TYLKO KAPŁAN KATOLICKI URATUJE ŚWIAT I KOŚCIÓŁ

Kazania ks. Piotra Natanka z 14 lipca 2011 r, część 199.

 

Powrót do ARCHIWUM -> KLIK 

 

Kazanie wg Orędzi Pana Jezusa do kapłanów, Ottaviano Micheliniego:

 

61. BIAŁY MĄŻ 2.1.1979 r.

 

Najświętsza Maryja Panna:

 

Bracie, to ja Maryja. Gdybyś mógł zobaczyć to, co my widzimy i jak widzimy, byłaby to dla ciebie wielka niespodzianka i tego widoku, nie wytrzymałoby twe ludzkie życie. Wiesz, że jesteśmy i widzimy wszystko w Bogu w inny sposób, doskonale oczyszczone i wolne od zbędnych elementów. Widzimy osoby i rzeczy w ich obiektywnej rzeczywistości. Widzimy teraz ziemię zamieszkałą przez ludzkość niespokojną i burzliwą, tak jak jest niespokojny i burzliwy ten, który nie posiada Najwyższego Dobra. Widzimy jak ludzkość porusza się we wszystkich kierunkach, szukając niespokojnie Tego, Kto ją stworzył. Jednak unika starannie dążenia w kierunku, w którym istniałaby pewność znalezienia Go. Pośród tej olbrzymiej rzeki ludzi w drodze, widzimy jakby małe oazy zaznaczone tu i tam, grupki ludzi, którzy by utrzymać się na ścieżce, wiodącej pewnie do przystani, idą raczej w stronę przeciwną. W tym zaś mrowisku milionów ludzi cierpiących lub radujących się, zdrowych lub chorych, wszyscy pragną szczęścia. Otóż wśród nich widzimy białą postać Męża, który swą postawą moralną i duchową podobny jest do olbrzyma. Trzyma on sam mocną ręką Sztandar. Jest to Sztandar Kościoła Chrystusowego, który liczni i potężni nieprzyjaciele chcieliby wyrwać Mu z rąk. Lecz On trzyma go ręką pewną i ukazuje wszystkim drogę Zbawienia.

 

62. SPISEK PRZECIW BIAŁEMU MĘŻOWI

 

Najświętsza Maryja Panna:

 

Ten niezwyciężony Dowódca, który nie boi się niczego, padnie jako chwalebny Męczennik, plamiąc swą krwią biel własnej szaty. Krew Jego padła również na Kościół, który wyszedł z przebitego Boku Chrystusa, Słowa Boga Przedwiecznego, które stało się Ciałem i umarło na Krzyżu za uwolnienie ludzkości z dzikiej tyranii szatana, tego nieprzejednanego wroga Chrystusa i Jego Kościoła. Wielu z tych, którzy powinni być u boku odważnego i chwalebnego Dowódcy opuszczą Go, przechodząc do obozu nieprzyjaciela. Jeśli zewnętrznie udają wierność i posłuszeństwo, to jednocześnie spiskują przeciw Niemu. Lecz wszystkie intrygi i podejścia nieprzyjaciół Chrystusa, najwyższego i niezwyciężonego Króla wieków, wpadną w próżnię, bo nikt nie przezwycięży Go. Bracie, nawet jeśli w swej zawinionej ślepocie nie widzą i z powodu swej pychy nie chcą widzieć tego, co my jasno widzimy... nie wierzą w to, co my wierzymy... nie zmienia to zupełnie nic w wiecznych Dekretach Boga. To olbrzymie mrowisko ludzi na ziemi, które tak konwulsyjnie porusza się w ciemności, to tylko garść pyłu, który wkrótce będzie rozwiany na wietrze. Ziemia zaś, którą oni z taką pychą deptali, pozostanie jałowa i opuszczona. Lecz, gdy oczyści ją ogień, będzie płodna uczciwą pracą sprawiedliwych, zachowanych Dobrocią Bożą w straszliwej godzinie Gniewu Bożego. Nastąpi Królestwo Boże w duszach, to królestwo, o które od wieków sprawiedliwi proszą Boga, wzywając: przyjdź Królestwo Twoje!

 

63. BĘDĄ CIĘ SZUKAĆ

 

Najświętsza Maryja Panna:

 

To niewierne i przewrotne pokolenie będzie inicjatorem zajść wielkich i nigdy nie spotkanych w historii ludzkości. Lecz trzeba się do nich przygotować, usposabiając własną duszę modlitwą i pokutą, czyli szczerze żałując za własne winy, bo czasu macie niewiele. Od pewnego czasu mewi się o ciemności otaczającej Kościół i ludzkość. Co w tej sytuacji robią skrycie pasterze i kapłani? Otóż chwalą zło, a potępiają dobro: jest to poważna deformacja duchowa. Ciało Mistyczne otacza również głęboka ciemność tak, że staje się to obrzydliwe wobec Nieba. Odwagi don Ottavio! Trudno przekonać cię, że jesteś szczęśliwym wybrańcem. Już od nauki w seminarium, nie wiedząc o tym, przepowiedziałeś to, powtarzając często słowa: "Duch tchnie kędy chce"... Teraz nadszedł czas, aby przekonać się, że te słowa były skierowane także do ciebie. Miałeś już wiele potwierdzeń, tak że nie powinieneś pozwalać sobie na żadną wątpliwość. Pamiętaj, że im większe orędzie zostało ci powierzone, tym większa wynika dla ciebie odpowiedzialność. Pokory... powinieneś się starać o zdobycie cnoty pokory, bo będzie ci ona zawsze potrzebna, zwłaszcza wtedy, gdy przyjdą do ciebie różne osoby i będą szukały u ciebie światła i pomocy. Ty będziesz światłem i pomocą w takim stopniu, w jakim potrafisz kochać w pokorze Pana. Takie są cuda Boże, Jego Miłości i Miłosierdzia. Jestem blisko, ciebie. Byłeś w moim domu i modliłeś się przed moim drogim Krucyfiksem. Wstawiam się teraz za ciebie. Amen.

 

64. AKT UWIELBIENIA N.M.P.

 

O Dziewico Święta, Matko Jezusowa i nasza! Nikt bardziej od Ciebie nie kochał Jezusa. Nikt bardziej od Ciebie nie cierpiał dla Jezusa. Nikt bardziej od Ciebie nie wierzył w Jezusa.

 

Nikt bardziej od Ciebie nie szedł tak wiernie za Jezusem. Nikt bardziej od Ciebie nie znał Jezusa. Nikt bardziej od Ciebie nie służył lepiej Jezusowi. Nikt bardziej od Ciebie nie był złączony z Jezusem. Nikt bardziej od Ciebie nie adorował Jezusa. Nikt bardziej od Ciebie nie uwielbił Jezusa. Nikt bardziej od Ciebie nie był posłuszny Jezusowi. Nikt bardziej od Ciebie nie uczestniczył we Wszechmocy Jezusa. O Maryjo, Matko nasza, nie oddalaj nigdy twego spojrzenia od nas pielgrzymujących na ziemi do portu, który nas oczekuje. O Maryjo, Matko nasza, pomagaj nam, bądź przy nas, opiekuj się nami i broń nas od licznego zła duchowego i materialnego, które nas otacza. O Maryjo, prawdziwa Matko Boga i prawdziwa Matko nasza, wzmacniaj nas wobec wszystkich zasadzek piekła. Daj nam wytrwanie i kieruj nami poprzez trudności naszego życia ziemskiego.

 

Amen. Amen. Amen.

 


LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA: http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-07-14_audio_199.mp3

 

LINK DO UMIESZCZENIA NA STRONIE: http://www.apokalipsa.info.pl/archiwum_ks_natanka/2011-07-14_audio_199.htm

 

KOD EMBED NA TWOJĄ STRONĘ – ODTWARZACZ AUDIO JAK WYŻEJ:

<embed src=http://www.krzysztof.nazwa.pl/archiwum_ks_natanka/kazania_2011/2011-07-14_audio_199.mp3 width=400 height=70 ShowStatusBar=1 ShowPositionControls=0></embed>

 

OFIARASTATYSTYKI SERWERA www.apokalipsa.info.pl, Krzysztof z Łodzi