My Polacy, chcemy Chrystusa Króla.

 

Prosimy Was, słudzy Kościoła Katolickiego,

o przeprowadzenie Uroczystego Aktu Intronizacji

przez Rząd i Władzę Kościoła razem z nami wiernymi.

Prosimy Was, o posłuszeństwo na wzór sług z Kany.

My Was słuchamy, teraz wy posłuchajcie Pana Jezusa i Matki Bożej.

 

1 Trzeciego* dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?* Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja*?» 5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»*. 6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń*, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. 8 Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. 9 A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 11 Taki to początek znaków* uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 12 Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. (J 2, 1-12)

 

To są słowa Ewangelii św. Jana na temat posłuszeństwa i dobrych owoców wypływających z tej cnoty.

 

Gdyby dzisiejsi słudzy weselni - Kapłani Kościoła Katolickiego byli posłuszni Panu Jezusowi, o co prosiła Matka Boża w Kanie Galilejskiej, to my wierni – goście weselni mielibyśmy dziś wspaniałe wino – czyli Królewskie Gody na Polskiej ziemi.

 

Ale tak nie jest, brak posłuszeństwa Sług Bożych odbija się na wiernych Kościoła Katolickiego, goście weselni nie mają wina, czyli my wierni i Kapłani nie otrzymujemy łask a Pan Jezus nie może uczynić cudu przemiany Polski takiej, jakiej my byśmy chcieli, takiej, o jaką się modlimy. Nasze wołania nic nie dadzą bez Waszej Kapłani pokory i posłuszeństwa naszemu Panu i Królowi Jezusowi Chrystusowi.

 

Kapłani, prosimy Was tak jak Matka Boża prosiła tamte sługi «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»*. Przecież tamci słudzy nie mieli dłoni konsekrowanych jak Wy je macie, Wy możecie więcej, ale wystarczy tylko posłuchać, o co prosi Pan Jezus, a wiecie o co prosi, prosi o przeprowadzenie Uroczystego Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce.

 

Rozalia Celakówna zapisała, co macie uczynić: Polska nie zginie, o ile przyjmie Jezusa Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu.

 

My goście weselni – Polacy, chcemy wspaniałego dobrego wina, chcemy Królewskich Godów, czyli Królestwa Bożego w Polsce i na całym świecie.

 

Prosimy Was Słudzy - Kapłani Kościoła Katolickiego, nie mamy już wina – życia, wolności w Polsce, bądźcie posłuszni, a Pan Jezus dokona cudu, uratuje nas i Was, zapanuje życie w Jedności i Wolności w Polsce. Polska zostanie uratowana i Wy zostaniecie uratowani.

 

Jak Wy nie będziecie posłuszni, to poleje się krew Narodu Polskiego, chcecie tego ?

Kto tym razem weźmie odpowiedzialność, przecież to od Was zależy.

 

Tą tajemnicę Różańca Świętego - ”Przemienienie Wody w Wino w Kanie Galilejskiej”, często rozważacie na modlitwie różańcowej, na kazaniach, my Was słuchamy, czemu Wy nie chcecie posłuchać Pana Jezusa ?

 

My Polacy dziś Wam dajemy ją na pokutę za dotychczasowy brak posłuszeństwa Matce Bożej i Panu Jezusowi. Rozważcie ją w swoim sercu raz dziennie przez dziewięć dni.

 

Łódź, 24 marca 2010, Krzysztof z Łodzi www.apokalipsa.info.pl