Problem roku 2012 – jeśli to w ogóle może być problemem.

 

Staram się dużo rozmawiać z ludźmi, pytam, co wiedzą o roku 2012 wielu młodych ludzi mówi tak:

 

- Po ca ja mam się uczyć, przecież niedługo będzie koniec świata.

- Nie wiem, co robić dalej, niedługo będzie koniec świata, a ja nawet nie skończę 18 lat.

- Muszę użyć życia na tym świecie, bo nie długo się skończy.

 

Rodzice, nauczyciele, media nawet te katolickie są uśpione, nie potrafią zrozumieć i przekazać dzieciom, że jeśli cokolwiek się stanie złego w ich rozumowaniu w roku 2012 lub innym roku na skalę ”końca świata” to nie będzie to fizyczny koniec życia na ziemi, czy nawet koniec słońca, choć szatan ma taki plan. Ale Pan Bóg ma swój plan i my jesteśmy mu w tym potrzebni. Sami rodzice, nauczyciele są zakłopotani problemem roku 2012, nie wiedzą, jaką postawę przyjąć a często myślą i mówią jak ich pociechy, które tak bardzo kochają.

 

A Pan Jezus mówi, że wielu ludzi nawet odbierze sobie życie, przez to, co zobaczą ludzie.

 

Natomiast katecheci, księża są tak uśpieni, że nawet nie widzą żadnego problemu, nie znają tego tematu i całkowicie lekceważą ten ”problem”, albo są tak bardzo uśpieni. Przecież oni mają nas prowadzić do nieba a nie do piekła. Zresztą podobnie było z innymi grzechami przeciw Bogu i człowiekowi. Rzadko można było usłyszeć, że horoskopy, wróżki, magia, bioenergoterapia, homeopatia, okultyzm to ciężkie grzechy, które zamykają niebo dla duszy człowieka.

 

Jeżeli już cokolwiek się stanie w roku 2012 lub w innym roku na wielką skalę ”końca świata”, to będzie koniec świata grzechu na tej ziemi. To będzie WIELKIE OCZYSZCZENIE i wszystko zacznie się wcześniej i będzie trwać około 3,5 roku i wielu – bardzo wielu, nie doczeka końca tego wielkiego oczyszczenia. Ziemia będzie przeorania tak jak rolnik ora przed zasiewem, dopiero po przeoraniu ziemi, powtórnie przyjdzie Pan Jezus w swojej Mocy i Chwale zasiać swoje Tysiącletnie Królestwo Miłości, Pokoju i Sprawiedliwości dla ludzi wiernych Panu Bogu.

 

Powtórne przyjście Pana Jezusa będzie głośne, tak głośne, że zanim przyjdzie i ukaże się będą trzęsienia ziemi, kataklizmy, katastrofy różnego rodzaju. Jak w Betlejem Pan Jezus się narodził cichutko na uboczu, tak teraz przyjdzie głośno, od wchodu do zachodu, w Wielkiej Chwale, wszyscy poznają, że idzie Pan panów, Król królów. 17-01-2010 Pan Jezus powiedział: „Moje przyjście OSTATECZNE będzie bardzo głośne i widoczne w przeciwieństwie do pierwszego – cichego, chociaż wtedy też był grzech okrutny na ziemi.”

 

Później dopiero, stanie się to, o czym dziś wielu myśli, po Tysiącletnim Królestwie na ziemi, szatan zostanie zwolniony na krótki czas, ale te wydarzenia są, bardzo odległe i nie czas dzisiaj się tym zajmować.

 

Przecież Syn Boży, Pan Jezus nam to obiecał, czy Pan Bóg nie dotrzyma słowa ? Wtedy właśnie będzie potrzeba mądrych i wykształconych ludzi, aby takie Królestwo Boże budowali, Pan Bóg wtedy da nam najlepsze warunki, jakie kiedykolwiek istniały na ziemi, nawet tak zbliżone jak w Raju zaraz po stworzeniu. Młodzi, proszę Was walczcie o to Boże Królestwo na ziemi przez solidną naukę, post, modlitwę i jałmużnę, to jest Wasza niezawodna broń.

 

Obecne kataklizmy i te, które nadchodzą będą jeszcze bardziej przygnębiały ludzi, czas zacząć mówić o tym, czas nakręcić wszystkie budziki, włączać wszelkie alarmy, czas się obudzić i czas zacząć o tym głośno mówić we wszystkich kościołach i szkołach, kto może niech nawet uruchomi radio, telewizję i trąbi do znudzenia o Królestwie Bożym, które jest już blisko. Trzeba głosić Królestwo Boże i wzywać do nawrócenia, czas przygotować swoją duszę i żyć w stanie łaski uświęcającej.

 

Kto dzisiaj milczy to już stoi po stronie naszego największego wroga, czyli szatana, to on chce nas z czarną szmatą na głowie i na łańcuchu zaciągnąć do piekła na wieczne potępienie i odciąć drogę do Tysiącletniego Królestwa Bożego na ziemi, o które modlimy się w modlitwie Ojcze nasz mówiąc ”przyjdź Królestwo Twoje”.

 

Musimy wiedzieć, że obecnie żyjmy o poranku siódmego tysiąclecia na ziemi od Adama i Ewy, a idąc tą drogą zgodnie z nauką Pisma Świętego, jeden dzień u Pana Boga to u nas tysiąc lat a tysiąc lat u Pana Boga to jeden dzień u nas, oznacza, że na ludzi czeka odpoczynek od Lucyfera i Apokaliptycznego smoka, czyli szatana i jego demonów. Tak jak Pan Bóg stworzył świat i ludzi w sześć dni a siódmego dnia odpoczął i pobłogosławił ten dzień, tak szatan naśladuje Pana Boga przez sześć tysiącleci, tylko z tą różnicą, że on ”odpocznie” w więzieniu czeluści piekielnych, a my odpoczniemy od niego w Królestwie Bożym na ziemi.

 

My dzieci Boże nie mamy żadnego problemu, to nasz wróg i jego demony mają największy problem, ich czas wpływów na ziemi jest już skończony, teraz nastała ostatnia decydująca walka. „Biada ziemi i biada morzu - bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.”(Ap.12.12)

 

My jako ludzkość w tym obecnym siódmym tysiącleciu, spotkamy się z Panem Jezusem, jak siódmego dnia w niedzielę spotykamy się z nim w Eucharystii, przyjmując Komunię świętą. A ci, co nawet są w Kościele, a tylko patrzą jak inni spotykają się ze swoim Panem i Królem, są jakby przykładem - symbolem, że nie wszyscy dostąpią tej łaski, bo apokaliptycznym prętem mierniczym zostali pominięci - zostali poza Świątynią, poza Królestwem Bożym na własne życzenie i ci słabej wiary, staną po stronie wroga, ulegną fałszywym cudom i będą nas prześladować, ale tylko do czasu.

 

„Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta, i powiedziano: «Wstań i zmierz Świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga. Dziedziniec zewnętrzny Świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom, i będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa miesiące.” (Ap.11.1-2)

 

Teraz gdy już wiecie, że wszystko zacznie się wcześniej i będzie trwać 3,5 roku daję Wam tylko jedną receptę: musicie żyć w stanie łaski uświęcającej, to znaczy bez grzechu, to znaczy, że trzeba pojednać się z Panem Bogiem w konfesjonale. Pan Jezus zaraz po zmartwychwstaniu, wszedł przez drzwi do wieczernika gdzie czuwali uczniowie stanął pośród nich i pozdrowił mówiąc, „Pokój Wam” i ustanowił Sakrament Spowiedzi Świętej, mówiąc: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». (J. 20,22-23)

 

Apokalipsa, apocalypse wow, apokalipsy się nie boję, Objawienie, Chrystus Król Polski, Intronizacja, Koniec świata, Zagłada, 21-12-2012, Rok-2012, Film Rok-2012, Kalendarz Majów, Maryja Dziewica, Niepokalane Poczęcie, Kiedy będzie koniec świata, trzy dni ciemności.

 

 

Krzysztof z Łodzi  www.apokalipsa.info.pl