Droga Krzyżowa

Dla najmłodszych i nie tylko.

 

 

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej polega na rozmyślaniu męki Pana Jezusa i obchodzeniu stacji. Można posługiwać się pieśniami, rozważaniami, modlitwami odpowiednimi do danej stacji.

 

Gdy czas pozwala można też według zwyczaju dodać modlitwę Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dla uzyskania odpustu zupełnego na zwykłych warunkach: spowiedź, Komunia św., należy zmówić modlitwę za papieża np. Pod Twoją Obronę.

 

W imię Ojca i Syna i  Ducha Świętego. Amen.

 

Przyjmij, Trójco Święta, moje rozważanie Drogi Krzyżowej Pana naszego Jezusa Chrystu­sa na uwielbienie Boskiego majestatu Twego, na zadośćuczynienie za moje grzechy, na pod­ziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, oraz na uproszenie łask zbawiennych dla żyją­cych i na wybawienie dusz w czyśćcu cierpiących.

 

Daj mi Jezu to poznać, że jesteś moją światło­ścią i drogą a zarazem pobudź mnie do skruchy za grzechy i rozpal mnie miłością Swoją, abym mógł dostąpić łask i odpustów jakie do tego nabożeństwa są przywiązane.

 

 

 

 

 

STACJA I

Jezus na śmierć skazany

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

Słucha Pan Jezus Sądu Piłata,

I sam chce umrzeć za grzechy świata.

Jakiś Ty Dobry, Jezu  Kochany,

Że chcesz być dla  nas ukrzyżowany.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiała.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA II

Jezus bierze Krzyż na Swe ramiona

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

  

Bierze Pan Jezus krzyż na ramiona

I  na tym krzyżu za ludzi skona.

Umrzeć na krzyżu Jezu, Ci trzeba,

By nam otworzyć, bramy do nieba.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

  

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA III

Jezus upada po raz pierwszy

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

 Pan Jezus pada pod ciężkim drzewem,

Kaci Go biją i ciągną z gniewem.

Za co, cierpisz, Jezu, tak srodze,

Chcę iść za Tobą, w Krzyżowej Drodze.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA IV

Jezus spotyka Matkę swoją

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

  

Matka Najświętsza Syna spotkała.

Z wielkiego smutku bardzo płakała.

Nie płacz, Panienko Najświętsza więcej,

Kocha Cię każde serce dziecięce.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA V

Szymon pomaga Panu Jezusowi

nieść Krzyż

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

 Nieść krzyż pomaga Szymon z Cyreny

Jakby Ci ulżyć, Jezu nie wiemy.

Kiedy pomogę innym w potrzebie,

Przyjmij to Jezu jakby dla siebie.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA VI

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

Klęka przed Panem Święta Weronika,

Podając czyste płótno ręcznika.

A na nim twarz Twa odbija się Święta,

Daj, niech Twą mękę Jezu pamięta.

 

 O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA VII

Pan Jezus upada po raz drugi

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

  

Upada Jezus już po raz drugi,

Biją Go kaci Piłata sługi.

By Cię pocieszyć Jezu Kochany,

Posłucham starszych ojca i mamy.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA VIII

Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

Święte niewiasty wyszły na drogę,

Płaczą, że Panu pomóc nie mogą.

Już się poprawię, źle robić nie chcę,

By Twoje Jezu pocieszyć serce.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA IX

Pan Jezus pada trzeci raz

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

Trzeci raz Jezus na drodze pada,

Biją Go i ciągnie katów gromada.

Więc obiecuję Jezus mój Tobie,

Że innym dzieciom krzywdy nie zrobię.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA X

Z Pana Jezusa zdejmują szaty

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

Stoi Pan Jezus odarty z sukni,

O, jakże cierpi jak bardzo smutny.

Bo to za brzydkie myśli i czyny,

Cierpi tak bardzo Jezus niewinny.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA XI

Pana Jezusa przybijają do Krzyża

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

Godzina śmierci już się przybliża,

Kaci przybijają Pana do Krzyża.

Kiedy tak cierpisz Jezu Kochany,

Całuje Twoje Najświętsze Rany.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA XII

Pan Jezus na Krzyżu umiera

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

Jezus przebite wyciągnął ręce,

Umiera za mnie w okropnej męce.

Więc, gdy do złego chęć mnie ogarnie,

Przypomnę coś Ty wycierpiał dla mnie.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA XIII

Pana Jezusa zdejmują z Krzyża

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

Zdejmują z krzyża Najświętsze ciało,

By na dzień święty na nim nie zostało.

Dziękuję Tobie, Jezu Kochany,

Za Twoją mękę za Twoje rany.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

STACJA XIV

Pan Jezus złożony w grobie

 

 

Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,

Że przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

 

Leży Pan Jezus umarły w grobie,

Matka Bolesna płacze w żałobie.

Spraw to o Matko Niepokalana,

Niech nie smucę Jezusa Pana.

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany.

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty, któraś współcierpiala.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

 

 

Jeśli odprawiasz Drogę Krzyżową w Kościele, uklęknij przed Panem Jezusem

w Najświętszym Sakramencie jeśli gdzie indziej, przywołaj w myśli Tabernakulum i powiedz bardzo uważnie:

 

KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI. (x 3)

I TYŚ KTÓRA, WSPÓŁCIERPIAŁA MATKO BOLESNA PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI. (x 3)

 

Pieśń

 

On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg,

A idąc uczył kochać i przebaczać.

On z celnikami jadł. On nie znał kto to wróg,

Pochylał się nad tymi, którzy płaczą.

 

Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty.

Mój Mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba, tak jak Ty,

Mój Mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak Ty.

Mój Mistrzu, poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze Ty.

 

On przyjął wdowi grosz i Magdaleny łzy,

Bo wiedział co to kochać i przebaczać,

i późną nocą On do Nikodema rzekł,

Że prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać.

 

Mój Mistrzu...

 

Idziemy w skwarze dnia i w szarym pyle dróg,

A On nas uczy kochać i przebaczać,

I z celnikami siąść - zapomnieć kto to wróg,

Pochylać się nad tymi, którzy płaczą.

 

Mój Mistrzu...

 

 

CHRYSTUS Z CAŁUNU

Panie Jezu Okaż Nam Twoje Najświętsze Oblicze  a będziemy zbawieni.

 

 Jezu Odkupicielu świata, który pokonałeś śmierć przez swoje Zmartwychwstanie, spraw to, by Twoja droga krzyżowa stała się dla mnie światłem i mocą moją w dźwiganiu codzienne­go krzyża pracy, trudności i cierpienia. Tobie zaś ofiaruje życie swoje z wszystkimi jego krzyżami i cierpieniami. Ty zaś uświęć je swoimi zasługa­mi, naucz mnie wielkoduszności, natchnij mnie duchem miłości i poświęcenia dla Ciebie i dla bliźnich moich, za których położyłeś duszę swo­ją, abym mógł powtórzyć słowa Twojego Apos­toła: A ja, nie daj Boże bym się miał chlubić z czego innego, jeno z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat mnie jest ukrzyżowany a ja światu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Dla uzyskania odpustu zupełnego modlitwa w intencji Papieża:

 

Pod Twoja Obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

 

Krzysztof z Łodzi  www.apokalipsa.info.pl