TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 28 czerwca 2011 r. część 187.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

38. BÓG W TRÓJCY JEDYNY 7-9.12.1978 r.

 

Jezus:

 

Pisz, synu, jestem Ja, Jezus, by dalej rozmawiać z tobą. Wśród skarbów Mego Kościoła jest jeszcze jeden najbardziej drogocenny, a nie zawsze przez ludzi doceniany i poszukiwany z taką gorliwością, jak na to zasługuje. Jest nią Prawda. Prawdą Absolutną Jestem Ja, Bóg w Trójcy Jedyny. Prawdą względną jest ta, która zbliża się do Mnie najbardziej, czyli ta w której macie udział we Mnie, Prawdzie najwyższej. Kłamstwo jest ciemnością i wypływa, jak wszelkie inne zło, z pychy. Prawda jest przejrzysta i czysta, bierze swój początek z krystalicznej czystości, którą jest Bóg. Prawda jest światłem intelektualnym, pełna miłości i jest nią cała przeniknięta. Podczas, gdy kłamstwo jest zawsze oszustwem i przeciwieństwem prawdy. Kto posiada prawdę, posiada Boga. A gdy się posiada Boga - ma się wszystko: pokój, nadzieję - która podtrzymuje, kieruje i umacnia, daje moc do walki i pomaga do osiągnięcia ostatecznego celu, który jest jedynym celem życia i stworzenia. Podczas gdy przeciwnie, błąd jest oszustwem, kłamstwem i krętactwem, trzyma duszę w okowach aż do śmierci.

 

39. KOŚCIÓŁ DEPOZYTARIUSZEM OBJAWIENIA

 

Jezus:

 

Prawda jest w moim Kościele, który jest jedyną instytucją ludzką posiadającą ode Mnie ten nieoceniony dar.

 

Kościół jest jedynym prawnym Depozytariuszem Objawienia. Jest jedynym Nauczycielem i Gwarantem prawdy nauczanej. Kościół jest przewodnikiem narodów świata. Powiedziałem już, że Kościół jest sakramentem zbawienia, że posiada ten nieoceniony dar. Nie są sakramentami zbawienia indywidualni członkowie Kościoła, lub też poszczególne grupy, czy szkoły, które są nie raz prawdziwymi gnojowiskami, w których mnożą się herezje wszelkiego rodzaju. Nie należy uważać za kościół wielu zarozumiałych teologów, którzy stali się szerzycielami niezdrowych doktryn przepełnionych błędami i herezjami. Nie są również kościołem tacy pasterze, którzy niezależnie od Mego Wikarego szerzą zasady przeciwne Objawieniu. Nie mogą również być uważani za dobrych pasterzy i dobrych nauczycieli ci biskupi, którzy milcząco zgadzają się na szerzenie się błędów wśród swej trzody... a liczba tych ostatnich jest wielka! Twierdzenie powyższe może wydać się bezzasadne, ale niestety tak jest. Gdy biskup lub kapłan są w łasce Bożej, widzą wszystko, stosownie do swej czystości duchowej. Gdy nie są oni w łasce Bożej, to w duszy ich jest ciemno, tą straszną ciemnością, jaką jest śmierć duchowa. Wiesz, że trup wydziela tylko odór rozkładu. Kto więc z pychy czy zarozumiałości sprzedał się diabłu - a takich jest teraz wielu - jeśli nie wzbudził w sobie szczerej skruchy i nie przystąpił do sakramentu pojednania - szczerze wyznając grzechy - biskupem czy kapłanem mogą być dla ludzi, ale nie przed Obliczem Boga. Kapłaństwo będzie u nich w zawieszeniu, bo nie przyczyniło się do zmian wewnętrznych i nie spowoduje żadnego skutku w ich nieszczęsnych duszach.

 

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-06-28_video_187.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-06-28_video_187.htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi