Nie lękaj się Apokalipsy św. Jana, Apokalipsa to nie koniec świata.

Apokalipsa to objawienie – odsłonięcie, to takie jakby zdjęcie zasłony

i pokazanie planu oczyszczenia ziemi z grzechu i plan zbawienia ludzi.

 

Wszystkim, którzy już podjęli tą modlitwę, dziękuję i pozdrawiam.

Krzysztof z Łodzi

 

ZWYCIĘŻYŁAŚ, ZWYCIĘŻAJ

Zwyciężyłaś, Zwyciężaj

Straszny jest szczęk oręża.

Już różaniec, różaniec, różaniec

Wytaczają żołnierze na szaniec.  (x2)

 

1. Gdzie ojczyzna twa, niebios Wybranko,

    W bliznach twarz Twoja nasza Hetmanko,

    W pobojowisk Ci w dymie ściemniała,

    Kiedy w Polski obronie stawałaś.

 

2. Twoje ucho na głos czułe bitwy,

    Która wre tam, gdzie szczere modlitwy,

    Gdzie pokuta, gdzie w górę dążenie,

    Tam gdzie czyste za drugich cierpienie.

 

3. O niewiasto Ty z Apokalipsy,

    Twymi dziećmi jesteśmy tu wszyscy,

    Leć, na skrzydłach dwóch - Orła Polskiego,

    Obroń resztę potomstwa swojego.

4. Szatan widzi, że czasu ma mało,

    Atakuje więc ziemię już całą,

    Pieczętuje swe sługi na czołach

    I zasiada na wielu już tronach.

 

5. Bój to jest nasz ostatni, Królowo,

    Wkrótce świat się narodzi na nowo,

    Wielki ogień tę ziemię przepali,

    Raj zakwitnie, dla tych, co zostali.

 

6. Gdy w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś,

    Że w różańcu, w trzeźwości jest siłą,

    Sto lat przeszło nam w tylu już klęskach,

    Wstań narodzie, masz szansę zwycięstwa!

 

7. Splećmy łańcuch różańców przez Polskę,

    Jubileusz uczyni nas wojskiem,

    Niech zakwitną krokusy trzeźwości,

    Wtedy wzejdzie jutrzenka wolności.

 

 Żywy Różaniec Apokalipsy

 

 Odmawiajcie codziennie Różaniec

Tak prosiła Maryja - Matka Boża w Fatimie w 1917 roku i tak samo prosi dzisiaj.

 

Żywy Różaniec Apokalipsy jest wspólnotą modlitewną, a każda wspólnota jest jak ognisko, jak ktoś modli się sam, to ciężko jest się rozpalić i utrzymać ogień modlitwy, jeśli ktoś wstąpi do wspólnoty, to tak, jak konar drzewa wrzucony do ogniska szybko rozpali się a ogień bardzo się powiększy.

 

Trwając w wspólnocie, w ogniu modlitwy spali się do końca na chwałę Pana Boga. A jeśli ktoś wystąpi ze wspólnoty, to tak jak wyjęty konar z ogniska, ogień zacznie zanikać, potem zacznie dymić i zgaśnie, aż w końcu konar zgnije i zmarnuje się.

 

 

 

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, O litościwa, O słodka Panno Maryjo !

 

AKT ZAWIERZENIA

 

Niepokalana Panno Maryjo, przez Twoje Niepokalane Serce zawierzam wszystkie intencje tego Różańca Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, aby plan Boga Ojca, zbawienia ludzi, był również moim planem. Abym przez Ducha Świętego był narzędziem w jego ojcowskich dłoniach. Maranatha – przyjdź Panie Jezu na tę biedną ziemię, oczyść ją, odnów i wspieraj ludzi w budowaniu lepszego świata. Amen 

 

Tajemnice Radosne Różańca Świętego

GRUDZIEŃ-2013

Zwiastowanie:Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei a Dziewicy było na imię Maryja, Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.”

 

 INTENCJA: Abyśmy potrafili przyjąć i głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym na ziemi wypływającą z Wielkiego Ostrzeżenia i Wielkiego Oczyszczenia świata z grzechu, tym co nie poznali Bożej Miłości.

+ Stefania O. z Stargardu Sz.

+ Maria N. z Gdyni

+ Grzegorz z Wrocławia

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Nawiedzenie Elżbiety:Maryja poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.”

 

INTENCJA: Abyśmy byli wiernymi uczniami Jezusa i Maryi w udzielaniu pomocy ludziom głodnym i bez dachu nad głową poszkodowanych w kataklizmach i wojnie.

+ Andrzej z Katowic

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Narodzenie Pana Jezusa:Udał się także Józef z Galilei do Betlejem, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

 

INTENCJA: Aby w czasie wielkiego ucisku Światło Eucharystii nie zgasło i aby Jezus mógł dalej rodzić się w chlebie Eucharystycznym w rękach kapłańskich.

+  Maria z Sędziszowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Ofiarowanie dzieciątka Jezus w Świątyni:Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie.”

 

INTENCJA: Abyśmy potrafili przyjąć i ofiarować smutki i zmartwienia w czasach ostatecznych na Chwałę Bożą i za nawrócenie grzeszników którzy nas prześladują.

+ Katarzyna Rpa

+ Wanda Fronc

+ Agnieszka z Wrocławia

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Odnalezienie Jezusa: Gdy miał lat dwanaście został Jezus w Jerozolimie. Dopiero po trzech dniach Rodzice odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu, i odpowiedziami.”

 

INTENCJA: O wytrwałe i skuteczne głoszenie słowa Bożego po całej ziemi nawet przez małe dzieci zwłaszcza w czasie ostrzeżenia, wielkiego ucisku i wielkiego oczyszczenia.

+ Jan Rpa

+ Tadeusza Fronc   

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Tajemnice Światła Różańca Świętego

GRUDZIEŃ-2013

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie:A gdy Jezus został ochrzczony, wyszedł natychmiast z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

 

INTENCJA: O nawrócenie Żydów, aby odważyli się przejść przez Jordan, to znaczy, aby przyjęli Sakrament Chrztu świętego i zdążyli napełnić swoje lampy oliwą.

+ Zofia z Sędziszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Objawienie Siebie Na Weselu w Kanie: Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Rzekł do niech Jezus: Napełnijcie stągwie wodą… Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Jezus objawił chwałę swoją i uwierzyli Jego uczniowie.”

 

INTENCJA: O posłuszeństwo dzisiejszych Sług Bożych, aby przeprowadzili Uroczysty Akt Intronizacji Chrystusa Króla Polski, a lud wierny cieszył się Królewskimi Godami na Polskiej ziemi.

+ Krzysztof K. z Łodzi

+ Maria J. z Lubonia

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Głoszenie Królestwa Bożego i Wzywanie Do Nawrócenia:Gdy Jan został uwięziony Jezus przyszedł do Galilei i głosił tam Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Jezus następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.”

 

INTENCJA: O powszechne nawrócenie, miłość do drugiego człowieka i wieczne zbawienie dla zatwardziałych grzeszników

+ Barbara K. z Tyńca M

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Przemienienie Pańskie na Górze Tabor:Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, Jego słuchajcie!”

 

INTENCJA: O wierne wytrwanie w czasie ucisku i o światło Ducha Świętego dla dwóch świadków apokaliptycznych, czyli pasterzy Kościoła i wiernych.

+ Małgorzata P

+ Danuta z Warszawy

+ Marta D.

 

  

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Ustanowienie Eucharystii: W czasie wieczerzy Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza.”

 

INTENCJA: O gorliwych kapłanów, aby miał, kto rozpalać światło Eucharystii i prowadzić do zwycięstwa nad ohydą spustoszenia.

+ Olga W.

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Tajemnice Bolesne Różańca Świętego

GRUDZIEŃ-2013

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu: Jezus udał się na górę Oliwną. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie.”

 

INTENCJA: O powszechne nawrócenie, szczerą modlitwę, o stan łaski uświęcającej i dzielne wytrwanie w czasie ucisku i oczyszczenia.

+ Ewa z Sopotu

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Biczowanie Pana Jezusa: Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On był przebity za nasze grzechy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas.”

 

INTENCJA: O silną wiarę, nadzieję i miłość, dla tych, którzy będą chłostani i prześladowani w czasie ucisku.

+ Agnieszka z Giżycka

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Cierniem Ukoronowanie: Narzucili na Jezusa płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklęknęli przed nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski.”

 

INTENCJA: O przeprowadzenie Uroczystego Aktu Intronizacyjnego Chrystusa Króla w Polsce w intencji wynagradzającej za nasze grzeszne życie, za poniżenie i wyśmianie Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

+ Jola z Elbląga 

+ Elżbieta P. z Zalewa

+ Henryk P. z Zalewa

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Niesienie Krzyża:Piłat wydał im Jezusa, aby Go ukrzyżowano. Odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejsce czaszki.”

 

INTENCJA: O siłę w drodze dla wszystkich cierpiących, w czasach ostatecznych, którzy już dziś uczestniczą w Krzyżu Chrystusa na swoją górę Kalwarii.

+ Maria z Strzegomia 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Ukrzyżowanie i Śmierć Na Krzyżu: Była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Rozdzielili miedzy siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. A nad głową Jego umieścili napis. To jest Jezus, Król Żydowski. Jezus śmiercią na krzyżu wybawił nas od wiecznego potępienia.”

 

INTENCJA: O wieczne zbawienie dla wszystkich ludzi nieprzygotowanych na śmierć, którzy zginą masowo w kataklizmach, wojnach i będą jeszcze ginąć w czasach wielkiego oczyszczenia.

+ Maria K. Pruszków

+ Bożena D. parafia Turośl

 

 

  

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego

GRUDZIEŃ-2013

Zmartwychwstanie Jezusa: Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo martwych wstał, jak powiedział.”

 

INTENCJA: O powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię w wielkiej chwale i potędze, aby nastał jeden pasterz i jedna owczarnia.

+ Elżbieta Zofia 

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Wniebowstąpienie Pana Jezusa: Wyprowadził ich ku Bretanii i podniósł ręce błogosławił ich… rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Aniołowie rzekli: Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.”

 

INTENCJA: Abyśmy potrafili uwierzyć w nasze zmartwychwstanie i nasze wniebowzięcie.

+ Magdalena P. Lubomia

+ Regina z Hamilton

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Zesłanie Ducha Świętego:W dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem. Nagle dał się słyszeć z nieba szum wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im tez języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.”

 

INTENCJA: O powtórne wylanie Ducha Świętego na ludzi żyjących po oczyszczeniu w Tysiącletnim Królestwie na ziemi, aby stanowili jedną owczarnię Chrystusa.

+ Małgorzata z Australii

+ Magdalena z Sosnowca

 

 

 

 

  

 

 

DOŁĄCZ

Wniebowzięcie NMP z duszą i ciałem do nieba: Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. Niech to sprawi Tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia.”

 

INTENCJA: O święte powołania zakonów i wspólnot modlitewnych, które będą się modlić za miliardy dusz w czyśćcu cierpiące, które trafią tam w czasie wielkiego oczyszczenia.

+ Adam B.

+ Teresa ze Szwecji

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ

Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi: Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Zamieszkałam na wysokościach a tron mój na słupie z obłoku. Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.”

 

INTENCJA: Abba Ojcze, dziękujemy za Twój plan oczyszczenia świata, za plan zbawienia ludzkości.

+ Max z Wrocławia

+ Józef Krzysztof

+ Elwira J.

 

 

 

  

 

 

DOŁĄCZ

 

 

MODLITWY DO RÓŻAŃCA

 

 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa Syna Jego jedynego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

 

Pod Twoja Obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Jak się modlić na Świętym Różańcu ?

 

 

 Cele różańca:

1.      Modlitwa w intencji wypełnienia się Planu Zbawienia Boga Ojca opisanego w Apokalipsie.

2.      Modlitwa przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Różańca i Królowej Nieba i Ziemi.

3.      Aby Umocnić Wiarę, Nadzieję i Miłość w duszach wiernych.

4.      O stworzenie w nas czystego serca, czystych myśli i czystych intencji.

5.      O wieczne zbawienie i ochrona przed duchowym zagrożeniem.

6.      Ożywienie życia religijnego wiernych i działalności apostolskiej na czasy ostateczne.

 

Obowiązki:

1.      Zapisanie w księdze ŻRA i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca Świętego.

2.      Udział w każdą niedzielę we Mszy Świętej i zmieniać tajemnicę, co miesiąc jedną do przodu.

3.      Zamówienia raz w miesiącu Mszy Świętej w swojej parafii w intencji Żywego Różańca Apokalipsy, według zawartej intencji w dziesiątce w danym miesiącu.

4.      Tworzyć w swojej parafii koło ŻRA, zwłaszcza z tymi, co w ogóle się nie modlą w żadnym kole różańcowym.

5.      Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych.

6.      Szerzenie czci Maryi przykładem swojego życia i działalności apostolskiej.

7.      Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła Świętego.

8.      Udział w pogrzebie zmarłego członka ŻRA według swoich możliwości, oraz modlitwa za spokój jego duszy.

 

Odpust:

Na mocy Indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25.10.1967 r. – udziela się członkom Żywego Różańca

odpustu zupełnego pod zachowanie warunków zwykłych: stan łaski uświęcającej,

Komunia Święta, modlitwa w intencji Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

 

Terminy odpustów:

- w dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca Apokalipsy

- w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (ruchome święto)

- w Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 luty

- w Uroczystość Zwiastowania – 25 marca

- w Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia

- we wspomnienia Matki Bożej Różańcowej – 7 października

- w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi – 8 grudnia

- w Uroczystość Bożego Narodzenia – 25 grudnia

 

 

Jeśli chcesz się dołączyć lub utworzyć w swojej parafii kółko

Żywego Różańca Apokalipsy, napisz do mnie: rozaniec@apokalipsa.info.pl