Dziewięciodniowa Nowenna do Dzieciątka Jezus

 

Rozpoczęcie Nowenny 16 grudnia

 

SPIS TREŚCI

Litania do Dzieciątka Jezus. - 1 -

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS. - 3 –

 

Dzień pierwszy - Dar Ojca                               16-grudnia. - 3 -

Dzień drugi - Niepokalana Matka                   17-grudnia. - 5 -

Dzień trzeci - Święty Józef                              18-grudnia. - 7 -

Dzień czwarty - Chóry Aniołów                      19-grudnia. - 9 -

Dzień piąty - Pokłon Pasterzy                         20-grudnia. - 11 -

Dzień szósty - Pokłon Mędrców                      21-grudnia. - 13 -

Dzień siódmy - Król Wszechświata                22-grudnia. - 15 -

Dzień ósmy – Godność człowieka                  23-grudnia. - 17 -

Dzień dziewiąty - Serce Boże                         24-grudnia. - 19 -

 

Kocham cię, życie. - 21 -

Tylko kapłani mogą udzielać Namaszczenia Chorych  - 22 –

 

 

Litania do Dzieciątka Jezus

 

    Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

    Dzieciątko Jezus, usłysz nas.

    Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.

 

   Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

   Synu Odkupicielu świata, Boże,

   Duchu Święty, Boże,

   Święta Trójco, jedyny Boże,

 

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie

       ubożuchną stajenkę, żłobek za kolebkę, prostych

       pastuszków za swych wielbicieli,

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i     

       zbawieniem wszystkich narodów,

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko,

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko,

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko

 

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko

Od złości światowej,  

Od pożądliwości ciała,  

Od pychy żywota,  

Przez pokorne narodzenie Twoje,  

Przez chwalebne objawienie się Twoje,  

Przez ofiarowanie się Twoje,  

Przez niewinność Twoją,  

Przez prostotę Twoją,  

Przez posłuszeństwo Twoje,  

Przez łagodność Twoją,  

Przez pokorę Twoją,  

Przez miłość Twoją,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                        przepuść nam, Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                       wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                       zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

 

K. Będę się radował w Panu.

W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

 

Módlmy się:

Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z Mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen

 

z: ks. Tarsycjusz Sinka CM, Nowenna do Dzieciątka Jezus, Kraków 1994.

 

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS

 

 

Dzień pierwszy - Dar Ojca                      16-grudnia

 

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,

    Do Jezusa i Panienki !

    Powitajmy Maleńkiego

    I Maryję, Matkę Jego.

                   Witaj, Jezu ukochany,

                   Od Patriarchów czekany,

                   Od Proroków ogłoszony,

                   Od narodów upragniony.

 

 

2. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, Twój widok w żłóbku betlejemskim oznacza koniec wyczekiwania i tęsknoty za Tobą oraz początek dzielą Odkupienia. Radością napełnia nas Twoja miłość, która kazała Ci „opuścić śliczne nie­bo i obrać barłogi", aby nas uczynić dziećmi Bożymi. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Posłuszny Ojcu uniżyłeś siebie, aby nas wywyższyć. Uwielbiajmy Syna Bożego, który istniejąc odwiecznie, w pełni czasów, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

 

 

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

 

o mocną wiarę Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

 

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

 

Ojcze Nasz…  Zdrowaś Maryjo...

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

 

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

 

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

   Podnieś rękę, Boże Dziecię,

   Błogosław ojczyznę miłą,

   W dobrych radach, w dobrym bycie

   Wspieraj jej siłę swą siłą,

 

                     Dom nasz i majętność całą

                     I wszystkie wioski z miastami.

                    A Słowo ciałem się stało

                     I mieszkało między nami.

 

 

 

Dzień drugi - Niepokalana Matka           17-grudnia

 

1. Dzieciątko się narodziło,

    Wszystek świat uweseliło.

    Wesoła nowina,

    Powiła nam Syna, Maryja!

 

2. Módlmy się: Najświętsza Panno Maryjo, Matko Niepoka­lana, Ty pierwsza oddałaś hołd Dzieciątku Bożemu, Mat­ko pięknej miłości, naucz nas miłować i wielbić Twojego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Uproś nam łaskę rozważania w sercu tych tajemnic, które w szczególny sposób stały się Twoim udziałem. Dzieciątko Jezus, razem z Twoją Niepokalane Matkę uwielbiamy Cię i miłujemy jako naszego obiecanego Boskiego Zbawiciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

 

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

 

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

 

 

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

 

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus

 

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

 

Dzień trzeci - Święty Józef                     18-grudnia

 

1. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,

    Że Panna czysta porodziła Syna.

    Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

    Anieli grają, Króle witają,

 

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna Dzieciątko piastuje,

I Józef święty Ono pielęgnuje...

 

 

2. Módlmy się: Święty Józefie, Ty wraz z Niepokalaną Oblubienicą adorowałeś Boskie Dziecię Jezus od Jego narodzenia w stajni betlejemskiej, aż do końca Twojego sprawiedliwego życia. „Stróżu Dziewicy i patriarchów potomku, wcielony Bóg Cię nazwał zaszczytnym ojca imieniem". Żywicielu Syna Bożego, jak łatwo, zda się, wypełniałeś zadania powierzone Ci przez Ojca niebieskiego, a przecież poświęciłeś Mu całkowicie swoje życie, bez reszty, co nie było łatwe. Naucz nas poznawać i wypełniać z ochotą Bożą wolę. Wielbimy Cię, Dziecię Boże, razem z Twoim Piastunem, Twoją Rodzicielką, z aniołami i świętymi. Amen.

 

 

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

 

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

 

 

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

 

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

 

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

 

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

 

Dzień czwarty - Chóry Aniołów                19-grudnia

 

1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,

    Ciemna noc w jasności promienistej brodzi:

    Aniołowie się radują pod niebiosy wyśpiewują:

    Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

 

2. Módlmy się: Adorujemy Cię, Dzieciątko Boże, jak adoro­wali Cię i nieustannie adorują aniołowie (Hbr 1,6). W dniu Twojego narodzenia „mnóstwo zastępów niebies­kich wielbiły Boga na wysokościach, a na ziemi pokój ludzi­om Jego upodobania" (Łk 2,13-14). Radowali się aniołowie, ponieważ ludziom zajaśniała łaska wiecznego zbawienia. Razem z aniołami i świętymi uwielbiamy Cię, Dziecię Boże za to, że dałeś nam siebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

 

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

 

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

 

 

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich łudzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

 

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

 

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

 

Dzień piąty - Pokłon Pasterzy                 20-grudnia

 

1. Anioł pasterzom mówił:

„Chrystus się wam narodził

w Betlejem, nie bardzo podłym mieście,

narodził się w ubóstwie,  Pan wszego stworzenia".

 

2. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, urodziłeś się w ubóstwie, z ubogiej Dziewicy, bo kochasz ubóstwo. Dlatego prości i ubodzy pasterze, powiadomieni przez aniołów, byli pierwszymi, którzy mo­gli upaść przed Tobą na kolana i oddać Ci należny hołd. Spraw, aby mis­terium Twojego ubóstwa również w naszym życiu było drogowskazem do Ciebie. Wraz z ubogimi i prostymi pasterzami uwielbiamy Cię, Dzieciątko Boże, za Twoje zbawcze ubóstwo. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

 

o mocną wiarę, , Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

 

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

 

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich łudzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

 

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

 

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

 

Dzień szósty - Pokłon Mędrców              21-grudnia

 

1.  Mędrcy świata, monarchowie,

     Gdzie spiesznie dążycie?

               Powiedzcież nam Trzej Królowie,

              Chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie, nie ma tronu

I berła nie dzierży,

              A proroctwo Jego zgonu

              Już się w świecie szerzy.

 

2. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, Mędrcy nie szczędzili trudu w zdobywaniu wiedzy, w poszukiwaniu prawdy. Myśl o Twoim narodzeniu kazała im podjąć trudy dalekiej podróży, która przywiodła ich do Ciebie - Prawdy odwiecznej. Przekonani o tym, upadli przed Tobą, oddając Ci hołd jako Bogu, Królowi i Kapłanowi, składając godne dary: złoto, kadzidło i mirrę. Jezu, daj nam du­cha Mędrców, abyśmy stałe zdobywali świętą wiedzę i cieszyli się posiadaniem Ciebie. Uwielbiamy Cię, Dzieciątko Boże, za ofiarowanie nam Siebie, Który jesteś najwyższą, odwieczną Prawdą. Amen.

 

 

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

 

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

 

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

 

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo…

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich łudzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

 

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

 

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

 

Dzień siódmy - Król Wszechświata         22-grudnia

 

1. Bóg się rodzi, moc truchleje,

    Pan niebiosów obnażony!

        Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

        Ma granice Nieskończony;

    Wzgardzony - okryty chwałą,

    Śmiertelny Król - nad wiekami!

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

 

2. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, jesteś „Królem

nad wiekami", chociaż żłóbek jest Twoim tronem, stajenka pałacem, a pasterze i bydlęta dworem. Spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie, coraz lepiej Ci służyli i wszędzie, gdziekol­wiek się znajdziemy, szerzyli Twoje Królestwo. Uwielbiamy Cię, Dziecię Boże, jako Króla wieków, wraz z wszystkimi świętymi i chórami niebios. Amen.

 

 

 

 

 

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

 

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

 

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

 

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej laski.

 

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus.

 

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

 

Dzień ósmy – Godność człowieka           23-grudnia

 

1. Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi,

    Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi,

    Łaski przynosi temu, kto prosi,

 

   Odpuszcza grzechy, daje pociechy;

   O Panie nasz Święty, cud niepojęty!

 

2. Módlmy się: Dzieciątko Jezus, przy Twoim żłóbku najlepiej poznajemy naszą ludzką godność. Narodzony z Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, ukazałeś się nam jako Syn Boży złączony z naszym człowieczeństwem. W ten sposób przebóstwiłeś naszą ludzką naturę. Uczyniłeś to, aby wyzwolić nas z mocy szatana, wezwać do nieba, ukazać prawdę i utwierdzić w dobrych obycza­jach; wszczepić w nasze serca zarodki cnót, obdarzyć bogactwem swej laski, uczynić nas przybranymi dziećmi Bożymi i dziedzicami życia wiecznego w niebieskiej chwale. Amen.

 

 

 

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

 

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

 

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

 

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej laski.

 

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus

 

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

 

 

Dzień dziewiąty - Serce Boże                 24-grudnia

 

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

    Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!

    Czym prędzej się wybierajcie,

    Do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana.

 

2. Módlmy się:

Dzieciątko Jezus, Panie nasz i Zbawicielu, Ty przez swoje nar­odzenie z Dziewicy, jako Człowiek i Bóg zarazem, posiadałeś Serce pełne miłości. Owinięty w pieluszki i złożony w żłobie ukazałeś nam zbawczą miłość swojego Serca. Uwielbiamy Boskie Serce Twoje, które od pierwszej chwili swego istnienia płonie miłością do nas, grzesznych ludzi. Dla naszego zbawienia ofiarowałeś się Jezu na wszystkie niedogodności życia ziemskiego, na cierpienia i męczeńską śmierć. Rozpal w naszych sercach wdzięczną miłość ku Tobie. Króluj w nich niepodzielnie. Daj nam także uczestniczyć w Twoich błogosławieństwach teraz i w wieczności. Amen

 

 

3. Dzieciątko Boże, wysłuchaj naszych próśb:

 

o mocną wiarę, Prosimy Cię, Dzieciątko Jezus

o dawanie świadectwa wierze

o łaskę miłowania Ciebie

o miłość w naszych rodzinach

o łaski potrzebne nam do zbawienia

o łaskę pełnienia Twojej woli

o łagodność i cierpliwość

o pokorę i prostotę

o dar dobrej modlitwy

o pokój dla świata

o światło dla sprawujących władzę

o ulgę dla cierpiących

o pociechę dla płaczących

o otuchę dla wątpiących

o błogosławieństwo Twoje dla wszystkich ludzi

 

Wysłuchaj, Jezu, także naszych szczególnych próśb, jakie każdy z nas pragnie

Ci przedstawić w tej nowennie... (chwila ciszy).

Ojcze Nasz … Zdrowaś Maryjo …

 

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, tak nas umiłowałeś, że dla naszego zba­wienia zesłałeś nam swego Syna; przyjmij nasze prośby i obdarz wszystkich ludzi dobrodziejstwami Twojej łaski.

 

4. Można dodać Litanię do Dzieciątka Jezus lub Litanię do Imienia Jezus

 

5. Módlmy się: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław nasze serca, aby zawsze były czyste i kochały Ciebie ponad wszystko; błogosław nasze umysły, aby z łatwością przyjmowały prawdy wiary świętej; błogosław naszą wolę, abyśmy zawsze dążyli do Ciebie; błogosław nasze rodziny, naszych bliskich i całą naszą ojczyznę.

 

 

z: ks. Tarsycjusz  Sinka CM, Nowenna do Dzieciątka Jezus, Kraków

 

 

 

 

Kocham cię, życie

Antoni Bochniarz

 

Kocham życie w jego świetlistych porankach i w złocistoczerwonych kolorach zmierzchu dnia. Ko­cham życie w pięknie kobiety, poprzez którą rodzi się nowe, i w szlachetności jej duszy, w jej odmienno­ści, zagadkowości i powabie. Kocham życie z powodu uniesień, wzruszeń i zachwytów nad frazami muzycz­nymi, nad urokiem kwiatów, nad pięknem krajobrazu. Kocham życie pomimo bólu, samotności i niekonie­cznie ciekawej perspektywy jutra. Trzymam się krawę­dzi życia, mimo że czasem uwiera mnie niedostatkiem i emocjonalnymi dolegliwościami.

 

Kocham je, bo to jest moje życie, w którym znajduję oazy ciszy bogatej w refleksje niebanalne, budujące i krzepiące. Kocham je, bo mam nadzieję przeżyć wiele jeszcze chwil wartych doświadczenia. Dostrzegam uroki życia w prezentach słownych, w świadczeniu drugiej osoby, która nie cze­ka na zapłatę. Widzę jego uroki także w długo i ładnie pielęgnowanych przyjaźniach, w zwykłej życzliwości i w dojrzale pielęgnowanej miłości. Z ochotą zanurzani się w życiu i przyjmuję szlachetne dary losu. Podziwiam życie, gdy fortis imaginatio generat casum (silna wyo­braźnia powołuje do życia wydarzenia). Zauważani wiel­kość i doniosłość dziecięcego przeżycia, jego uśmiech, tęsknotę, lęk, zachwyt - i uroki tego wieku. Znam takich, którzy kochają życie nawet, gdy dławiąca pętla bólu za­ciska się na ich szyi.

 

Kocham cię życie za piękno subtelnych i empatycznych odniesień, gdy jeden drugiemu na tak wiele sposobów wnosi światło w jego codzienność. Dane mi było widzieć niejednokrotnie wielkość człowieka i jego urok osobisty schowany pod maską niepełnosprawności. Dziękuję życiu za jego emocjonalne głaski, gdy ich potrzebowałem, za wyrozumiałość losu, gdy popełniałem błędy. Jestem wdzięczny życiu za lekcje pokory, za ciągłe dawanie mi szans na bycie lepszym, szlachetniej­szym, wydajniejszym z wiekiem w czynieniu dobra. Kocham życie w jego pragnie­niach, w kolorach, w złotych chwilach, w małych i dużych radościach, w labiryn­tach, w wartościach i przemianach. Uświadamiam sobie jego walory, zmar­nowane okazje, gdy meta staje się bliższa. Staram się nie przegapić darów i uśmiechów losu, nie zmarnować okazji do wzniosłych przeżyć. Jestem otwarty na drugiego człowieka, na jego wrażliwość, na jego osobliwe piękno. Jestem gotów zanurzać się w nim, eksplorować i poznawać to piękno. Smakuję życie na różne sposoby i z wiekiem odkrywam bogactwo smaków. Doświadczam piękna życia w jego hedonistycznych darach: w smakowitych potrawach, w urokliwych miej­scach, w muzycznej pieszczocie, w tęczy dźwięków, w po­wierzchowności i w głębi dojrzałej emocjonalnie kobie­ty. Kocham życie, które otwiera drzwi czułości, ofiarności i namiętności. Podziwiam i ten obszar życia, na którym ro­dzi się zrazu niewidzialna, subtelna, a później wyrazistsza, ufniejsza, odważniejsza i ofiarna miłość. Zachwyca mnie umiejętność godnego wchodzenia w jesień życia. Podziwiam różne oblicza i formy życia. Podziwiam dzieła Stwórcy.

 

Tylko kapłani mogą udzielać Namaszczenia Chorych

Pole tekstowe:  Stolica Apostolska przypomniała, że wyłącznie kapłani mogą udzielać sakramentu Namaszczenia Chorych. Notę w tej sprawie opublikowała Kongregacja Nauki Wiary.

W dokumencie powołano się na kanon 1001 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym jest mowa, że Sakramentu Chorych udziela ważnie każdy kapłan i tylko kapłan. Nota ma charakter definitywny. Podkreślono w niej, że wszelkie próby udzielania tego sakramentu przez diakonów czy osoby świeckie należy traktować jako symulację sakramentu, zagrożoną karą kościelną.

 

W komentarzu do noty wskazano na tendencje teologiczne, podważające naukę Kościoła. Pojawiły się one zwłaszcza tam, gdzie brak księży sprawia, iż trudno udzielić Sakramentu Chorych.

 

Przypomniano, że katolicka teologia Sakramentu Chorych ma swe podsta­wy we wskazaniach zawartych w piątym rozdziale Listu św. Jakuba.

 

Czytamy tam:

 

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli popełnił grzechy będą mu odpu­szczone" (Jk 5, 14-15).