RECENZJA filmu Rok 2012

 

Film Rok 2012, został nakręcony w celach czysto komercyjnych, twórca filmu wykorzystał fakt głośnej daty 21-12-2012 aby zarobić dodatkowe pieniądze. Choć sceny kataklizmu pokazują możliwy scenariusz wydarzeń zniszczenia – WIELKIEGO OCZYSZCZENIA, to umiejscowienie akcji filmu jest pomyłką czasowa, czy zrobiono to celowo nie wiem. Sceny tego filmu pokazują drugą Trąbę Apokaliptyczną. I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią Księga Apokalipsy przedstawia opis siedmiu Trąb.

 

Z siódmej trąby, kończącej oczyszczenie świata z grzechu w tym filmie nie ma śladu, żadnego wątku.

Trąba siódma 14 Minęło drugie "biada", a oto trzecie "biada" niebawem nadchodzi. 15 I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków». 16 A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i oddało pokłon Bogu, 17 mówiąc: «Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. 18 I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię». 19 Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni*, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.”

 

Proszę zauważyć w tym filmie, że do ostatniej chwili życie biegnie całkiem normalnie. Nagle na sygnał SMS-u wpływowi ludzie, tak zwana „elita tego świata”, prezydenci, premierzy i całe rządy, świat nauki, biznesmeni, mieli już wykupione wejściówki na ogromne arki zbudowane z betonu. Sami doprowadzili do tak grzesznej ohydy spustoszenia, (Dn.12) degradacji życia ludzkiego i świata a teraz sami chcą się ratować wsiadając do samolotów lecąc do Chin, aby wsiąść do arki.

 

Ten plan jest bardzo naiwny.

 

Grzesznicy świata, którzy obrażali Pana Boga, którzy szerzyli demoralizację, którzy tworzyli cywilizację śmierci, bluźnili Bogu, chcą się uratować. Aby się uratować trzeba się nawrócić, a jeśli „elita świata” się nie nawróci, po prostu zginą, czyli sami się potępią. Pan Bóg ma swój plan ratowania ludzi, ich plan nie wypali i w godzinie próby się zawali. Ludzie planują, ale to Pan Bóg kieruje, dopuszcza albo nie dopuszcza.

 

W filmie brakuje wielu wątków, na przykład wcześniejszych kataklizmów, powszechnego bankructwa, głodu, wojny, chipowania, wielkiego ucisku. Film ten potrafi wystraszyć i doprowadzić zagubionych ludzi do obłędu, skierować na drogę potępienia, aby jeszcze bardziej się pogrążyli w tym błocie. Tak jak to młodzi mówią, musimy użyć życia zanim świat się skończy. Tylko oni nie wiedzą, że w ten sposób się potępią, a prawdziwe życie dopiero się zacznie w nowym Tysiącletnim Królestwie Bożym na Ziemi. Trzeba im to powiedzieć, dlatego powstała ta strona internetowa.

 

Film Rok-2012 nie obnaża grzechu, nie pokazuje przyczyn tak opłakanej sytuacji świata. Przecież to grzech jest przyczyną kataklizmów, wojen, głodu i ”końca świata”.

 

Krzysztof z Łodzi www.apokalipsa.info.pl, Łódź, 12.12.2009 r.