Kazanie ks. Piotra Natanka, 25 stycznia 2011 roku,

wg orędzi Pana Jezusa do Kapłanów, cześć 99

 

 

Diabeł wie, że ten Znak jest początkiem nowego duszpasterstwa opartego na Wcieleniu, Męce i Śmierci Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka. Nie zatrzymujcie się w pół drogi dla nieuniknionych trudności, jakie napotkacie. W duchu prawdy i sprawiedliwości, będziecie działać dobrze i z mocą. Mówcie o tym kapłanom błogosławiącym, a także pobożnym wiernym, którzy pragną mieć żywszy udział w tej świętej krucjacie. Trzeba pomocy i oparcia, modlitwy i ofiary w intencji tych, którzy prowadzą tę najświętszą ze wszystkich wojen. Don Ottavio, jeśli brak ci zrozumienia na ziemi, niech ci będzie pociechą świadomość, że Niebo jest z tobą.

 

62. ŚW. MICHALE, BROŃ NAS W WALCE 10.1.1977 r.

 

Jezus:

 

Pisz, synu mój. Chcę uzupełnić to, co już ci powiedziałem o stworzeniu Aniołów. Ja, Bóg, jestem nieskończoną Miłością, która ze swej natury potrzebuje aktu miłości. Dlatego stworzyłem niezliczoną liczbę pięknych istot duchowych na które wylałem Moją miłość. Jednak zanim dopuściłem ich do wiecznego udziału w moim Królestwie, zażądałem od nich dowodu posłuszeństwa, którego olbrzymia ich liczba odrzuciła. Około 2/3 aniołów chciało i umiało przyjąć Moje żądanie. Na czele zbuntowanych aniołów stanął Szatan z umiarkowaną ich liczbą. Na czele wiernych Aniołów stanął Św. Michał. Powstała wielka bitwa na niebie, bitwa rozumu i woli. Trudno wam tę walkę sobie wyobrazić. Zwyciężeni zmienili się w okropnych szatanów i zostali strąceni do piekła pożerani duchową namiętnością, przejęci nieugaszoną nienawiścią, która zdradza najniższe instynkty. Są nimi przepełnieni, bez nadziei żalu, oddali swe życie złu, są cali tylko złem z którym utożsamiają się. Nie mogąc przelać swej nienawiści ku Bogu, "wymiotują" ją ciągle na ludzkość.

 

63. UPADEK I OBIETNICE

 

Jezus:

 

Po stworzeniu Adama i Ewy, złe duchy odważyły się na wielki atak - zawładnąć rodzicami całej ludzkości. Szalonym pragnieniem szatana, było zdobycie wielkiego i bezkresnego królestwa, którym by rządził, rywalizując z Bogiem. Dzikość diabła jest bez litości i bez wytchnienia. Zasadzka przygotowana na pierwszych rodziców miała swój skutek i nazywacie to winą pierworodną. Lecz Bóg przekreślił zuchwałe ambicje diabła, dając ludziom obietnicę Odkupienia. Tak się zaczęła tajemnica zbawienia, jak to wam opowiada Biblia. Gdy nadeszła pełnia czasów. Ja, Boże Słowo Przedwieczne, od wieków zrodzone z Ojca, stałem się Ciałem w najczystszym łonie Maryi Dziewicy. Szatan przeląkł się, bo czuł, że jego panowaniu grozi niebezpieczeństwo. Zwiększył więc swą nienawiść przeciw ukrytemu nieprzyjacielowi, którego nie znał w zupełności. Jego rozpacz i gniew doszły do szczytu przeciwko Mnie, Chrystusowi i Memu Kościołowi z chwilą, gdy poznał tę prawdę jaśniej. Jego nienawiść przeciwko N.M.P. była nie mniej wielka i dzika, ponieważ: 1. Ona zajęła jego dawne pierwsze miejsce w świecie niewidzialnym i widzialnym, jako pierwsza wśród wszystkich stworzeń po Bogu Stwórcy w Trójcy Jedynym. 2. Jej Fiat uczyniło możliwym Odkupienie i zadało potężny cios panowaniu czarta nad ludzkością przy pomocy zasadzki zastawionej pierwszym rodzicom. 3. Jego upokarzająca porażka pochodziła od wątłego stworzenia - od Niepokalanej - od niewiasty - stojącej niżej od niego z natury. Ten fakt będzie na wieki dla szatana udręką o tyle wyższą od wszystkich mąk na ziemi, a dla ludzi niepojętą, że zabiłaby ona każdego człowieka, gdyby musiał jej doznać choćby tyko przez chwilę.

 

64. SZATAN ISTOTĄ PRZEWROTNĄ I PRZEBIEGŁĄ

 

Jezus:

 

Szatan i jego towarzysze są tylko złem, choć w różnej mierze. Są oni niezdolni do czynienia dobra, żadnego dobra. Szatani nie tylko nienawidzą Boga, Chrystusa, Kościół i ludzkość całą, ale jeszcze nienawidzą się miedzy sobą. Mają wśród siebie tyranów dzikich i nieubłaganych. Jedynie, co łączy ich wszystkich, to nienawiść do Boga, do N.M.P, do Kościoła i do ludzi. Są to istoty w swoim wyglądzie lepkie i niechlujne. Obca jest im prawda. Kłamią oni zawsze. Pobudzają ludzi do złego; sadyzmu; namiętności oraz pożądliwości ducha i ciała. Nie wszyscy posiadają jednakową moc, jednak wszyscy są przerażająco przewrotni i przebiegli. Ta przebiegłość rodzi się z ich skażonego rozumu. Z powodu wyższości swej natury potrafili z upartą przewrotnością wyniszczyć w duszy ludzkiej wszelkie pojecie o swym istnieniu. Toteż większość ludzi nie wierzy w ich istnienie i dlatego nie walczą z nimi. Dlatego też Ja, Słowo Boże, które się stało Ciałem umarłem na Krzyżu. Jest to prawdziwą przyczyną rozprzężenia w Kościele, jak również wielkiego kryzysu wiary dręczącego biskupów, kapłanów i wiernych. Diabły boją się tylko Boga, N.M.P., Świętych, a więc tych którzy żyją i chcą żyć w łasce Bożej. Ze wszystkich innych szatani tylko drwią. Wielkim powodzeniem szatana jest powstanie cywilizacji materializmu i ateizmu. Lecz jest to przejściowe powodzenie, bo wielkimi krokami zbliża się godzina oczyszczenia.

 

Dusze ludzkie idące do piekła stają się również podobne diabłom. Podobnie do szatanów utrwalają się na zawsze w złym, w nienawiści i we wszelkiej namiętności. Błogosławię cię. Kochaj Mnie!

 

 

 Ciąg dalszy KLIK