Niedziela, 16 maj 2010, Wniebowstąpienie Pańskie

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:

 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

 

(Mk 16,15-20 )

 

 

 

Druga tajemnica Chwalebna, Wniebowstąpienie Pana Jezusa:

 

INTENCJA Żywego Różańca Apokalipsy:

Abyśmy potrafili uwierzyć w nasze Zmartwychwstanie i nasze Wniebowzięcie.

Trzeci dzień Nowenny do Ducha Świętego w intencji naszej Ojczyzny

NOWENNA

 

DALEJ

Krzysztof z Łodzi