Część 88. Ten fragment był czytany i omawiany przez ks. Piotra Natanka w dniu 11-01-2011 r.

 

 

19. MSZA ŚWIĘTA - ODPRAWIANA BEZINTERESOWNIE 19.11.1976 r.

 

A teraz Jezus pyta ciebie: "Czy sądzisz, że gdyby ktoś w wigilię Mojej Męki i Śmierci, zwrócił się do Mnie ze słowami: Daję ci pieniądze, abyś się ofiarował na Krzyżu dla odpuszczenia moich grzechów", czy sądzisz, że Ja bym je przyjął? Byłoby głupotą i szaleństwem tak myśleć! To co Mnie zaprowadziło na Krzyż i kieruje do odnowienia Mej Męki we Mszy Św., to było, jest i będzie zawsze tylko Miłość! Synu mój, zauważ różnicę jaka jest dzisiaj, ludzie przynoszą pieniądze za odprawianie Mszy Świętej! Synu, czy więc twoja intencja, jako Mego kapłana, mającego udział w Moim wieczystym Kapłaństwie, może się różnić od Mojej najczystszej intencji? I powiedz Mi jeszcze, czy Msza Św. jest taką samą ofiarą, jaka została dokonana na Krzyżu?

 

W czasie, gdy odprawiasz Mszę Św. powinieneś łączyć swą wolę z Moją w ofierze Ojcu. Będzie to ofiara skuteczna, wyniszczająca twoje "ja", z tą samą czystą intencją z jaką Ja, Jezus, i Moja Matka Maryja, ofiarowaliśmy się Ojcu. Uczynisz dobrze synu, nie pozwalając poniżać najświętszego aktu na ziemi.

 

Czy odprawianie Mszy Św. przez ciebie jak też przez kapłanów - w ogóle - można uzależnić od wysokości ofiary pieniężnej? Niestety, wielu kapłanów, jeżeli nie otrzymają odpowiedniej opłaty, nie chcą odprawiać Mszy Św. Oto do czego może doprowadzić brak miłości i wiary!

 

Kapłani, którzy celebrują Msze Św. w stanie grzechu, cóż dla nich znaczy czystość intencji lub czyn zbawczy? Tacy kapłani, odłączeni są przez grzech ode Mnie. Niczego nie mogą dodać do Mszy Św. Jest w niej tylko czynnik materialny, ale brak zjednoczenia ze Mną. Łączą się z szatanem, podobnie jak Judasz. Wytrwaj w swym postanowieniu i nie ulegaj atakom złego ducha.

 

Ja Jezus powtarzam i nalegam jeszcze raz - wytrwaj! Będzie to jak drogocenna perła. W czasach kryzysu wiary: namawianie do czynu świadczącego o ubóstwie duchowym - to znaczy do odprawiania Mszy św. za pieniądze jest niedorzeczne! Nie pomogą żadne wymówki czy tłumaczenia. Ja, Jezus, Słowo, które stało się Ciałem, a więc prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, ustanowiłem tę Przenajświętszą Ofiarę. Jakże więc Ja, Bóg, Pan wszystkich rzeczy, mógłbym nie znać słusznych potrzeb tych, którzy wraz ze Mną ofiarują się Ojcu bezinteresownie z całą miłością tak za żywych jak i za zmarłych braci. Czy nie jestem Jednorodzonym Ojca i czy wszystkie rzeczy nie były stworzone dla Mnie? Czy nie złożyłem dostatecznych dowodów ofiarności? Czy chociaż raz przewyższyliście Mnie w niej? Synu i w tej sprawie jesteś Moim narzędziem w Moich planach miłości. Błogosławię cię, a wraz z tobą wszystkich kapłanów, którzy pokornie idą tą samą drogą. Otrzymacie łaski i dary szczególne.

 

20. HARMONIA I PORZĄDEK STWORZENIA - ZABURZONA PRZEZ GRZECH 23.11.1976 r.

 

 Jezus: Synu mój, pisz: Jestem Doskonałością i tylko Ja Sam jestem nieskończenie doskonały. Moja doskonałość odbija się w całym świecie niewidzialnym i widzialnym. Powoduje ona we wszystkich rzeczach jednostkowych, szczegółowych i ogólnych zadziwiającą harmonię godną swego Stworzyciela. Godny podziwu porządek sprawia, że każda istota dąży do osiągnięcia swego celu ku chwale Stwórcy. Następnie zostały stworzone istoty rozumne i wolne, zdolne do działania dobrego lub złego. Udzielone jednak dary naturalne pomagały im w orientacji w wyborze dobra. W określonych warunkach mieli trwać czas określony przez Ojca, Stwórcę i Pana Wszechrzeczy. Po tej próbie miały się otworzyć przed nimi wrota Raju, by mogli już wziąć udział w chwale i szczęściu bez miary. Z tych stworzeń - najpiękniejszy i najpotężniejszy po Bogu, z powodu swej wspaniałości popadł w grzech pychy. Chciał być podobny Bogu. Zbuntował się przeciw Niemu, dając tym samym początek buntu, we wszechświecie następstwa którego były, są i będą tak wielkie, że żaden umysł ludzki nie jest zdolny pojąć rozmiarów i skutków. Harmonia stworzenia została dogłębnie wstrząśnięta. Zmieniła zupełnie ustalony porządek. Cały wszechświat odczuwa to i sama przyroda jęczy pod ciężarem grzechu. Do buntu świata niewidzialnego dołączył się bunt ludzkości w Adamie i Ewie, który zniszczył ustalony porządek, zapoczątkowując zło w świecie. Wraz z ich buntem nastąpiły katastrofy, na świat przyszły cierpienia, wojny, choroby, nienawiść, występki, śmierć, gwałty, zbrodnie, wszelkiego rodzaju daniny ofiarowane diabłu. Wystarczy wspomnieć, mój synu, dusze potępione lub mające nimi zostać. A przecież zguba jednej tylko duszy jest czymś większym od wszystkich wojen, epidemii, rewolucji i nieszczęść wszystkich czasów. Lecz nie możecie tego zrozumieć, bo nie jesteście zdolni pojąć, czym jest wieczność tych mąk.

 

21. PRZYWRÓCENIE PORZĄDKU: KOŚCIÓŁ I KAPŁAŃSTWO

 

Jezus: Synu, Ja, Miłość, nie mogłem pozwolić na taką zagładę natury ludzkiej. W celu przywrócenia naruszonego porządku i dania ludzkości możności zbawienia wszystkim duszom dobrej woli - Słowo stało się Ciałem przez Wcielenie i ją odkupiło. Wraz z Odkupieniem zrodził się Kościół, ten sakrament zbawienia, a z Kościołem związane jest Kapłaństwo, by uformowało ono Moich współodkupicieli, czyli współpracowników, którzy stanowią kręgosłup Mego Ciała Mistycznego. Synu mój, tak jak ludzie wybierają sobie zwykle współpracowników, tak Ja, Słowo Boże które stało się Ciałem, wybieram ich sobie również. Toteż biada intruzom, biada niepowołanym, biada tym, którzy jak Judasz wciskają się między powołanymi dla powodów czysto ludzkich lub wyrachowań osobistych...

 

Kapłanem można być tylko z powołania. Wszelka inna droga byłaby nie tylko grzechem, ale i świętokradztwem.

 

Ciąg dalszy KLIK