pomagają Mi nieść Krzyż i jednoczą się ze Mną i upodabniają do Mnie gdy byłem na Kalwarii. Za tę ich miłość wynagradzam je i daję im przedsmak góry Tabor.

 

82. WSZYSTKO ROZPADNIE SIĘ

 

Jezus:

 

Chcesz wiedzieć dlaczego dopuściłem do obsesji przewodnika duchowego. Gdyż należy to do Mego, niezgłębionego planu Miłości i Miłosierdzia. Chciałeś jeszcze wiedzieć jaki to ma związek z V rozdziałem orędzi i projektem pojednania. Wszystko należy przypisać jego obsesji. Zna Moją wolę, co do tego, ale nie jest zdolny dostosować się do niej!

 

Don Ottavio:

 

Jezu, przecież Ty możesz wszystko. Nikt nie może oprzeć się Tobie.

 

Jezus:

 

Tak, synu mój, będę myślał o wszystkim! Widzisz, że zachowały się Wiara, Nadzieja i Miłość, dopóki program Wspólnoty był przeżywany bez rezerwy i bojaźni. Mocą waszą to zjednoczenie cementowane Miłością i Wiarą. Jeśli tak będzie, staniecie się jednym z najpiękniejszych kwiatów Mego Kościoła. Będziecie też na prawdę w ciemnościach latarnią jasno świecącą. 30-tego dnia miesiąca zbliżcie się, by uczcić Mojego Wielkiego ambasadora, danego wam za przewodnika, obrońcę i pewnego opiekuna. Ja, Jezus będę obecny wśród was z całą moją Miłością i całym Moim Miłosierdziem. Nie bójcie się niczego. Budujcie dalej waszą małą arkę. Trzeba wszystko przewidzieć i zadbać o zaopatrzenie, by była waszym ratunkiem, gdy wszystko zawali się dookoła was. Błogosławię cię, synu. Błogosławię was teraz i zawsze, jestem z wami. Przy Mnie nie musicie się niczego obawiać. Kochaj Mnie, jak Ja kocham was wszystkich!

 

 

ZŁOŻYŁEM W MOIM KOŚCIELE SKARBY NIESKOŃCZONEJ WARTOŚCI

 

1. ISTNIEJĄ FAKTY PRZEKRACZAJĄCE LUDZKIE ROZUMOWANIE 22.11.1978 r.

 

Jezus:

 

Pisz, synu mój, to Ja Jezus. Dotąd w przekazywanych ci orędziach były skargi na zło i nadużycia, powstałe w Moim Kościele. Miało to cel wyraźny: zaradzenie temu. Jednak mało kto przyjął orędzia na serio. Inni ulegli wątpliwościom, niedowiarstwu i niechęci, co przeszkadzało im przyłożyć rękę do pługa. Wszystkie te przeszkody były wywołane przez nieprzyjaciela i skłaniały do uporu w niewierze, przyczyniając się do wzrostu zła a tym samym do ruiny Kościoła. Trwają w uporze i to wbrew faktom. Nieustannie negują je mimo, iż nie można ich wytłumaczyć ludzkim działaniem. Wobec tych wydarzeń, tłumaczenia racjonalne na nic się przydadzą, gdyż wykraczają one poza intelektualne rozumowanie. To również na nic się nie zdało. Zachowują się jak dzieci, które nie przyznają się wobec swej mamy, że wzięły po kryjomu trochę smakołyków, choć mają ich pełne usta... Tak właśnie zachowuje się wiele ludzi wobec faktów przekraczających wyobraźnię i ludzkie możliwości rozumowania.

 

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-22_video_173.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-05-22_video_173.htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi