TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

Kazania ks. Piotra Natanka z 24 maja 2011 r, część 175.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

7. CHARYZMAT ZWYKŁY I NIEZWYKŁY 23.11.1978 r.

 

Jezus:

 

Pisz, synu, to Ja, Jezus. To o czym teraz chcę mówić, ma służyć nowemu Kościołowi. Charyzmat nie jest rzeczą nową w Kościele. Był w Nim zawsze i objawiał się w każdym czasie. Charyzmat zwykły dał początek niektórym Sakramentom. Charyzmat niezwykły był udzielany przez Ducha Świętego w celach wymienionych poprzednio. Te dwa charyzmaty łącza się i zlewają, jak dwie lampy zapalone i stoją obok siebie. Światła ich przenikąją się i zlewają w jedno, bo są jednakowej natury, wydzielają takie same promienie i to samo ciepło. To właśnie było przewidziane w zamiarach Bożych. Gdyby było inaczej, oznaczałoby to, że działają osoby pyszne i zarozumiałe z zamiarem dokonania swego nieszczęsnego dzieła przeszkadzaniu planom Bożym. Wielokrotnie tak się zdarzało i zdarza nadal, tworząc tym samym wielkie próżnie duchowe, trwoniące skarby łask z powodu próżności i zarozumiałości!

 

8. DOKONUJE SIĘ TO ZUPEŁNIE ROZMYŚLNIE

 

Jezus:

 

Hierarchia, mając prawo osądu ważności i niezwykłego charyzmatu, powinna działać z całą prawością, z zupełną obiektywnością i wielkim staraniem, nie pozwalając sobie na żadne uprzedzenia. Nie będzie wolno powtarzać w Moim odrodzonym Kościele takich niesprawiedliwości, jak wyśmianie, obmowy, oskarżanie o fałsz i w ogóle prześladowania takich dusz. Trafiały się przecież przypadki oddawania ich do klinik psychiatrycznych lub w ogóle pozbawiano wolności i nie dopuszczenia do kontaktów z innymi ludźmi. Są to straszne niesprawiedliwości, wołające o karę Bożą! Chciałem od ciebie nawet takiego doświadczenia, chciałem byś mógł dotknąć jakby ręką skutków pychy, nazwanej przez Ducha Św. "korzeniem wszelkiego zła". Przypomnij sobie, gdy prosiłeś pasterza pewnej diecezji o pozwolenie odwiedzenia wielkiej charyzmatyczki, wielkiej świętej, w której ubogim domku działo się przez wiele lat tyle spraw nadprzyrodzonych, co ci wtedy odpowiedział: "Ja tego ani nie zatwierdzam, ani temu zaprzeczam". Nie chciał więc wziąć na siebie odpowiedzialności w wyraźnej odpowiedzi. Co z tego wynika? Otóż przez lata wątpliwość dręczyła wiele osób i stała się przyczyną niepewności i cierpienia dla ich dusz wielu dusz. Jaka była przyczyna zajęcia takiej postawy? Jedynie dla pozbycia się odpowiedzialności i uniknięcia całego szeregu kłopotów, również by nie narazić spokojnego bytowania odrzuca się zajęcie się tymi sprawami. Ale czy może taki pasterz mieć wtedy spokojne życie? Czy myślicie o charyzmacie otrzymanym od Boga? Otóż zbyt często zamiast o Bogu, myślicie tylko o sobie! Jak wielu charyzmatyków znajduje się dziś w warunkach takich, że nie mogą korzystać z otrzymanego charyzmatu tylko dla marnych powodów. Doświadczyłeś tego sam i jak długo to trwać będzie? Co za wielka odpowiedzialność?

 

9. NOWY KOŚCIÓŁ BĘDZIE CHARYZMATYCZNY

 

Jezus:

 

Charyzmatyk otrzymuje zawsze swój charyzmat nie dla siebie, ale dla wspólnoty. Biada tym, którzy ulegają pokusie używania charyzmatu nie dla chwały Bożej i dobra dusz, ale dla korzyści i celów osobistych. Charyzmat nie odbija żadnego znaku w duszy nim obdarzonej, jak to się dzieje w czasie sakramentów np. chrztu, bierzmowania czy kapłaństwa. Bóg daje ten dar i może go zawsze odebrać... Jeżeli człowiek z otrzymanego charyzmatu nie uczyni dobrego użytku, może być pozbawiony go, jak to już miało wielokrotnie miejsce. Mówiłem że Nowy Kościół będzie w większości charyzmatyczny, bo Duch Święty będzie w Nim ze swym tchnieniem uświęcającym i uczyni Go pięknym w oczach Boga i ludzi. Bóg też nie pozwoli, by charyzmatycy zwykli i niezwykli rywalizowali między sobą utrudniając rodzeniu się dobra wynikającego z charyzmatów. Wszyscy szerzyciele pychy pójdą do piekła. Święci biskupi, uświęcą Kościół całkowicie. Błogosławię cię, synu, a z tobą drogie ci osoby. Jak zawsze proszę o modlitwę wynagradzającą.

 

10. JESTEM WŚRÓD WAS...

 

Jezus:

 

Bierz znowu pióro i pisz. To Ja, Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel, przyszedłem, by łączyć a nie rozpraszać. Chcę zebrać i uratować trzodę śmiertelnie zranioną przez wroga, a uczyniłem to oddając Me życie za Moje owce. Z Krzyża na Kalwarii płynie strumień Boskiej Krwi, w której grzesznicy mogą obmyć się i oczyścić się z grzechów. Czyniłem tak i czynić będę aż do końca wieków! Ludzie bez wiary tego wieku nieszczęsnego, nie widzą cudu miłości, który trwa dla nich i dla ich zbawienia. "Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia". Wystarczyłoby, by ludzie ujrzeli i zechcieli uwierzyć w ten wielki cud miłości, a nastąpiłaby przemiana, nawróciliby się i zmienili kierunek swej drogi na ziemi. Wśród ludzi na ziemi i w moim Kościele istnieje zło, lecz Moja Boska Miłość zatroszczyła się o to, aby nikt z was nie mógł powiedzieć, że zginął dla braku środków koniecznych do zbawienia. Ja będę zawsze z wami aż do końca wieków. Jest to dar tak wielki, że z żadnym innym nie może go porównać, ani nie ma podobnego.

 

Ze Mną, Przedwiecznym Słowem Boga, które stało się Ciałem i jest obecne wśród was, wy macie wszystko. Co wam zabraknąć może, gdy będziecie ze Mną? W łączności ze Mną macie życie, drogę, prawdę, światło, siłę i moc, by zwalczyć nieprzyjaciela. Macie wodę gaszącą pragnienie, chleb nasycający, macie mądrość, sprawiedliwość, pokój i miłosierdzie...

 

Ze Mną macie naprawdę wszystko! Większość nie wie o tym! Lecz jeśli ludzie zmęczeni, spragnieni i zbłąkani nie wiedzą, że mają blisko miejsce mogące zaspokoić te wszystkie potrzeby, że mogą tam przyjść, by otrzymać zbawienie... właśnie tak dzieje się na ziemi! Ja Jezus, Bóg - Człowiek, Zbawiciel i Odkupiciel, stałe Źródło Światła, Życia, Wiary, Miłości, jestem pośrodku ludzi, z Moim nieograniczonym Sercem spragnionym dusz, lecz większość z nich zdaje się o tym nie wiedzieć. Są kapłani, którzy wiedzą o Mojej obecności, ale zaprzeczają jej. Lecz Ja jestem niewzruszony, ponieważ umiłowałem ich nazywając Swoimi synami i przyjaciółmi, podnosząc ich do rangi Moich sług i posłańców do narodów i ludów ziemi. Dlaczego synu mój, ludzkość, a nawet w Moim Kościele mimo Mojej Boskiej Obecności, ludzie dążą nadal drogą zguby, zamiast ku zbawieniu? Wiem, co myślisz w tej chwili: nie podoba ci się, że musisz powtarzać i pisać kilka razy to samo. Wybrałem ciebie abyś doświadczył goryczy zderzenia potęg Światłości z mocami ciemności, trwającego od stworzenia człowieka, aż do dziś. Właśnie ty, jako mój prorok, przeżywszy i wycierpiawszy to wszystko, mógł poznać i rozumieć jasno początek, naturę i rozwój starcia, które nastąpi by móc przekazać to innym w zrozumieniu wielkiej odpowiedzialności za otrzymane życie!

 

 


LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-24_audio_175.mp3

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONIE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-05-24_audio_175.htm

 

KOD EMBED NA TWOJĄ STRONĘ – ODTWARZACZ AUDIO JAK WYŻEJ:

<embed src=http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-24_audio_175.mp3 width=400 height=70 ShowStatusBar=1 ShowPositionControls=0></embed>

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi