TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

Kazania ks. Piotra Natanka z 04 lipca 2011 r, część 191.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

45. ŻYCIE JEST PRÓBĄ

 

Jezus:

 

Powtarzam ci jeszcze raz, synu mój, że żadne inne społeczeństwo istniejące na całym świecie nie rozporządza taką władzą, jak mój Kościół... nie mówiąc naturalnie o piekle, o królestwie Lucyfera, gdzie czynią wszystko, by małpować i stworzyć coś podobnego do Mego Kościoła. Ciemne moce piekła mają siłę wyższą od ludzkiej. Jest to siła ponadnaturalna, ale nie nadprzyrodzona, jaką mają aniołowie ze względu na swą naturę anielską, także wyższą od natury ludzkiej. Szatani mogą działać na naturę ludzką, ale nie w takiej mierze, jak to starają się wmówić i przekonywać. Jest to jeszcze jedno oszustwo, jakim starają się dręczyć dusze, które nigdy nie chciały, ani nie umiały umartwić własnej pychy i ulegały zuchwalstwu wroga. Władza udzielona Kościołowi nie została udzielona nawet Aniołom w Niebie, których zdumiewa mnogość darów danych ludziom w Kościele. Na dziś wystarczy synu, gdyż musisz spełniać inne obowiązki jako chrześcijanin i kapłan. Nie bój się niczego, utwierdzam cię w tym, co już mówiłem: życie jest trudną próbą, ale warto ją znieść z pokorą i wiarą, ponieważ otrzyma się za nią nagrodę tak obfitą, jaką tylko może dać Sam Bóg! Błogosławię cię synu, a ze Mną błogosławi Ojciec i Duch Święty. Błogosławi cię cała Trójca Święta, a z Nami błogosławi cię Matka Niebieska i św. Józef teraz i na zawsze. Amen.

 

46. WŁADZA NADPRZYRODZONA 10.12.1978 r.

 

Jezus:

 

Pisz synu. To zawsze Ja, Jezus, pukam do drzwi twego serca i pragnę mówić dalej. Widzę, że jesteś zmęczony, ale raduję się, że chcesz pozostać ze Mną i słuchać co ci powiem. A więc Kościół ma moc, jakiej nie posiada żadne inne społeczeństwo ludzkie. Jest to moc nadprzyrodzona, czyli nie wywodząca się z natury ludzkiej, a dana tylko Kościołowi jako Sakramentowi Zbawienia. Sprawy ludzkie i boskie spotykają się razem. To nie wszystko: w darze tym jest coś tak wielkiego, wspaniałego i zadziwiającego, że zachwyca nawet Aniołów w Niebie! Ja, Bóg w Trójcy Jedyny, ponieważ jestem nieskończoną Miłością, oddałem się w ręce ludzi, by robili ze Mną wszystko co zechcą, i dobrze i źle... I uczynię tak niejeden raz, ale ciągle, nieustannie, aż do końca czasów... Uczyniłem z Siebie Dar niezwykły i przewyższający wszelką wyobraźnię. Nawet Aniołowie w Niebie są zachwyceni. Taka jest Moja Miłość! Choć wiedziałem i przewidywałem zachowanie się ludzi względem Mnie!

 

47. JEZUS - JESTEM MIŁOŚCIĄ

 

Jezus:

 

Gdy w ogrodzie Oliwnym pociłem się Krwią pod ciężarem wszystkich grzechów popełnionych i mających się dokonać, aż do końca czasów - widziałem, że dla wielu dusz moje cierpienia będą na próżno. Zdawałem sobie doskonale sprawę do jakiego stopnia dojdzie niewdzięczność ludzka względem Mojej nieskończonej Miłości. Jednak nie wahałem się oddać w ręce moim nieprzyjaciołom, okazawszy im jednak najpierw, że tak czynię tylko z miłości i że jestem Bogiem Wszechmocnym. Po pocałunku Judasza schwytano Mnie: "kogo szukacie?" - zapytałem ich. "Jezusa z Nazaretu" - odpowiedzieli - "Oto jestem" - tą odpowiedzią okazałem Moją wszechmoc. Wszyscy padli na ziemię, nieprzytomni - wstali dopiero, gdy kazałem im powstać. Wiele cudów dokonałem podczas tej Męki. Chciałem, by ludzie wszystkich pokoleń zrozumieli, że zawsze działałem tylko pod wpływem Miłości! Chciałem, by dostrzegano u Mnie, ponad inne atrybuty Boskie, zawsze i tylko Miłość! W Ogrójcu i przez całą Moją bolesną Mękę miałem przed oczyma nie tylko Moich katów, ale również widziałem wszystkie Msze świętokradzkie. Msze czarne... Widziałem zniewagi i szyderstwa obecne, jak i przyszłych nieprzyjaciół Mojej Miłości... Czy istnieje ktoś na całym świecie, kto uczynił tyle, co Ja czynię zawsze? Nie! A jednak, synu mój, mimo że jestem Bogiem, dałem ludziom władzę nad Sobą i nad Moim Ciałem, a kapłanom pozostawiam tę moc aż do końca wieków... Czy nie jest to tajemnica wielka, wymagająca ufności pełnej, zachwytu i najgłębszego uwielbienia ze strony Moich pasterzy, kapłanów i wszystkich dusz Bogu poświęconych? Synu mój, rozejrzyj się wokół i (z niektórymi wyjątkami) osądź sam, jak teraz ze Mną postępuje się!

 

48. JEZUS: CO JESZCZE MOGŁEM UCZYNIĆ, BY OKAZAĆ MIŁOŚĆ LUDZIOM?

 

Jezus:

 

W Moim Kościele jest moc przemiany chleba i wina w Moje Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo... Kapłani posiadają moc odpuszczania grzechów, Ja im dałem tę moc - tej wielkiej władzy nie posiadają ani Cherubini, ani Serafini w Niebie. Dałem też Kościołowi władzę udzielania Sakramentów, za ceną Mojej Krwi, Męki i Śmierci. W małżeństwie - rodzice otrzymują władzę od Boga, Jedynego Stwórcy życia nadprzyrodzonego. Kościół w Sakramencie Kapłaństwa otrzymał łaskę rodzenia dzieci Bożych. Nie ma społeczeństwa na świecie, które rozporządzałoby takimi, wielkimi skarbami, jak Kościół! Nie szukajcie przyczyn zimna, chmur i obojętności jakie spotykacie w Kościele, bo wielokrotnie sami przyczynialiście się do tego stanu. Po oczyszczeniu wszystko się zmieni. Nie zostały przyjęte liczne wezwania z Nieba, ani cuda dla potwierdzenia tych boskich rzeczywistości... Na nic zdały się liczne świadectwa świętych, których nigdy nie brakowało, nie brakuje i nie będzie brakować. Również nie brakowało i nie brakuje świadectw męczenników, a przecież nie oddaje się życia za cokolwiek. Świadectwa takie są nieustanne. Co jeszcze mógłbym uczynić, a nie uczyniłem, by okazać Mą Miłość ludziom? Ty sam, mój synu, mogłeś się przekonać o Mojej Miłości i przewrotnej niewdzięczności ludzkiej. Błogosławię cię synu i wszystkie osoby drogie tobie. Kochaj Mnie, módl się. Przyjmuję twe cierpienia, jako wynagrodzenie za tyle zła na świecie.

 


LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-07-04_audio_191.mp3

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONIE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-07-04_audio_191.htm

 

KOD EMBED NA TWOJĄ STRONĘ – ODTWARZACZ AUDIO JAK WYŻEJ:

<embed src=http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-07-04_audio_191.mp3 width=400 height=70 ShowStatusBar=1 ShowPositionControls=0></embed>

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi