Miesiąc sierpień, miesiącem trzeźwości: 

Wrogowie Krzyża, co zrobicie

gdy Wielki Krzyż pokaże się na Niebie

o którym pisze św. siostra Faustyna ?

 

Znak Krzyża na Niebie

 

Dzienniczek 83.

 

„Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym.”

 

 „Polska będzie trzeźwa, albo wcale jej nie będzie.”  bł. ks. Br. Markiewicz

    Powstanie Warszawskie, 1.08 - 4.10 1944 r.                       www.apokalipsa.info.pl

DALEJ