30 maja 2010, Święto Trójcy Przenajświętszej, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego

Trójca Święta - chrzest Jezusa w Jordanie

Pierwsze, objawienie Trójcy Przenajświętszej miało miejsce nad rzeką Jordan, gdzie Jan Chrzciciel udzielił chrztu wodą z Jordanu Panu Jezusowi.

 

Chrzest Pana Jezusa wg Ewangelii św. Mateusza rozdział (3, 13-17)

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

 

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

INTENCJA  ŻRA do Różańca Świętego na dzisiaj:

O nawrócenie Żydów, aby odważyli się przejść przez Jordan, to znaczy,

aby przyjęli Sakrament Chrztu Świętego i zdążyli napełnić swoje lampy oliwą.

DALEJ

Krzysztof z Łodzi

 

 

 

 

  

Nie bójcie się Apokalipsy, Apokalipsa to plan oczyszczenia ziemi z grzechu i plan zbawienia ludzi. www.apokalipsa.info.pl