TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 07 lipca 2011 r. część 194.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

52. WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA 14.12.1978 r.

 

Don Henryk:

 

Pisz, bracie don Ottavio, jestem don Henryk. Wiesz, że my nie jesteśmy związani, tak jak wy - czasem i przestrzenią.

 

Jesteśmy przy was blisko. Lecz jeśli wy nie wzywacie nas najpierw, to choć jesteśmy wszyscy członkami Ciała Mistycznego, nie możemy nawiązać kontaktów z wami. Tłumaczyłem ci to już dostatecznie, lecz powtórka jest konieczna. Don Ottavio, wierzysz w to wszystko tak, jak ja wierzyłem będąc na ziemi. Dogmat Świętych Obcowanie ma praktyczne zastosowanie. Tymczasem zbyt wiele ludzi, choć wyznają tę samą wiarę, nie żyją nią jak trzeba. A wiara bez uczynków jest martwa. Pisałeś o wielkim kryzysie wiary w Kościele. Można powiedzieć, że jest nim dotknięty od szczytu, aż po fundamenty. Dlatego wielu nie rozumie ciebie i nie może zrozumieć, gdy mówisz o wierze. Jak może zrozumieć ślepy od urodzenia, gdy mu się mówi o kolorach, o których on nie ma żadnego pojęcia!

 

Nie zapominaj stosować porównań rzeczy materialnych z duchowymi.

 

53. KOŚCIOŁEM RZĄDZI ŚLEPOTA

 

Don Henryk:

 

Kryzys wiary to znaczy życie zmaterializowane, ateistyczne. Dlatego szatan, przy pomocy swych współpracowników uczynił wszelkie możliwe wysiłki, by dojść do swego upragnionego celu. Dostrzegł teraz, że jego szalone pragnienie jest prawie osiągnięte. Toteż zdecydowanie wysila się i mnoży wściekłe ataki zwłaszcza przeciw tym, którzy się starają zwalczać go. Najbardziej atakuje tych ludzi, którzy nie tylko chcą sami zachować drogocenne dziedzictwo wiary, bronią je i umacniają we własnych sercach, ale usiłują bronić wiarę w sercach braci i śpieszą z pomocą przeciw wszystkim zasadzkom czarta. Bracie, ty nie rozumiesz tych, którzy atakują ciebie za twą wierność Wierze, a oni też nie rozumieją ciebie, że ty nie rozumiesz! Dla nas jest rzeczą naturalną i pocieszającą, prawda o Dogmacie Świętych Obcowania, dla nich natomiast jest nie do przyjęcia sama tylko myśl o tym! Jak widzisz przeciwieństwo jest zupełne!

 

My wierzymy mocno w rzeczywistość Sakramentów, jako skuteczne znaki Łaski. Dla nich Łaska nie istnieje... to też i Sakramenty nic nie dają. My wierzymy mocno w rzeczywistą Obecność Żywego Chrystusa w Eucharystii... dla nich Eucharystia jest niczym, tylko symbolem... Wiesz, że kryzys wiary jest ślepotą i ona rządzi teraz w Kościele? Następstwa tego są katastrofalne. Wybrani mistrzowie powołani do szerzenia wiary, życia nadprzyrodzonego i prawdy, tłumnie przeszli do nieprzyjaciela, przyczyniając się do szerzenia herezji i kłamstw. Dlatego też śledzą ciebie, szpiegują, nienawidzą i knują intrygi. Lecz nie obawiaj się niczego, gdyż nie uczynię nic więcej nad to, co będzie im dozwolone dla twego dobra i dobra Kościoła. Nie dziw się, - stoicie na przeciwległych sobie biegunach. Idź więc, poprzez zarośla i ziemię, ale zawsze naprzód! Czy Jezus nie powiedział do ciebie: "Synu, nazywano Mnie szalonym i przyodziano czerwoną suknię - symbol głupca - dlaczegoż nie mieliby tak postąpić z tobą. Moim uczniem"?

 

Zaufaj więc zupełnie Jemu, bo Jezus nie zawiedzie nigdy!

 

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-07-07_video_194.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-07-07_video_194.htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi