75 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego  ( 1867 – 1935 )

 

 

 

12 maja 1935 roku, wieczorem o godz. 20:45 umarł Józef Piłsudski.

 

Piłsudski Józef Klemens, pseud. Ziuk, Wiktor, Mieczysław, ur. 5 XII 1867, Zułów (Litwa), zm. 12 V 1935, Warszawa, polityk, mąż stanu, Marszałek Polski. Urodzony w rodzinie ziemiańskiej na Wileńszczyźnie, w trakcie studiów uniwersyteckich nawiązał kontakty z rosyjskimi narodnikami, 1887 aresztowany i zesłany na Syberię. Po odbyciu kary (1892) rozpoczął działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej, zajmując się redakcją i drukiem pisma „Robotnik” (1894–1900), od 1895 był członkiem Centralnego Komitetu Robotniczego (CKR), a w praktyce przywódcą partii …

 

Św. s. Faustyna widziała śmierć Józefa Piłsudskiego, warto przeczytać i przeanalizować, co wtedy się działo.

 

W dzienniczku siostry Faustyny czytamy:  „(Dz.424) W pewnej chwili, 12 V 1935 rok. Wieczorem, zaledwie się położyłam do łóżka, zaraz zasnęłam, ale jak prędko zasnęłam, tak jeszcze prędzej zostałam zbudzona. (…)

 

(Dz.425) Wtem ujrzałam pewną duszę, która się rozłączała od ciała w strasznych mękach. O Jezu, kiedy to mam pisać, drżę cała na widok okropności, które świadczą przeciw niej. Widziałam, jak wycho­dziły z jakiejś otchłani błotnistej dusze małych dzieci i większych, jakie dziewięć lat; dusze te były wstrętne i obrzydliwe, podobne do najstraszniejszych potworów, do rozpadających się trupów, ale te trupy były żywe i głośno świadczyły przeciw duszy tej, którą widzę w skonaniu: a dusza, którą widzę w skonaniu, jest to dusza, która była pełna zaszczytów i oklasków światowych, a których końcem jest próżnia i grzech. Na koniec wyszła niewiasta, która trzymała jakoby w fartuchu łzy, i ta bardzo świadczyła przeciw niemu.

 

(Dz.426) O godzino straszna, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje w całej nagości i [nędzy]; nie ginie z nich ani jeden, wier­nie towarzyszyć nam będą na sąd Boży. Nie mam wyrazów ani po­równań na wypowiedzenie rzeczy tak strasznych, a chociaż zdaje mi się, że dusza ta nie jest potępiona, to jednak męki jej nie różnią się niczym od mąk piekielnych, tylko jest ta różnica, [że] się kiedyś skończą.”

 

Proszę posłuchać smierc_pilsudskiego.mp3 doskonałej analizy historycznej ks. Piotra Natanka związanej z wizją s. Faustyny opartej na dokumentach historycznych tamtych czasów. Warto wiedzieć, że Marszałek Piłsudski miał trzy żony, że przed zalewem - wejściem bolszewików do Warszawy, 15 sierpnia 1920 roku złożył dymisje i wyjechał z Warszawy, a gdy był u szczytu władzy w 1927 roku wbił w skrzydła Orła Białego w Godle Polski dwa gwoździe masońskie – dwa pentagramy satanistyczne. Nie mogę zrozumieć, dlaczego doczesne szczątki Marszałka Piłsudskiego spoczywają na Wawelu, nie mogę zrozumieć, dlaczego robi się z niego bohatera narodowego i męża stanu.

 

Dla zainteresowanych polecam książkę: Religijność Józefa Piłsudskiego, ks. Piotra Natanka i Pawła Poleńskiego. Doskonała analiza historyczna, relacje naocznych świadków, listy. Książkę można zamówić (12) 637-83-62 lub 664 466-067.

 

 Poznaj prawdę, a prawda Cię wyzwoli.

DALEJ

Krzysztof z Łodzi