5 listopada 2010 r, Pierwszy Piątek Miesiąca

OBIETNICE PANA JEZUSA dane św. Małgorzacie MARII ALACOQUE:

 

+ Dam każdemu wszystkie łaski potrzebne w jego stanie

+ Sprawię pokój w ich rodzinach

+ Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach

+ Będę ich bezpieczną ucieczką za życia a szczególnie przy śmierci

+ Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia

+ Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia

+ Dusze oziębłe staną się gorliwymi

+ Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości

+ Błogosławić będę domy, gdzie obraz mego Serca będzie wystawiony i czczony

+ Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych

+ Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i nigdy Zeń wymazane nie będą

+ Tym wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca przystąpią do Stołu Pańskiego użyczę łaski ostatecznej wytrwałości w dobrym i szczęśliwej śmierci

 Weź udział w dziewięciu Pierwszych Piątkach Miesiąca i wynagradzaj Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy swoje i całego świata.

 DALEJ

www.apokalipsa.info.pl