TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 01 lipca 2011 r. część 189.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

42. PAPIEŻ - LATARNIĄ ŚWIATŁA I PRAWDY

 

Jezus:

 

Wielu nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych, mimo działającej już strasznej erozji, próbowało zniszczyć Dogmat o nieomylności Papieża, gdy jako mój Wikary mówi o Wierze i Moralności do wszystkich ludzi... Ale ich mętne starania nic nie zyskały!

 

Dogmat ten jest i pozostanie w życiu mego Kościoła wspaniałą perłą, która zajaśnieje szczególnym i niezwykłym blaskiem, zwłaszcza po oczyszczeniu. W tym darze biorą udział wszyscy biskupi, którzy trwają w jedności wiary i miłości z Moim Wikarym i razem z nim działają dla ogólnego dobra Kościoła. Lecz biskupi nie złączeni z papieżem nie mają udziału w tym wielkim darze. Oto więc w świecie zaciemnionym mrokiem zrodzonym z pychy, znajduje się jedyna Katedra, jako latarnia światła i prawdy, zdolna przekazać wszystkim ludziom na ten świat przychodzącym pewną drogę do wiecznego zbawienia. Lecz ludzie pogrążeni dziś w materializmie, nie znają i nie mogą zrozumieć Miłości Miłosiernej Ojca, który ich kocha. Kto będzie się starał, mój synu, tłumaczyć ludziom objawy Miłości Bożej względem nich? Wiara rodzi się ze słuchania... taki jest plan Opatrzności Bożej. Jeśli jednak nikt nie mówi o rzeczach koniecznych, potrzebnych w formowaniu sumień chrześcijan, to jak się one ukształtują? Katedra prawdy, a Prawda jest światłem, lecz ludzie dzisiejsi żyją w ciemności, jakże więc mogą pragnąć, szukać i miłować Prawdę? Szuka się wszystkiego, mówi się o wszystkim, prócz prawdy. Jak Piłat pytają: Co jest prawdą? Lecz nie czekają na odpowiedź z obawy, by tej prawdy nie poznać! Dziś rano powiedziałem ci, że prawda jest przeciwieństwem błędu, jak miłość - nienawiści. Ponieważ Prawda i błąd są sobie przeciwne, istnieje walka między nimi, która nie ustaje i nie ustanie nigdy. Bóg, czystość nieskończona, jest również Prawdą nieskończoną i moce piekła, będąc mrokiem i błędem, trwają w nieustannej walce, która zakończy się tylko przy końcu czasów.

 

43. BÓG JEST PRAWDĄ UDZIELAJĄCĄ SIĘ WAM

 

Jezus: Faryzeusze i wszyscy w świątyni zaprzeczali zawsze moim prawdom, nienawidzili je i zwalczali na wszelki sposób, bo byli ciemnością czyli - pychą - co oznacza nieubłaganą nienawiść mającą swój punkt zbieżny w Krzyżu. Synu, ty wiesz, że nawet teraz nic się nie zmieniło i że synagoga trwa nadal z tymi samymi nędznymi środkami i w tych samych celach jakie mieli hebrajczycy za czasów mego życia na ziemi! - Prawda - to Bóg podany wam przez Moje Słowo, czyli przez Objawienie. Zapewnia wam to Nieomylność Rzymskiego Papieża wraz z biskupami, zjednoczonymi z Nim. Herezja, błąd i ciemność są wytworem diabła, który udziela ich szczodrze swoim zwolennikom, trzymającym się tylko swego "ja". O, synu mój, w Moim Kościele są już tacy, którzy opłacili prawdę swym życiem, tak jak Ja opłaciłem Ją Krzyżem... jak moi Apostołowie zapłacili Męczeństwem... i jak tylu dzisiaj płaci tym samym! Nic nie może tego stanu zmienić, jak nie można zmieniać określeń tej walki: czystość, jasność, światło i miłość z jednej strony, a mrok, błąd i nienawiść z drugiej strony. Nie bójcie się, bo Ja, Prawda jestem pośrodku was, pozostaję z wami, a gdy Ja jestem z wami, kto może być przeciw wam? Teraz dosyć, jesteś zmęczony. Błogosławię cię, jak zawsze, a ze Mną błogosławią cię Ojciec i Duch Święty, a z Nami błogosławi cię Moja Matka i św. Józef. Jednocześnie błogosławimy wszystkie osoby drogie tobie i całe Zgromadzenie.

 

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-07-01_video_189.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-07-01_video_189.htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi