6 listopada 2010 r, Pierwsza Sobota Miesiąca

ELEMENTY NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA:

 

A. Spowiedź wynagradzająca

Należy do niej przystąpić w intencji wynagradzającej w samą pierwszą sobotę, przed nią, lub nawet po niej, byleby tylko przyjąć Komunię św. w stanie łaski uświęcającej. Spowiedź może być dokonana nawet tydzień przed lub po pierwszej sobocie. Gdy Siostra Łucja pytała Pana Jezusa, co mają uczynić osoby, które zapomną powiedzieć przed wyznaniem swoich grzechów o intencji wynagradzającej, otrzymała odpowiedź: "Mogą tę intencję wzbudzić przy następnej spowiedzi, wykorzystując do tego pierwszą nadarzającą się okazję" (15.02.1926 r.). Według wyjaśnienia Siostry Łucji następne trzy elementy powinny być spełnione w pierwszą sobotę miesiąca, choć dla słusznych powodów, spowiednik może udzielić pozwolenia na wypełnienie ich w następującą po pierwszej sobocie niedzielę.

 

B. Komunia św. Wynagradzająca zniewagi i obrazy przeciw­ko Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej, które zasmucają Jej Serce.

 

C. Cząstka Różańca Odmawia się pięć tajemnic w intencji wynagradzającej. Można rozważać którąkolwiek z czterech części Różańca.

 

D. Rozważanie (medytacja) na temat jednej lub wielu tajemnic różańcowych w ciągu przynajmniej 15 minut. Matka Najświętsza nazwała ten rodzaj modlitwy "dotrzymywaniem Jej towarzystwa", co by można zrozumieć, że mamy rozmyślać wspólnie z Matką Najświętszą. Można w tym celu, jako pomoce do rozmyślania przeczytać uważnie odpowiadający danej tajemnicy fragment Pisma św., albo książki, wysłuchać konferencji lub kazania. Tej modlitwie powinna również towarzyszyć intencja wynagradzająca.

 

Obietnice Matki Najświętszej dla tych, którzy nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót przyjmą i odprawią: Tym, którzy to nabożeństwo przyjmą, obiecuję ratunek. Przybędę w godzinę śmierci z całą łaską, jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą; jako kwiaty przed tronem Bożym je postawię.

W praktyce pięciu sobót należy przede wszystkim wyeksponować intencję wynagrodzenia, a nie osobiste zabezpieczenie na godzinę śmierci. Jak w praktyce pierwszych piątków, tak i pierwszych sobót nie można poprzestać na literalnym spełnieniu warunku obietnicy: odprawię pięć sobót i mam zabezpieczoną szczęśliwą wieczność. Do końca życia będziemy musimy stawiać czoła pokusom i słabościom, które usiłują nas zepchnąć z właściwego toru, ale nabożeństwo to stanowi wielką pomoc w utrzymaniu nas na drodze do Boga. Aby je dobrze wypełnić i odnieść stałą korzyść, trzeba, aby tym praktykom towarzyszyło szczere pragnienie życia na co dzień w łasce uświęcającej pod opieką Matki Niepokalanej. Jeśli na pierwszym miejscu ustawimy delikatną miłość dziecka, które pragnie ukoić ból w sercu ukochanego Ojca i Matki ból, zadany obojętnością i wzgardą tych, co nie kochają - bądźmy pewni, że nie zabraknie nam pomocy, łaski i obecności Matki Najświętszej w godzinie naszej śmierci.

 Weź udział w pięciu Pierwszych Sobotach Miesiąca i wynagradzaj

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

 DALEJ

www.apokalipsa.info.pl