Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa

- na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 

Dla Jego bolesnej męki - miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

 

Przejdź dalej do strony www.apokalipsa.info.pl