Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie 6 czerwca 2010.

 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w Okopach k. Suchowoli na ziemi białostockiej, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

Był czwartym dzieckiem w rodzinie państwa Marianny i Władysława Popiełuszków. Dwa dni później został ochrzczony w kościele parafialnym w Suchowoli. Matka jeszcze w stanie błogosławionym ofiarowała Go na służbę Bogu. W roku 1954 rozpoczął naukę w szkole podstawowej, a później kontynuował ją w liceum w Suchowoli. Po zdaniu matury wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. Po roku studiów został powołany do wojska i wcielony do jednostki kleryckiej w Bartoszycach o zaostrzonym regulaminie, której celem było niszczenie powołań. W tym czasie pisał liczne listy do przełożonych w seminarium. Dwa lata spędzone w wojsku bardzo nadwerężyły zdrowie alumna. Później wielokrotnie utrudniało Mu to kapłańską posługę.

 

Święcenia subdiakońskie przyjął 12 grudnia 1971 r., a diakonem został 12 marca 1972 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja tego samego roku. Na obrazku prymicyjnym napisał znamienne słowa: "Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc". W latach 1972-1980 był wikariuszem w parafiach: Świętej Trójcy w Ząbkach, Matki Bożej Różańcowej w Aninie i Dzieciątka Jezus w Warszawie, jednak z powodu słabego zdrowia i niemożności kontynuowania zadań wikariusza został skierowany do pracy ze studentami w kościele akademickim św. Anny w Warszawie. W 1979 r. rozpoczął posługę jako duszpasterz środowisk medycznych archidiecezji warszawskiej. 20 maja 1980 r. został przeniesiony do parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu. Tam kontynuował dotychczasową posługę i jako rezydent pomagał w parafii. 31 sierpnia 1980 r. na prośbę ks. kard. Stefana Wyszyńskiego odprawił Mszę Świętą w Hucie "Warszawa" dla strajkujących. To wydarzenie było początkiem Jego pracy duszpasterskiej wśród robotników.


Jednocześnie ks. Jerzy cały czas był zaangażowany w pomoc potrzebującym - zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, ubogim, bliskim osób internowanych. Gromadził dla nich żywność i leki. Uczestniczył w procesach aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Wspierał więźniów politycznych.


W lutym 1982 r. zaczął odprawiać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca Msze Święte za Ojczyznę, które zapoczątkował w żoliborskim kościele ks. prałat Teofil Bogucki. Ksiądz Jerzy dużo czasu poświęcał na przygotowanie tych Mszy św., zwłaszcza kazań o tematyce religijno-patriotycznej, w których mówił o miłości Ojczyzny, wolności, prawdzie, wierze. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób przyjeżdżało na te Msze św., już nie tylko spoza parafii, ale także spoza Warszawy.


Ówczesnym władzom komunistycznym nie podobała się działalność ks. Jerzego i szacunek, jakim się cieszył wśród ludzi z całej Polski. Coraz częściej dochodziło do zdarzeń, które miały zastraszyć Kapłana i nakłonić Go do rezygnacji ze swojej posługi. Dwukrotnie włamano się do Jego mieszkania, był nieustannie śledzony, nękany, zatrzymywany przez milicję. Nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania ładunek wybuchowy, oblali Jego samochód farbą. Jednocześnie do księży biskupów docierały pisma urzędowe z zarzutami, że kazania głoszone przez ks. Jerzego "godzą w interesy PRL". We wrześniu 1983 r. wszczęto przeciwko Niemu śledztwo w sprawie "nadużywania wolności sumienia i funkcji kapłana na szkodę PRL". Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. W grudniu 1983 roku został aresztowany, uwolniono Go po interwencji Kościoła. Groziło mu 10 lat więzienia. Został zwolniony z kary na mocy amnestii z 1984 roku. Jednocześnie oszczerczą kampanię przeciwko ks. Jerzemu prowadził Jerzy Urban (piszący pod pseudonimem), ówczesny rzecznik prasowy rządu.

 

13 października 1984 r. k. Ostródy próbowano dokonać zamachu na życie ks. Jerzego Popiełuszki, który wracał z Gdańska do Warszawy. 18 października wieczorem - na dzień przed uprowadzeniem - uczestniczył we Mszy św. koncelebrowanej dla personelu medycznego w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie, której przewodniczył ks. bp Zbigniew Kraszewski. Odbył także spowiedź u ks. Wiesława Kądzieli.

 

Następnego dnia - 19 października - wraz z kierowcą Waldemarem Chrostowskim pojechał do Bydgoszczy. O godz. 18.00 odprawił nabożeństwo różańcowe w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników i Mszę Świętą. W drodze powrotnej około godz. 22.00 został uprowadzony w okolicach miejscowości Przysiek k. Torunia przez trzech urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Został brutalnie pobity, związany w taki sposób, że próba ruchu zaciskała pętlę na Jego szyi, a następnie zamknięty w bagażniku samochodu. Przywiązawszy Mu do nóg 11-kilogramowy kamień, wrzucono Go do Zalewu Wiślanego na tamie włocławskiej. Jego ciało odnaleziono dopiero 30 października. 2 listopada, po uroczystym pożegnaniu ks. Jerzego w Białymstoku, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok, przywieziono trumnę do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Zorganizowano całonocne czuwanie przy zamordowanym Kapłanie. Został On pochowany na przykościelnym placu w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. W pogrzebie wzięło udział kilkaset tysięcy wiernych z całej Polski. Mszę św. pogrzebową koncelebrowało 6 biskupów i ponad tysiąc kapłanów. Od tamtej pory do dzisiaj miejsce pochówku ks. Jerzego jest przestrzenią szczególnej modlitwy. W ciągu minionych lat grób Męczennika nawiedziło ponad 18 mln osób z całego świata. Modlił się tam 14 czerwca 1987 r. Sługa Boży Jan Paweł II, a 25 maja 2002 r. ks. kard. Józef Ratzinger, obecny Papież Benedykt XVI.


Spontaniczny i bardzo żywy kult Męczennika, który rozpoczął się zaraz po Jego śmierci, trwa do dzisiaj. Do parafii św. Stanisława Kostki nieustannie napływają liczne świadectwa o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Księdza Jerzego.

 

Maria Popielewicz, www.naszdziennik.pl

 


 

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki

 

 

8 lutego 1997 r.

Ksiądz kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, zainaugurował w Warszawie proces beatyfikacyjny ks. Jerzego Popiełuszki na etapie diecezjalnym. Rozpoczęto gromadzenie materiału dowodowego dotyczącego życia Księdza Jerzego.


8 lutego 2001 r.

Kończy się etap diecezjalny procesu (w ciągu czterech lat przesłuchano 41 świadków). Zgromadzony podczas postępowania procesowego materiał przetłumaczony na język włoski przekazano do Rzymu.


3 maja 2001 r.

Rozpoczyna się drugi etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Postulatorem mianowano ks. dr. hab. Zbigniewa Kiernikowskiego - rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie (obecnie biskup siedlecki).


2003 r.

Zamiana postulatora procesu. Opracowanie Positio o męczeństwie powierzono ks. dr. Tomaszowi Kaczmarkowi. Przez kolejne lata powstaje księga na temat życia, duchowości, męczeństwa i sławy męczeństwa Księdza Jerzego.


20 czerwca 2008 r.

Opracowana Positio super martyrio - księga licząca 1170 stron zostaje przekazana do dyskusji w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.


październik 2008 r.

Ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, przekazał Papieżowi Benedyktowi XVI list postulacyjny Episkopatu Polski dotyczący sprawy Księdza Jerzego. Następuje przyspieszenie prac procesowych.


20 stycznia 2009 r.

Konsultorzy teologowie z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wyrażają pozytywną opinię co do męczeństwa za wiarę Księdza Jerzego.


1 grudnia 2009 r.

Dyskusja na sesji kardynałów i biskupów, członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych - również kończy się pozytywną opinią w sprawie męczeństwa za wiarę Księdza Jerzego. Jednomyślna ocena przez obydwa gremia (kosultorów teologów oraz kardynałów i biskupów członków Kongregacji) pozwoliła na przedłożenie sprawy Ojcu Świętemu.


19 grudnia 2009 r.

Papież Benedykt XVI promulguje dekret o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki. Tym samym Ojciec Święty podejmuje ostateczną decyzję o ogłoszeniu męczeństwa w rozumieniu teologicznym, poniesionego za wiarę przez tego kapłana.


15 lutego 2010 r.

Ogłoszone zostaje, że dniem beaty fikacji ks. Jerzego Popiełuszki będzie 6 czerwca 2010 roku.


6 i 7 kwietnia 2010 r.

Ekshumacja ciała ks. Jerzego Popiełuszki. Po zakończeniu tzw. rekognicji doczesne szczątki Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki złożono w tym samym miejscu, gdzie spoczywają od 3 listopada 1984 r., czyli od dnia pogrzebu. Jedna z pobranych w czasie ekshumacji cząstek umieszczona w relikwiarzu będzie wystawiona podczas uroczystości beatyfikacyjnych 6 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie.

 

MB, www.naszdziennik.pl

 

Przejdź dalej do strony www.apokalipsa.info.pl/index3.htm