Smoleńsk, 10 kwietnia 2010, Tajemnicza katastrofa samolotu

ORĘDZIE PANA JEZUSA PRZEKAZANE W WARSZAWIE, 10 KWIETNIA 2010 r.

 

Anna A. mieszka w Warszawie. Od wielu już lat otrzymuje przesłania z Nieba – orędzia – które zapisuje, wydając książki (obecnie dostępne 4 tomy). W wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, o godz. 15.30, Pan Jezus przekazał jej poniższe orędzie.

 

’’Pan Jezus: Nie ma przypadków... w całym świecie. Pisz Anno!

 

Sam Bóg dopuszcza zło, aby dotknąć ludzkość poprzez cierpienie. Wtedy najczęściej człowiek nabiera pokory i schodzi ze złej drogi... lub czyniąc zło, sam człowiek zabija brata tak, jak Kain zabił Abla. Potrzeba było takiej ofiary tak, jak trzeba było Mojej Ofiary.  

 

Anna pyta: Jeżeli ofiara, to musi być i Kain?

Pan Jezus: TAK.

Anna pyta dalej: A w tej tragedii dla Narodu Polskiego?

 

Pan Jezus: Jest i Kat. Dlatego potrzeba, aby narody w całym świecie padły na kolana przed Bogiem, bo w każdym Państwie jest Kain i Abel – jest Zło i Dobro. Polskę kocham nade wszystko. Jest mi Izraelem, dlatego Bóg dopuścił śmiercionośną rękę Kaina, aby ofiara została przyjęta. Mówiłem już do ciebie, że to jest początek katastrof. Mówiłem też, że przyjdą jeszcze inne – na cały świat, aby świat się zatrzymał, bo pędzi na oślep w samą przepaść piekła. Mój Ojciec z Miłości Ojcowskiej dopuści następne. Dopóty wasz świat się nie zatrzyma. Dopiero wtedy zostanie uratowana ta część ludzkości, która by poszła na potępienie.

 

CIERPLIWOŚĆ MOJEGO OJCA WYCZERPAŁA SIĘ!

 

Dzieci, które nie słuchają Ojca, muszą ponieść karę. Za bardzo i za dużo liczycie na Moje Miłosierdzie, lekceważycie Moje Słowo, żyjąc po swojemu, dlatego będziecie cierpieć. A to jest początek kar, które nazywacie KATAKLIZMAMI. Ja wam mówię: nic nie dzieje się bez Woli Mojego Ojca.

 

Ginąć będą te ofiary, które Bóg sobie upatrzył. Mówię do was – a i tak niewielu tym się przejmuje - niewielu zawróci z drogi potępienia. Człowiek w swojej słabości, kruchości – jest lękliwy. Bóg o tym wie..., ale i szatan o tym wie. Dokonuje się walka zła z dobrem. Tej bitwy nie wygra Naród, który rządzi się swoim prawem. Przeczytajcie Psalm 22.

                                                                                                                        Chrystus, Król Wszechświata’’

 

Anna zaleca, aby przeczytać także Księgę Jeremiasza, rozdział 11 oraz rozdział 12, wers. 1-5.

 

Źródło: www.echochrystusakrola.net

DALEJ

Krzysztof z Łodzi