TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 25 maja 2011 r. cz.176.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

11. MĘKA DUCHOWNEGO W PIEKLE JEST ZWIELOKROTNIONA

 

Jezus:

 

Jak mam nie mówić, synu mój, o prawdziwie smutnym położeniu, człowieka rozpaczliwie walczącego, a z walką tą związane jest jego zbawienie lub potępienie wieczne? Wówczas byłoby tak, że mówiąc ogólnie o człowieku, pominąłbym milczeniem jego pochodzenie i strukturę duchowo - cielesną, chociaż wspominałem o tym wcześniej. Innymi słowy: ty wiesz, że twoim specyficznym posłannictwem jest objaśnianie przyczyny zła oraz wskazanie odpowiedzialnych za nie z powodu, którego cierpi Kościół i tyle dusz, będzie zgubionych. Swoje posłannictwo masz spełnić dokładnie i dogłębnie. Wszyscy ludzie winni wiedzieć, że Kościół otrzymał wszelkie atrybuty potrzebne dla spełnienia swego zadania w świecie. Powiedziałem wszystko, dlatego dałem Kościołowi i daję nadal Siebie Samego. Ze Mną zaś nie może Mu niczego brakować i nie brakuje. Trzeba znać cień i światło, by każdy mógł odrzucić nękające zło i korzystać z środków obrony, jakie ma do wykorzystania. Biada tym, którzy opuszczają swe odpowiedzialne stanowiska, przechodząc na stronę nieprzyjaciela. Lecz jeszcze gorzej, gdy ktoś trwa zewnętrznie na stanowisku, a potem zdradza je i służy nieprzyjacielowi w jego burzliwym dziele zguby. Lepiej gdyby taki człowiek wcale nie narodził się. Bo jego męka w piekle, pisz bez obawy wyraz: w piekle będzie stokrotnie większa od męki zwykłych potępieńców! Jak widzisz synu, jest nie tylko ciemność, ale i jasne światło dla tych, którzy kochają Światło!

 

Błogosławię cię synu, a ze Mną błogosławi cię Moja Matka i św. Józef. Błogosławimy też Zgromadzenie i osoby drogie tobie.

 

12. ZŁO UKRYTE POD POZOREM DOBRA 23.11.1978 r.

 

Jezus:

 

Synu mój, bierz dzisiaj po raz trzeci pióro, pisz i nie lękaj się. Mówiłem już o "kościele diabła", który rozrasta się wciąż nowymi prozelitami, a ile ich zdobył w tych ostatnich dziesiątkach lat! Jest to bardzo wielka liczba. Wielu z nich zajmowało wysoki urząd bądź w laikacie, jak też i w Kościele. Są oni wszyscy dobrze zorganizowani, mają struktury i środki walki dostosowane, z których główną i najpotężniejszą bronią jest obsesja indywidualna, lub całej grupy. Nastawieni są przede wszystkim do walki z Kościołem! Ci prozelici są wytrwali i gorliwi w złem, zawsze jednak zło okrywają pozorami dobra. Jest to rzeczywistość, którą trzeba znać, by umieć bronić się środkami, jakie Kościół daje swym członkom do wykorzystania. Są to środki bardzo obfite i tak bogate, jakie tylko Kościół sam ma i może mieć. Lecz z wielką Jego szkodą jest jeszcze zupełna nieświadomość wśród większości laikatu co do przebiegu walki między potęgami piekła i ludźmi, będącymi jego ofiarami.

 

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-05-25_video_176.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-05-25_video_176htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi