TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 03 lipca 2011 r. część 190.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

44. WŁADZA W KOŚCIELE 10.12.1978 r.

 

Jezus:

 

Synu, bierz pióro i pisz. To Ja, Jezus. Ile jest w moim Kościele takich, którzy Go naprawdę znają, a także dogłębnie materię mego Ciała Społecznego? Mało jest takich, synu. Jesteście członkami tego Ciała, ale członkami wolnymi i rozumnymi; odżywiacie się, oddychacie, krąży w was krew, ale te procesy zachodzą często nieświadomie, a wtedy stajecie się jakby "obcymi" sobie. Któż zna inny skarb Kościoła, skarb, który czyni Go pięknym, potężnym i doskonałym, jaki otrzymał od Boga w Trójcy Jedynego - tym skarbem jest Władza. Mówię, że mój Kościół jest naprawdę społeczeństwem doskonałym, gdyż nie brakuje Mu niczego, aby takim był. Jest najbogatszy na świecie dla swych skarbów duchowych. Stwierdzam jednak, że mało jest dzisiaj o tym przekonanych. Ten brak zrozumienia jest zawsze powodem kryzysu wiary nadprzyrodzonej. Ten brak przekonania jest najbardziej widoczny wśród Hierarchii i kładzie się cieniem, który w oczach ludzi pomniejsza wspaniałość Kościoła. Jednakże nie obniża to w niczym Jego wartości ani mocy. Gdy w Cezarei Piotr rzekł: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego!" - odpowiedziałem mu: - A Ja ci mówię: "Ty jesteś Piotrem - Skałą i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie zwyciężą Go. Tobie dam klucze od Królestwa Niebieskiego i wszystko, co zwiążesz na ziemi, będzie związane i w Niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w Niebie..." Czy mogłem dać Piotrowi i apostołom większą władzę? Które ze społeczeństw na świecie posiada podobną władzę? Kościół - jako jedność natury bosko-ludzkiej winien jak Nauczyciel i Przewodnik prowadzić ludzi ku bezgranicznym horyzontom życia wiecznego. Biada tym pasterzom, którzy przeszkadzają w tym dziele memu Wikaremu na ziemi, któremu winni służyć zawsze pomocą i podporą! Biada tym pasterzom, którzy dla niskich pobudek miłości własnej zrywają więzy z moim Wikarym. Stają się suchymi i bezpłodnymi gałęziami, z wielką szkodą dla całego Ciała Mistycznego. Obciążają Je i deformują! Biada tym, którzy jak Lucyfer z aniołów światłości zmieniają się w aniołów ciemności. Synu mój, nie tylko świat ma mieć pozytywny obraz Kościoła - dziś zupełnie zafałszowany - ale również chrześcijanie i konsekrowani muszą go zupełnie odnowić. Albo zmienicie się, odnowicie, albo zginiecie! Widzisz więc, że zawsze główną przyczyną kryzysu wiary - jest zło! Jeśli znajomość Kościoła odnosi się tylko do pierwiastka ludzkiego, a trwa się przy zawinionej nieznajomości Jego pierwiastka boskiego i nadprzyrodzonego... kryzys wiary będzie Go dusił jak wampir, starając się - zniszczyć. Wszystkie wysiłki będą na próżno, gdyż Ja - prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek - NIGDY na to nie pozwolę!

 

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-07-03_video_190.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-07-03_video_190.htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi