8 grudnia 2010, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  

 

 

 

 

Zawierzcie się Matce Bożej.

czas trwania 53:49

REKOLEKCJE o błogosławieństwie ks. dr hab. Piotra Natanka W kościele p.w. św. Antoniego w Kalnej

 

JEŚLI NIE WIDAĆ VIDEO WYŻEJ WŁĄCZ ALTERNATYWNY ODTWARZACZ WIDEO

 

Godzina Łaski 12:00 – 13:00 - WIĘCEJ

 

9 grudnia, proponuje rozpocząć siedmiodniowe Jerycho RóżańcoweZAPISZ SIĘ

 

A 16 grudnia, rozpoczynamy nowennę do Dzieciątka Jezus. – WKRÓTCE

 

 

NOWENA DZIEWIĘCIODNIOWA przed Uroczystością

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia

Początek Nowenny 29 listopada, można odmawiać również w innych terminach i intencjach.

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

DZIEŃ–1, 29 LISTOPADA.. 3

 

DZIEŃ-2, 30 LISTOPADA   4

 

DZIEŃ-3, 1 GRUDNIA   5

 

DZIEŃ-4, 2 GRUDNIA.. 7

 

DZIEŃ–5, 3  GRUDNIA   9

 

DZIEŃ–6, 4 GRUDNIA   10

 

DZIEŃ–7, 5 GRUDNIA.. 11

 

DZIEŃ–8, 6  GRUDNIA   12

 

DZIEŃ-9, 7 GRUDNIA   13

 

DZIEŃ-10 UROCZYSTOŚĆ

POMOCNICZE MATERIAŁY WIDEO

Z REKOLEKCJI MARYJNYCH

Księdza dr hab. Piotra Natanka

 

PLAY VIDEO 1  Maryjo, Ty nam pokaż drogę 44:44

 

PLAY VIDEO 2  Królowa Różańca Świętego 45:30

 

PLAY VIDEO 3  Droga Różańcowa 21:02

 

PLAY VIDEO 4 Współpośredniczka Łask 25:02

 

PLAY VIDEO 5 Matka Boża Miłosierna 46:04

 

PLAY VIDEO 6 Królowa Polski 47:18

 

PLAY VIDEO 7 Nauka stanowa dla kobiet 28:36

 

PLAY VIDEO 8 Nauka stanowa dla mężczyzn 25:46

 

PLAY VIDEO 9 Moc Błogosławieństwa 44:48

 

PLAY VIDEO 10 Zawierzcie się Matce Bożej 53:49

 

 

 

Bierzcie i noście na sobie CUDOWNY MEDALIK

 

 ”Wiele niezwykłych nawróceń, na­głych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokala­nej i Jej medalik. Nazywa się go nawet „cudownym", właśnie ze względu na tę wielką ilość dowodów potęgi wstawien­nictwa Panny Maryi. Objawiła go sama Niepokalana w dniu 27 listopada 1830 roku Katarzynie Laboure, nowicjuszce sióstr szarytek, w Kaplicy na ulicy Rue du Bac w Paryżu.

 

Pierwszy taki medal został wybity w roku 1832 za zezwoleniem ks. arbp. Ludwika de Ouelen. Przez prawie 150 lat wiele niezwykłych wydarzeń potwierdziło prawdziwość tego objawienia.

 

Głośne zwłaszcza było nawróce­nie niewierzącego Alfonsa Ratisbonne'a w roku 1841, który przyjąwszy od przyjaciela medalik Niepokalanej nawrócił się po wizji w jednym z koś­ciołów rzymskich, a zakon który on potem założył, wielu z jego współziomków obmył wodą Chrztu świętego.

 

 

 

DZIEŃ – 1, 29 LISTOPADA

 

O Maryjo, Twą nienaruszoną czystość, wiecznie żywą i bezustannie zbawiającą, wyrażał ów przedziwny okrzyk gorejący na górze Horeb, który płonął, a nie spalał się. Mocą owej łaski Niepokalanego Poczęcia wspomagaj nasze mozolne zmagania o czystość serca, myśli i czynów, abyśmy zwycięsko umieli pokonywać wszelkie namiętności zmysło­we, wiodące do grzechu.

 

Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewi­cy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chry­stusa Pana naszego. Amen.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

DZIEŃ - 2, 30 LISTOPADA

 

O Maryjo, Ciebie Bóg w swej nieskończonej Opatrzności zachował niczym arkę mistyczną od powszechnego potopu zła. Stań przy nas w godzinach próby i wesprzyj nas swą łaską, gdy grzech i przewrotność świata będą usiłowały nas ogarnąć swoim podstępnym działaniem i wtrącić na dno upadku.

 

Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewi­cy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chry­stusa Pana naszego. Amen.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

DZIEŃ - 3, 1 GRUDNIA

 

O Maryjo, podobna do gołębicy o nieskalanej bieli, uniosłaś się nad brudem świata i uniknęłaś wszelkiej zmazy, kalającej ten padół ziemi. Spraw, aby dobra doczesne nie spętały nam ducha. Naucz nas posłu­giwać się nimi dla chwały Bożej i pożytku bliźnich.

 

Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewi­cy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chry­stusa Pana naszego. Amen.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

DZIEŃ - 4, 2 GRUDNIA

 

O Maryjo, pełna łaski, odblasku świętości samego Boga, zachwycasz oczy i serca wszystkich pokoleń ziemi, bo wiecznie jesteś piękna, kwiatem lilii wonnych okryta i owocami macierzyńskiej miłości da­rząca. Uproś nam u Stwórcy łaskę, byśmy, pozbywszy się grzechu, kształ­towali w sobie Jego obraz, stając się odbiciem jego doskonałości.

 

Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewi­cy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chry­stusa Pana naszego. Amen.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

DZIEŃ – 5, 3 GRUDNIA

 

O Maryjo, Ty z woli samego Boga stałaś się ogrodem zamkniętym i rajem przyobiecanym, do którego podstępny waż nie miał przystępu. Prosimy Cię, Matko, broń naszych dusz od przewrotnych działań złe­go ducha, byśmy nigdy nie stali się jego ofiarą.

 

Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewi­cy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chry­stusa Pana naszego. Amen.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

DZIEŃ – 6, 4 GRUDNIA

 

O Maryjo, Ty ukazałaś się w ciemnościach znękanej grzechem ludzko­ści, jako jutrzenka nadziei, okryta blaskiem niewinności. Rozpraszaj mgły zakłamania, w czarną noc naszej nędzy i upadku błyśnij światłem porannej zorzy, niosąc zbawienie Pana.

 

Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewi­cy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chry­stusa Pana naszego. Amen.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

DZIEŃ – 7, 5 GRUDNIA

 

O Maryjo, jesteś jak pole pokryte tysiącami róż kolorowych, których wonny zapach niweczy złowieszcze podmuchy. Pozwól nam Tobą oddychać, urokiem Twoich cnót się sycić, byśmy wpatrzeni w Ciebie, potrafili zachować dusze czyste i wolne od trujących wyziewów tego świata.

 

Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewi­cy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chry­stusa Pana naszego. Amen.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

DZIEŃ – 8, 6 GRUDNIA

 

O Maryjo, pojawiłaś się na tej ziemi, jak lilia między cierniami, rozkwi­tła doskonałym pięknem i urzekająca swym wdziękiem duchowym. Dopomagaj nam rozwijać w sobie życie wewnętrzne, przeniknięte łaską niebieską, mimo pokus, burz namiętności i ataków przewrot­nych ludzi.

 

Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewi­cy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chry­stusa Pana naszego. Amen.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

DZIEŃ - 9, 7 GRUDNIA

 

O Maryjo, stałaś się świątynią Boga, Matką wszech żyjących, drzwiami zbawionych, Królową Wszystkich Świętych i ucieczką grzeszników. Bądź moją Matką i Przewodniczką, bym za Twoim przykładem unikał wszelkiego brudu moralnego, żył w coraz większej przyjaźni z Bogiem i stawał się wzorem życia prawdziwie chrześcijańskiego.

 

Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,

- Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewi­cy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chry­stusa Pana naszego. Amen.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

Niepokalana i jej Rycerstwo, nadzieją na lepszy świat.

 

  

 

 

 

 

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Cie­bie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwła­szcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 

 

 

 

WERSJA DO WYDRUKU NA PAPIERZE A-5

 

Zapisz się do  RYCERSTWA NIEPOKALANEJ