Neokatechumenat – kościół w Kościele

 

Dla mnie Neokatechumenat jest kościołem w Kościele, a to znaczy, że dzieli Kościół Katolicki. Jako grupa ewangelizacyjno - misyjno - modlitewna wracająca na łono Kościoła Katolickiego jest mile widziana i bardzo potrzebna. Grupa ta powinna być miejscem przejściowym, tak jakby bocznym wejście do Kościoła, ale tak nie jest.

 

Oni, neokatechumenaci trwają w tym tworząc swój obrzęd Mszy świętej i trwają w tym z uporem, bez żadnego postępu w pokorze i wierze. Przez tą postawę Pan Jezus jest przez nich obrażany, jest obrażany przez sposób podawania Komunii świętej do ręki, każdy sobie łamie święty Chleb, a okruszki sobie lecą w cały świat, najczęściej na ziemię.

 

Co mówi na ten temat Katechizm Kościoła Katolickiego

 

KKK 1377: Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, tak iż łamanie chleba nie dzieli Chrystusa.

 

KKK 1378: Kult Eucharystii. W liturgii Mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywista obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, między innymi klękając lub skłaniając się głęboko na znak adoracji Pana.

 

A teraz ponownie moje uwagi:

 

Jak ktoś nie może uklęknąć to oczywiste jest, że nie uklęknie, jak ma złamaną nogę to nie uklęknie, jak kręgosłup słaby też nie uklęknie, jak nie ma wiary i zły duch trzyma też nie uklęknie.

 

Wracając do Neokatechumenatu, mało tego, to już nawet słyszę od nich, że spożywają na siedząco przy stole. Ktoś ich tego uczy i przeszkadza wejść w jedność z Kościołem Katolickim. Kto to czyni ? Odpowiedź jest prosta. Wróg Kościoła Katolickiego.

 

Mój dobry znajomy pobożny człowiek Ś.P. Pan Henryk, poszedł na takie spotkanie, jak zaczęli się modlić o sposobność grzechu, a nie chcieli odmówić modlitwy Kościoła - Pod Twoją Obronę to po prosu wyszedł z stamtąd.

 

Kiedy Pan Bóg powie DOŚĆ ?

Niech Miłość, Pokój, Dobro i Jedność w Kościele Katolickim wreszcie nastanie.

 

Krzysztof z Łodzi

 

 

P.S.

 

A teraz rozmowa Pani Mieczysławy z Panem Jezusem dotyczące Neokatechumenatu.

Źródło: www.echochrystusakrola.net

 

 

Do K., który należy do Neokatechumenatu.

Pan: „Powiedz K., że błądzi. Niech wróci do Mojego Ołtarza i inni jemu podobni też. Czekam na nich przy Moim Ołtarzu. Amen”.
Po Litanii do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej Pan powiedział: „Niech się poczną wszystkie religie w Łonie Moim”.
Po Litanii „na pragnienie Nieba” Pan powiedział: „Bądź Moim echem i powtarzaj to, co Ja mówię – wszystkim”.
Co mam powiedzieć jeszcze K., Panie Mój? Pan: Powiedz jemu, że nie można dwóm panom służyć. Przede Mną trzeba paść na kolana, bo Ja jestem, Pan i Bóg twój”.

Panie Jezu K. powiedział, że Neokatechumenat zatwierdził Watykan.
Pan: „Robią, co chcą ze Mną”.

Spierałam się z K... o naszą religię, bo on jest Neokatechumenacie. Ja przekonywałam go, żeby wrócił do normalnej, tradycyjnej naszej religii. Na moje pytanie, kto ma racje Pan odpowiedział: „Ty masz rację. Ja jestem w Hostii ukryty. K..., jak i wielu jemu podobnych mylą się. Ja jestem jedyny na Moim Ołtarzu Św. w Hostii utajony. Przypomnij jemu Cud Eucharystyczny. Tam też był kapłan wątpiący. Czy wymagacie abym codziennie krwawił na Moim Ołtarzu? Ja krwawię, ale nie mogę objawiać tego w każdej Mszy św., bo wy musicie wierzyć, że Ja jestem żywy w Hostii i w winie. Wasz Zbawiciel.”

Panie Jezu koledzy K... z Neokatechumenatu wzywają jego w Imię Twoje do powrotu do nich.

Pan: „Mojego Imienia nadużywają a Ja mówię: Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie ani żadnej rzeczy, która Jego jest. Niech nie bluźnią przeciwko Mnie. Niech przeczytają dzisiejszą Ewangelię, która ich dotyczy. W imię Moje Moi wybrani mogą wyrzucać złe duchy, ale oni najpierw niech z siebie ich wyrzucą. Błogosławię wszystkich, którzy żyją w prawdzie. Jezus”

Dzisiejsza Ewangelia - Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa...

Panie Jezu - Leszek, który jest w Neokatechumenacie pyta, czy dobrze postępuje, ponieważ ma niepokój w sercu?
Pan Jezus: "Synu mój - czyżbyś za mało wiedział o neokatechumenacie? Jest to bardzo zły obrzęd religijny, który urąga Bogu Ojcu w Trójcy Świętej Jedynemu.

Odejdź od tego zgromadzenia i powiedz innym aby odeszli. Już mówiłem: Ja jestem jedyny Jezus zrodzony z Maryi Panny i nigdy nie było i nigdy nie będzie innego. Jeden i ten sam obrządek religii katolickiej według Mojego następcy - papieża. Bądź wpatrzony w papieża a nie w biskupów, którzy w większości nie są Moimi. Czytaj dokładnie dobre książki o Mnie, bo przecież ukazywałem się i ukazuję cały czas i mówię do was przez Moich apostołów i ich słuchajcie. "Upadnij na kolana ludu czcią przejęty" - śpiewacie - to upadajcie, bo Ja jestem Bóg - Stworzyciel wasz a wy ludzie, którzy w proch się obrócicie i w waszym dniu staniecie przede Mną ale nie jak równy z równym, jak to wy w tej chwili stajecie lub siadacie. Badajcie - uważajcie na to, co nie ode Mnie pochodzi. Jezus wasz Pan".

 

Źródło: www.echochrystusakrola.net