TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

 

Kazanie ks. Piotra Natanka z 12 lipca 2011 r. część 197.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

56. LUCYFER UWAŻAŁ SIĘ PODOBNY BOGU

 

Jezus:

 

Znacie wszyscy te swoje biedy: śmierć duszy i ciała. Dusza w grzechu, umiera Życiu Bożemu i odtąd nie może już widzieć, posiadać i radować się Bogiem. Ciało podlega wielorakiemu złu: kalectwu, chorobie, gwałtom, wojnie, zbrodniom i klęskom różnego rodzaju... Przestudiujcie historię człowieka, a znajdziecie w niej tragiczne zdarzenia pełne bólu i cierpień niewymownym, walk wewnętrznych i zewnętrznych... Człowiek był królem i władcą stworzenia, był stworzony do panowania... a teraz często sam jest opanowany i gnębiony przez stworzenie, które odczuwa utratę dawnej harmonii zniszczonej przez grzech. Wysiłki człowieka, by wydobywać się ze swej ruiny są prawie zawsze nieudane i nie mają szans na dobre wyniki, nie ustaje więc ciągły przypływ i odpływ tych wysiłków. Język ludzi nie jest zdolny opisać dramatu skutków pierwszego grzechu ludzkości! Wszystkie zło moralno-duchowe, fizyczne, które zalewały ziemię, miały swój początek z pierwszego grzechu. Mówiłem ci, że w Raju ziemskim pierwsi rodzice byli obdarowani licznymi darami naturalnymi - nadnaturalnymi - nadprzyrodzonymi, właśnie z powodu ich przeznaczenia na pierwszych rodziców całej ludzkości. Byli więc w stanie odrzucić każdy atak piekła. Nienawiść potęg piekielnych do ludzkości była tak wielka, że Lucyfer przystąpił do nalegania z całą chytrością w przekonaniu, że powodując upadek pierwszych ludzi i będzie miał możliwość utworzenia swego królestwa. W rzeczy samej odniósł sukces i nadal mu się udaje. Lucyfer trwa nadal w przekonaniu, że cała ludzkość należy prawnie do niego, czyli, że jest jego... mniejsza o metody zdobywania jej. Lucyfer nie wierzył w odkupienie, lecz był i jest przekonany, że jest podobny Bogu, a więc może i powinien - tak jak Bóg - panować nad ludzkością... nie umie myśleć inaczej.

 

57. ZŁO W DOBRO PRZEMIENIĘ

 

Jezus:

 

Diabeł nie ma pewności, że Odkupienie zostało dokonane przeze Mnie, Słowo Boże. Miał pod tym względem bardzo wielką wątpliwość i niepewność. Znienawidził Mnie z taką siłą, do jakiej jest zdolny. Utwierdzony jest w swym błędzie i nie myśli, że jest uzurpatorem, lecz raczej uważa Mnie, że to Ja wyrwałem mu dusze, by dać je Ojcu. Uważa również za uzurpatorów tych wszystkich, którzy pracują ze Mną nad zbawieniem dusz. Synu mój, pytasz siebie i myślisz często, czego on chce ode Mnie i sprawia mi tyle cierpienia? Dlatego, że udało mu się pozyskać wielką liczbę dusz Bogu poświęconych, dusz które powinny współpracować ze Mną... Rzuca całą swą truciznę piekielną na tych, którzy jeszcze opierają się mu. Stąd też synu mój, ponieważ ty i członkowie Zgromadzenia postanowiliście nie ulegać jego chytrym pogróżkom, używa on całej swej mocy, by wam stwarzać trudności. Pozwalam na to, bo ze zła, zwłaszcza diabelskiego, wyprowadzam wiele dobra dla was i dla dusz. Znosząc zaś jego prześladowanie, staniecie się silniejsi i zdolniejsi do wykonania Moich zamiarów Miłości. Teraz dosyć i błogosławię was wszystkich. Ja, Jezus z Matką Moją i św. Józefem jesteśmy z wami! Bądź tego pewny!

 

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-07-12_video_197.wmv

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-07-12_video_197.htm

KOD OBJECT NA STRONE – ODTWARZACZ VIDEO JAK WYŻEJ

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi