TRIDUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

 

Ostatnia Pascha

 

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał.  Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». (Ł 22, 14-16)

WIELKI PIĄTEK

ŚMIERĆ NA KRZYŻU

 

 

Ukrzyżowanie

 

Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią».  (Ł23, 34)

 

 

WIELKA SOBOTA

PAN JEZUS W GROBIE

 

 

Pogrzeb Jezusa

 

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.  (Ł23, 50-53)

 

Słowa Pana Jezusa do Marii Valtorty w książce Poemat Boga Człowieka: „Wystarczy mówić prawdę, aby być znienawidzonym”

 

Opis Triduum Paschalnego

 

Przejdź dalej do strony www.apokalipsa.info.pl

WIĘCEJ

DALEJ

 

 

 

 

 

 

„Wystarczy mówić prawdę, aby być znienawidzonym”