TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

Kazania ks. Piotra Natanka z 16 czerwca 2011 r, część 184.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

35. MARYJA - KRÓLOWA WSZYSTKICH ZWYCIĘSTW

 

Jezus:

 

Pisz synu mój, to Ja Jezus, chcę mówić dalej na temat sprzed dwóch dni. Wielkim i nieporównywalnym skarbem Mego Kościoła jest Matka Moja Najświętsza, zarazem i wasza Prawdziwa Matka, Królowa Wszechświata, Królowa wszystkich zwycięstw, Królowa Nieba i Królowa Kościoła, który kocha miłością podobną do Mojej. Przez Łaskę posiada Ona moc jaką Ja posiadam. Kocha was tak, jak Ja was kocham! Tylko potwory pełne wstrętnej złości nie kochają Mojej Matki. Jest Ona pierwszą po Bogu w Niebie i na Ziemi, - pierwszą we wszechświecie i nigdy żadne stworzenie nie będzie dorównywać Jej na wieki! Trzeba tak patrzeć na Matkę Moją - jedyne stworzenie doskonałe i Niepokalane, które wyszło z Miłości i Mocy Boga Ojca Stworzyciela. Ona sama tylko nie zaznała ogólnej winy (grzechu pierworodnego) z jaka się rodzą wszyscy ludzie, nigdy też nie podlegała piekielnym mocom zła. Maryja nie zaznała ani na chwilę władzy Lucyfera, bo przez całe swe życie nie popełniła żadnej, nawet najlżejszej winy. Jej dusza, Jej serce i Jej ciało nie były nigdy w najmniejszym stopniu dotknięte przez zło. Urodziła się i żyła w doskonałej czystości. Trwała w nieskalanej czystości - podobnie jak nieskalany i czysty jest Bóg w Trójcy Jedyny. Przed stworzeniem fundamentów Ziemi i świata, Maryja stała przed Bogiem jako przedmiot Jego nieskończonego upodobania.

 

36. PRZEZ MARYJĘ ZOSTAŁA ZWYCIĘŻONA ŚMIERĆ

 

Jezus:

 

Przez Maryję przywrócony został porządek i równowaga naruszone przez grzech pierworodny. Przez Nią została zwyciężona śmierć i dokonało się drugie stworzenie, dzięki któremu każdy człowiek dobrej woli może osiągnąć cel swego życia, czyli osiągnąć życie Wieczne. Jakie jest źródło wrogości ku Mojej Matce? Z nieuleczalnej nienawiści potęg zła, gdyż przez Nią dokonała się Sprawiedliwość Boża - stwarzająca piekło. Maryja jest objawem Miłosierdzia Bożego przez które dusze ludzkie mogą otrzymać zbawienie wieczne. Stąd zazdrość i nienawiść osiągnęły taki poziom, że stworzenie ludzkie nigdy nie będzie mogło zrozumieć w jakim stopniu pycha piekła została poniżona w stosunku do swej winy. Szatan nie chce pogodzić się z myślą, że stworzenia ludzkie, stojące niżej z powodu swej natury, mają być wywyższone nad dowódcę buntowniczych zastępów. Pycha piekła również nie chce pogodzić się z myślą, że Słowo Boże stało się Ciałem i przyjęło naturę ludzką, łącząc je ze swoją naturą Boską Potok nienawiści wypływa z piekła i jest przez nie kierowany przeciw Matce Mojej i waszej, oraz przeciw wszystkiemu co Ona kocha i miłuje, a przede wszystkim przeciw Kościołowi, który ze Mną zrodziła, wykarmiła i karmić będzie aż do końca wieków. Stąd przekleństwa, zniewagi i świętokradztwa popełniane przeciw Niej, - stworzeniu, które jest upodobaniem Boga i nadzieją ludzkości... Ale ludzie nie mają żadnego powodu, by nienawidzić naszą wspólną Matkę, a jeśli nienawidzą, jest to zawsze spowodowane działaniem diabła. Maryja jest i będzie zawsze postrachem piekła i żaden diabeł, nawet przywódcy piekła jak Lucyfer, Szatan i Belzebub, nie śmieją nigdy atakować Madonny, ale uciekają przed Nią i nasycają swoją nędzną bojaźni, wykorzystując ludzi skłonnych do zła.

 

 


LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-06-24_audio_185.mp3

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONIE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-06-24_audio_185.htm

 

KOD EMBED NA TWOJĄ STRONĘ – ODTWARZACZ AUDIO JAK WYŻEJ:

<embed src=http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-06-24_audio_185.mp3 width=400 height=70 ShowStatusBar=1 ShowPositionControls=0></embed>

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi