TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 08 lipca 2011 r. część 195.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

54. KAPŁAN POWINIEN ZBAWIAĆ DUSZE

 

Don Henryk:

 

"Błogosławieni prześladowani dla Sprawiedliwości"!

 

Nie zapominaj nigdy o tym bracie, bo jest to wielki przywilej, z którego trzeba się radować. Znosisz już wiele, to prawda, ale nie zapominaj, że byłeś o tym uprzedzony. Mówiono ci, że cierpienia twe będą wciąż wzrastać. Niezliczone razy słyszałeś, że wybrańcom w Kapłaństwie, Jezus złączył ze swoim stanem Ofiary - Współodkupiciela. Nigdy nie potrafisz wystarczająco podziękować Bogu, że dał ci udział w posłannictwie swego Kościoła. Ja byłem też kapłanem - ofiarą. Widziałeś dotąd tylko moje cierpienie na ziemi, ale kiedyś ujrzysz drugą stronę medalu, ile dusz zbawiłem.

 

Każdy Kapłan to Kalwaria, Krzyż i dusze, które prowadzić trzeba do zbawienia... Jak mało jest kapłanów naprawdę świętych, którzy idą za Jezusem swą codzienną drogą kalwaryjską, niezrozumiani i prześladowani od tych, którzy winni ich bronić. Ile dusz przyprowadzili oni za sobą do Nieba. Spójrz na licznych kapłanów, którzy wraz z utratą wiary, stracili świętość swego powołania kapłańskiego i swego posłannictwa ofiary. Zobacz, co z nimi uczynił szatan! Pamiętaj, że śmierć nie kończy życia, trwa ono dalej w Bogu.

 

Niech cię błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny!

 

55. PYCHA RODZI SIĘ Z DUCHA 28.12.1978 r.

 

Jezus:

 

Pisz, synu, jestem Jezus. Jeszcze raz chcę mówić o waszej naturze ludzkiej, zranionej w swej najszlachetniejszej części: w duszy.

 

Bunt pierwszych rodziców powstał z pychy, która rodzi się z ducha. Nieposłuszeństwo zrodzone z pychy, powstało z ducha i gwałtownie rozprzestrzeniło się, zarażając całe życie ducha. Dlatego dusza, dająca życie ciału, zaraziła je własnym złem wraz ze wszystkimi zmysłami. Całe życie człowieka zostało przeniknięte złem i osłabione do tego stopnia, że wystarcza małe pchnięcie, by upadł. Książe piekła lub niektórzy z jego satelitów są zawsze gotowi podsunąć jakąś pokusę i nią wywołać to pchnięcie. Ugodzona w Adamie i Ewie natura ludzka, spowodowała śmiertelną ranę w całej ludzkości, co dało początek niekończącej się wstędze różnego zła...

 

Pierwszą z nich była utrata darów nadprzyrodzonych, ponieważ została zerwana przyjaźń człowieka z Bogiem. Stracili ziemski raj, nieśmiertelność i wszystkie inne dary, co sprawiło, że z bogatego człowieka stał się ubogim, z wolnego syna Bożego stał się zdobyczą i niewolnikiem szatana, poddany wszelkiemu złu duchowemu i materialnemu.

 

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-07-08_video_195.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-07-08_video_195.htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi