Wersja do wydruku: | WORD | PDF |

„TAJEMNICA MAŁŻEŃSTWA”

 

Słowa Pana Jezusa z 21 czerwca 2011:

Chcę obnażyć fałsz współczesnej ideologii, która na piedestał wynosi miłość romantyczną, która nie ma nic prawdziwego z Miłością Prawdziwą. Dzisiejsze małżeństwa oparte są na kłamstwie, dlatego są tak nietrwałe i nieprawdziwe. Łączycie się wierząc w prawdy przekazane wam przez kłamców i jawnogrzeszników. Oni kłamią. Nigdy nie będziecie w stanie zbudować rodziny nie ponosząc ofiary, dążąc do wykorzystania małżonka, do budowania swojego szczęścia jego kosztem - to niemożliwe. Tam tylko gdzie jedno poświęca się bez reszty drugiemu, czci własnego małżonka jako wybranego przez Boga do uświęcenia własnej duszy, szanuje jego wolność, pragnienia - tam tylko może zaistnieć Miłość Prawdziwa. Miłość, w której objawiam się Ja i poprzez którą działam i uświęcam. Mówiąc, więc to do was, drodzy małżonkowie, nie liczcie na ofiarność i poświęcenie drugiej strony, ale sami służcie drugiemu. Nie lękajcie się, nie pozostaniecie na zawsze ofiarami tej strony.

Mężowie powinni szanować żony, żony powinny zachowywać się godnie, aby ten szacunek wzbudzić. Powinny ukazywać wielką delikatność i cierpliwość w swoim zachowaniu, żeby nie płoszyć surowością i nie zamykać ofiarnego serca kobiety.

Żona powinna użyć wszelkich swoich sił na zachowanie posłuszeństwa, bo ojciec, którego się nie szanuje wyjdzie z domu, aby szukać posłuchu i szacunku gdzie indziej. Kiedy żona nie szanuje swego męża tak samo postąpią dzieci które we wszystkim zaczną naśladować matkę. Jeśli chcecie, aby wasi mężowie dbali o was i opiekowali się wami okazujcie im wielką uległość. Nigdy nie wypominajcie błędów i pomyłek.

Zawsze odnoście się z największym szacunkiem, więcej to przyniesie pożytku i mąż prędzej zobaczy własne grzechy i nieprawidłowości swojego postępowania. Choćbyście miały we wszystkim rację nigdy nie okazujcie tego mężom. Mąż, który straci posłuch w domu staje się zgorzkniały, znudzony i niechętny do opiekowania się powierzonym stadem. Dlatego posłuszeństwo wobec mężów jest podstawowym obowiązkiem żon i bez niego niemożliwym jest dalsze rozwijanie tego związku.

Mąż, który nadużywa swej władzy wobec żony i dzieci jest zgorszeniem w moich oczach. Musi się lękać, abym mu tej władzy nie odebrał. Dlatego wszystkie jego decyzje powinny być powodowane miłością i troską, wówczas również wzbudzi on respekt i zaufanie, dzięki któremu członkowie rodziny uczą się słuchać ojca rodziny niezależnie od tego czy rozumieją jego postępowanie czy też nie.

Daję wam tę lekcję abyście pojęli, jak bardzo zależy mi na miłości w waszych rodzinach, jak troszczę się o małżeństwa, które mnie wzywają, jak wiele razy występuję między wami, aby was jednać. Pamiętajcie o dwóch najważniejszych zasadach, aby wasze małżeństwa były uzdrowione i by mogły trwać w miłości i wierności.

Po pierwsze, wstępując w ten święty związek zyskujecie opiekę dwóch najzacniejszych orędowników w niebie, Mojej Matki i Mojego Ojca Ziemskiego który był wzorem wszelkich cnót. Także Ja Bóg słuchałem jego rad i zaleceń. Nikt nie potrafi tak kochać męża i tak wiernie mu służyć jak moja Matka służyła świętemu Józefowi.

Zawierzajcie tym największym patronom związki swoje małżeńskie i rodziny w codziennej modlitwie a zobaczycie, że wkrótce wasze relacje zostaną uświęcone, napełnione miłością, wyrozumiałością, cierpliwością i chęcią służenia ukochanej osobie.

Ja Sam daję nieraz trudności w rodzinie, aby spoić małżonków z sobą. Doceniajcie wtedy moją łaskę, lgnijcie do siebie jak do najsilniejszych punktów oparcia na ziemi. Ja jestem i pozostaję w każdym domu, w którym jest wzywana i czczona moja Najświętsza Matka.

Po drugie, pamiętajcie, aby cała rodzina uczestniczyła we wszystkich świętych sakramentach, do których jest uprawniona, a więc przyjmując komunię świętą, spowiadając się regularnie i uczestnicząc we mszy św. Zyskacie taką wielką pomoc, że wasze małżeństwa nie będą narażone na rozbicie, na niewierność i na wszelkie zepsucie. Ja sam wówczas staję się węzłem nierozerwalnej miłości pomiędzy duszami małżonków. Ja sam spajam ich miłość, wypełniam ich duszę moją osobą, także poprzez moją obecność w nich - są mną, niejako połączeni, ponieważ Ja jestem Jeden.

Wstępując w nowe życie małżeńskie nie łudźcie się, że wystarczy wam samo uwielbienie ludzkiej natury i radość z czerpania z przyjemności życia doczesnego. Kogo nie łączy Bóg ten nie wytrwa w tym stanie. Ten nie może utrzymać miłości, bo miłość romantyczna i powierzchowna nie uwzględnia ofiary, jaka zawsze, prędzej czy później pojawia się na drodze współmałżonków, aby ich ze sobą spoić.

Każda dusza przyzwyczajona do wygody i przyjemności spotyka się z cierpieniem wybranej przez siebie duszy. Nie potrafi wówczas zatrzymać wzniosłych uczuć do niej, nie potrafi, nic z siebie wskrzeszać i powoli usuwa się nie tyle ze złej woli, ale z nieumiejętności postępowania wobec niej i zaradzenia swej własnej bezradności.

Jesteście wychowani na modelu rodziny, w której nie działa szatan ani Bóg. Jest to nieprawdziwy obraz, dlatego dopiero po przyjęciu sakramentu małżeństwa przekonujecie się, na czym oparliście waszą miłość i czym w istocie jest lub była ta miłość. Dlatego bądźcie bardzo rozważni.

Małżeństwo nie jest związkiem dwóch osób które mają wspólne plany na przyszłość !! Małżeństwo jest powołaniem do życia w nierozerwalnej więzi z drugim człowiekiem dla jego zbawienia i dla wydania potomstwa, które będzie oddawało chwałę Bogu.

Tym jest Małżeństwo - wezwaniem do ofiary krzyża dwojga osób. Kto nie potrafi unieść swojego krzyża zyskuje wierną i podobną sobie duszę aby wraz z nią dążyć do doskonałości i podwójnie oddawać chwałę Bogu w podejmowaniu wyzwań trudów i przeciwności. Ja we wszystkim pomagam, ale musicie pamiętać, że jesteście nierozerwalni, jeśli jedno upadnie a drugie samo idzie ku zbawieniu nie jest mi miła taka ofiara!! Ta osoba musi zawrócić, wziąć swojego małżonka na własne ramiona i wtedy kroczyć ku mnie. Choćby ta dusza wówczas upadła, choćby nie mogła postawić kroku, Ja uniosę ją i dam jej siły, ale nie ważcie się porzucać zawierzonych wam dusz małżonków!

Nie wolno wam porzucać zagubionej duszy, Ja was widzę jako jedno stworzenie.

Nie może się jedno od drugiego odłączyć, jedno żyć jako święty a drugi jako jawnogrzesznik. Oboje jesteście osądzani, nie ważcie się, więc troszczyć o siebie i o mnie a porzucać własnego małżonka. To on jest drogą, poprzez którą dojdziesz do Mnie. Raz obranej drogi nie porzucajcie. Choćby wasz małżonek stał się waszym największym wrogiem - nieście cierpliwie własną ofiarę do tronu Ojca mojego, a nie poskąpi wam łaski. Nie może być potępiony człowiek, którego małżonek za niego ponosi świętą ofiarę. Więc nie troszczcie się i nie pospieszajcie mnie, bo nie potępię tych, za których odbywa się surowa pokuta na ziemi.

Widzę was razem jako jedno, więc podejmując świadome cierpienia na rzecz współmałżonka możecie i musicie go zbawić. Taka jest wasza rola -  odpowiedzialność na tym świecie. Biada duszy, która sama chce się uświęcić a nie podejmuje ofiary życia za drugą część swej duszy i porzuca tego, któremu ślubowała wierność. To tak jakby mnie porzuciła! Nie może być świętą dusza, która ma tylko połowę czystej duszy druga zaś połowę zostawiła gnijącą i zaniedbaną i skazaną na potępienie.

Jeśli dusza czysta i prawa pragnie uświęcić małżonka, który jest grzeszny potrzebują tak wiele modlitwy i łaski, aby sama już nie mogła tych łask ponieść, wówczas ta łaska tak się rozlewa na duszę małżeńską, że wlewa się do duszy małżonka.

Trwajcie, więc mocni w wierze. Nie żałujcie niczego na rzecz swojego współmałżonka, bo ja właśnie poprzez was pragnę go odzyskać i zbawiać.

 

A teraz Błogosławię was dzieci z całego serca.

Jestem pośród was i umacniam was Miłością, która dąży do zjednoczenia ze Mną.

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.

 

Wersja do wydruku: | WORD | PDF |