Ten artykuł zdecydowałem się umieścić na stronie www.apokalipsa.info.pl, aby zasygnalizować bardzo ciekawy temat mikroorganizmów naturalnych danych nam przez Pana Boga i aby dać nadzieję dla poszkodowanych przez powódź.

 

 

W 1982 Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyu na Okinawie w Japonii opracował specyficzną kombinację pożytecznych mikroorganizmów występujących w warunkach naturalnych w świecie przyrody. Mikroorganizmy te cechują wyjątkowe zdolności w zakresie wspomagania, odtwarzania oraz ochrony rozmaitych ekosystemów. EM™ jest unikalną formułą o działaniu probiotycznym i antyutleniającym. Odkrywca nazwał tę grupę mikroorganizmów Efektywnymi Mikroorganizmami™, czyli w skrócie EM™.

 

  

Zamieszczamy poniżej tłumaczenie listu twórcy Efektywnych Mikroorganizmów™ Teruo Higi do użytkowników EM™ w Polsce wyjaśniający tą sytuację:

 

List

 

Do: Wszystkich użytkowników produktów Efektywne Mikroorganizmy™ (EM) w POLSCE
Od: Teruo Higa, Twórca wyrobu Efektywne Mikroorganizmy™ (EM)

17. marca 2006

Dotyczy: Autentyczności technologii Efektywne Mikroorganizmy (EM) oraz wyrobu EM-1 w Państwa kraju

 

Drodzy użytkownicy produktu Efektywne Mikroorganizmy™ (EM)!

 

Jako pierwotny twórca technologii łączącej mikroorganizmy z różnymi, korzystnymi zastosowaniami, nazwałem swoje odkrycie „Efektywne Mikroorganizmy™” lub „EM” i rozpocząłem używanie tego określenia na skalę międzynarodową w roku 1986. Nazwa „Efektywne Mikroorganizmy™” jest od tego czasu w ciągłym użyciu, określając tę szczególną, odkrytą przez mnie technologię. Niniejszym publicznym oświadczeniem chcę potwierdzić swoje przywiązanie do organizacji badawczej EM Research Organization (EMRO) i jej organizacji partnerskich i dystrybutorów, którzy prawnie reprezentują autentyczność i oryginalność technologii Efektywne Mikroorganizmy™ oraz wyrobów opracowanych przeze mnie i EMRO we właściwych sobie obszarach.

 

Dodatkowo chciałbym ogłosić to stwierdzenie w odpowiedzi na nieprawdziwe oświadczenia, które składają różne jednostki na całym świecie, a które dotyczą ich związków ze mną, marką, ewentualnie z organizacją badawczą EM Research Organization (EMRO). W roku 1994 została przeze mnie ustanowiona organizacja badawcza EM Research Organization (EMRO), która miała objąć wszystkie znaki handlowe i know-how wyrobów, używających technologii i marki utworzonej przez mnie, tzn. Efektywne Mikroorganizmy™.


Efektywne Mikroorganizmy™ jest nazwą firmową różnych produktów, opracowanych przez mnie. EM-1®, EM-X® i kilka innych mutacji są zarejestrowanymi znakami handlowymi nazw wyrobów marki Efektywne Mikroorganizmy™. Efektywne Mikroorganizmy™ NIE JEST nazwą ogólną, jak twierdzą niektóre jednostki, ani nie jest ona używana w języku naukowym dla opisania czegoś innego niż marka i oryginalny wyrób (wyroby), które opracowałem przez ostatnie ponad 30 lat.


Greenland Technologia EM pracuje wraz z organizacją badawczą EM Research Organization (EMRO), EMRO EHG Deutschland GmbH, EM Technology Network USA, APNAN i innymi upoważnionymi, afiliowanymi biurami na całym świecie oraz ze mną przy produkcji, promocji i dalszym rozwijaniu technologii wyrobów Efektywne Mikroorganizmy™.  Greenland Technologia EM jest wyznaczonym dystrybutorem produktów EM-1® i technologii Efektywne Mikroorganizmy™ w POLSCE.


Proszę nie mylić technologii i wyrobów, które opracowałem z innymi, które mogą je kopiować lub przypominać. Produkty EM1® i inne wyroby EM opracowane przez mnie posiadają logo EMRO i są sprzedawane na skalę międzynarodową przez EMRO oraz jego organizacje partnerskie i dystrybutorów na całym świecie.


Dziękuję za stałe wspieranie marki Efektywne Mikroorganizmy™ (EM).

 

Z poważaniem, Dr Teruo Higa

Twórca produktów Efektywne Mikroorganizmy™ (EM)

 

Podpis

 

 

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów

 

08.12.2008

 

Technologia EM to autentyczna technologia przyszłości, dająca szansę rozwiązania wielu do tej pory prawie nierozwiązywalnych, problemów w rolnictwie, oczyszczaniu ścieków, gospodarce osadowej i na wysypiskach śmieci. Technologia EM tworzy klimat do innego spojrzenia na te zagadnienia i w ślad za tym daje nowe możliwości działania. Ogromne korzyści może uzyskać każdy rolnik uprawiający ziemię i każdy hodowca zwierząt. Wprowadzenie technologii EM jest drogą do produkowania zdrowej żywności.


Technologia Efektywnych Mikroorganizmów (EM) pojawiła się po raz pierwszy w uproszczonej formie w 1968 r. Powstała w wyniku badań mających na celu osiągnięcie poprawy jakości zbiorów oraz opracowanie środków zaradczych zapobiegających problemom związanym z postępującą chemizacją produkcji rolnej. W praktyce na większą skalę technologię EM zastosowano w 1980 r., a produkcję preparatu o określonej formule, z przeznaczeniem do konkretnych celów użytkowych, rozpoczęto w 1982 r. Popyt na Efektywne Mikroorganizmy zwiększał się w miarę wzrostu popularności rolnictwa ekologicznego i nasilających się problemów z degradacją środowiska naturalnego. W chwili obecnej technologię EM wykorzystuje się w ponad 120 krajach świata, między innymi: w krajach europejskich -  największe zastosowanie ma dotychczas w Danii, Holandii, Niemczech i Hiszpanii; poza Europą EM jest znana i użytkowania w USA, Brazylii, Indiach, Pakistanie i krajach Dalekiego Wschodu. Jej pierwsze zastosowanie w Polsce miało miejsce w 1999 r.


EM to kompleks kilkudziesięciu szczepów różnorodnych mikroorganizmów, skompletowany na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez profesora ogrodnictwa Teruo Higa z Uniwersytetu w Ryukyus na japońskiej wyspie Okinawa. Opracowanie odpowiedniej formuły preparatu zabrało mu 20 lat pracy. Ponieważ głównymi dziedzinami badań profesora Higi były ogrodnictwo i rolnictwo, pierwotnie preparaty EM stosowano na tych właśnie polach. Wykorzystywano je głównie jako szczepionki do produkcji kompostów i ulepszacze glebowe. Ten stosunkowo młody, w skali geologicznej kontynent ma gleby zdrowe i zasobne w mikroelementy sprzyjające rozwojowi bogatej i różnorodnej mikroflory. Rośliny tam uprawiane są dorodne i smaczne. Mieszkańcy tego obszaru rzadko chorują i co jest niezwykłe dla obszaru podzwrotnikowego, procent osób ponad stuletnich jest tam najwyższy w świecie.


Mikroorganizmy skompletowane przez profesora T. Higę pochodzą z tej niezwykłej gleby jak również ze żwacza krów tam hodowanych, a także mikroorganizmów pozyskanych od mleczarni produkujących przetwory mleczarskie na Okinawie.


EM są skutecznym narzędziem korygowania i nadzoru rozmaitych ekosystemów, albowiem poprawiają jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych. Tę właściwość profesor Teruo Higa określił właśnie jako technologię efektywnych mikroorganizmów (Technologia EM), która przez swoją skuteczność jest szansą na zahamowanie degradacji otaczającego nas środowiska.


Efektywne Mikroorganizmy są żółtobrunatną cieczą o pH 3 - 3,5 , słodko kwaśnym smaku i zapachu zakwasu chlebowego, lub fermentującego soku owocowego, wywołują fermentację niskotemperaturową, wypierając gnicie. Oznacza to, że przykry zapach, substancje utleniające i inne szkodliwe substancje nie są wytwarzane w środowisku zdominowanym przez EM.


Flow Effective Microorganisms EM (
www.alibaba.com)


EM jako kompleks jest wyposażony w wielką liczbę wyspecjalizowanych narzędzi biologicznych zapewniających im przetrwanie i rozwój nie tylko w glebie, ale również w różnorodnych środowiskach takich jak; wysypiska śmieci, osady denne zbiorników wodnych (jeziora, stawy, oczka itp.) ściółki w
pomieszczeniach dla zwierząt, zbiorniki z gnojowicą, kanały ścieków municypalnych i osady pościekowe z oczyszczalni ścieków.


Komplet enzymów wniesionych przez poszczególne szczepy umożliwia degradację materii organicznej. Mikroorganizmy te współdziałając produkują również substancje zapewniające im przetrwanie w agresywnym środowisku wysycanym wrogimi odmianami patogenów grzybowych. EM (wyciągają) ekstrahują efektywnie mikroelementy uwięzione w minerałach, równocześnie przekształcając je w formy łatwo przyswajalne przez rośliny. Tym sposobem tak niezbędne dla procesów metabolizmu minerały w końcu docierają z pokarmem do organizmu zwierząt i ludzi. Wiele szczepów uczestniczących w kompleksie EM jest identycznych z tymi jakie znajdujemy w miejscowych zdrowych glebach i przewodach pokarmowych zdrowych zwierząt. Dlatego też EM uaktywnia również nasze rodzime mikroorganizmy w walce z patogenami.

 

Niewątpliwie uniwersalne zdolności EM są wynikiem komplementarnego doboru szczepów mikroorganizmów, wyposażonych w narzędzia biologiczne, których trwałe wytwarzanie zostało rozpisane na genach w poszczególnych szczepach. Zatem EM można uznać jako bank genów tworzony z udziałowców reprezentowanych przez szczepy w nim skompletowane. Dlatego też pojedyncze szczepy bakteryjne (oferowane w handlu) dostarczane do gleby nie mogą liczyć na przetrwanie w konkurencyjnym środowisku biologicznym.

 

Zatem technologia EM powala rozwiązać drogą mikrobiologiczną większość problemów trapiących współczesne rolnictwo. Jest ona również wykorzystywana przy przerobie odpadów organicznych i w wielu podobnych zastosowaniach mających na celu głównie ochronę środowiska. W ciągu ostatnich lat zakres użycia Efektywnych Mikroorganizmów poszerzył się o hodowlę zwierząt. Preparaty EM służą jako probiotyki dodawane do wody pitnej i paszy dla zwierząt oraz do przerobu ich odchodów na kompost i eliminacji odoru w pomieszczeniach hodowlanych.


EM wszechstronnie przetestowano i upewniono się, że są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Departament Rolnictwa USA zaliczył wszystkie mikroorganizmy EM do kategorii GRAS (ogólnie uznane za bezpieczne). Instytut
Żywności i Leków USA uznał, że większość z nich może być bezpiecznie spożywana jako pożywienie.

 

Efektywne mikroorganizmy i związana z nimi technologia jest znana na całym świecie i popierana przez wiele instytucji i organizacji.

 

Skład preparatu Efektywne Mikroorganizmy     

 

09.12.2008

 

EM są naturalną żywą substancją nie modyfikowaną genetycznie, całkowicie przyjazną zdrowiu zwierząt, ludzi i roślin. Szczepionka Efektywne Mikroorganizmy jest to płynną mieszaniną żywych kultur tlenowych. W jej skład wchodzi kilka gatunków biologicznych, spotykanych powszechnie w naturalnym środowisku na całym świecie: 5 grup drobnoustrojów - bakterie fotosyntetyzujące, bakterie kwasu mlekowego, drożdże, grzyby promieniowce - Actinomycetaceae, grzyby pleśniowe; 10 gatunków: Lactobacillus plantarum, Propibacterium freudenreichii, Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas sphaeroides, Streptococcus lactis, Streptococcus faecalis, Streptomyces albus albus, Aspergillus oryzae, Mucor hiemalis.

 

W 1cm 3  EM znajduje się około miliarda tych mikroorganizmów.Rolnictwo współczesnej doby poszukuje alternatywnych i uproszczonych form gospodarowania w miejsce dotychczasowych intensywnych technologii, dlatego wyizolowane efektywne mikroorganizmy są w stanie udoskonalić jakość gleby, wzrost i jakość plonów, poprawić stan higieniczny pomieszczeń inwentarskich i środowiska przyrodniczego. Składniki szczepionki EM są tak dobrane, że każdy z nich spełniając ważna rolę, jednocześnie się wzajemnie uzupełnia i wzbogaca w działaniu.


Każdy gatunek w kompozycji Efektywnych Mikroorganizmów spełnia indywidualnie bardzo ważną funkcję, na zasadzie tzw. wspólnego rozkwitu synergii, jednak zasadniczą wspólną oś ich działania stanowią bakterie fotosyntetyczne. Stymulują one rozwój innych mikroorganizmów, równolegle i w doskonały sposób zużywając na własne potrzeby substancje wytwarzane przez te wspomagane przez nie bakterie. Ten fenomen jest określany jako „koegzystencja i wspólny rozkwit".


Wzrost populacji EM w glebie powoduje zwiększenie się ilości innych rdzennych mikroorganizmów, mikroflora glebowa staje się bogatsza, ekosystem dobrze zbalansowany, w wyniku czego określone gatunki szkodliwych bakterii nie mają korzystnych warunków do rozmnażania się. Dlatego właśnie rośliny rosną wyjątkowo dobrze na glebach, w których dominują Efektywne Mikroorganizmy.
Większość Efektywnych Mikroorganizmów występuje w różnych ilościach w zależności od rodzaju gleby i warunków zewnętrznych. Pozostawione same sobie stają się często mniejszością w danym środowisku. Dlatego, aby osiągnąć dobre efekty praktycznego stosowania
preparatów EM, trzeba zapewnić wsparcie mające na celu utrzymywanie populacji Efektywnych Mikroorganizmów na stałym poziomie w danym środowisku (GREENLAND Technologia EM)

 

 

Efektywne Mikroorganizmy - naturalna metoda hodowli trzody chlewnej

 

09.12.2008

 

Producenci wieprzowiny napotykają na coraz to nowe utrudnienia wynikające ze zmian w przepisach ochrony środowiska i żywienia zwierząt.


Powszechne stosowanie antybiotyków na szeroką skalę zapewniało dobre przyrosty dzienne i dawało pewność, że zwierzęta nie będą chorowały. Jednak masowe zastosowanie antybiotyków osłabiało naturalną odporność zwierząt i dawało możliwość rozwoju coraz większej liczbie patogenów z różnych grup. W konsekwencji wzrastało zużycie antybiotyków do celów leczniczych. Zatem strach hodowców przed całkowitym wycofaniem antybiotyków z paszy był ogromny, ponieważ przekonani byli, że poziom przyrostów spadnie a wzrośnie zachorowalność wśród zwierząt. Rolnicy stosujący Efektywne Mikroorganizmów nie odczuli w zupełności zmian.
Za przykład może posłużyć gospodarstwo z centralnej Polski hodujące ok. 600 sztuk tuczników jednorazowo w rusztowym systemie utrzymania.

Od momentu zastosowania EM w podaniu do picia w ilości 2 litry EM-A/1000 litrów wypijanej wody, już po kilku tygodniach zauważono znaczny wyczuwalny spadek poziomu amoniaku w
budynkach inwentarskich. Dodatkowo skończył się problem z grubą warstwą kożucha na powierzchni gnojowicy, która przestała „wydawać drażniący zapach" na skutek zatrzymania procesów gnilnych kosztem dominacji procesu fermentacji. Dzięki temu w chlewniach obniżył się poziom trującego amoniaku i siarkowodoru, co zapewniło
lepsze warunki bytowe zwierzętom i wpłynęło pozytywnie na wykorzystanie paszy.


Powody do zadowolenia są również w tych gospodarstwach gdzie chów odbywa się na głębokiej ściółce. Emisja amoniaku jest zminimalizowana a obornik bardzo
szybko fermentuje już w chlewni, dzięki temu jest go mniej ale za to bardzo dobrej jakości.
Efektywne mikroorganizmy podane w wodzie pitnej sprawiają, że wzrasta znacznie poziom wykorzystania białka w paszy.
Na obserwowanym stadzie, świnie osiągnęły średnie przyrosty dzienne na poziomie 900g przy zużyciu paszy ok. 2,8 kg na kilogram przyrostu (
żywienie do woli).


Należy dodać, że nie stosowano tutaj zakwaszaczy chemicznych ani w wodzie, ani też w paszy. Mieszanina pozytywnych bakterii zawarta w EM dopasowuje się indywidualnie do organizmu każdej
sztuki, wzbogaca jej mikroflorę co ma oczywiście związek ze wspomnianym wcześniej wzrostem wykorzystania składników pokarmowych z paszy.


Technologię Efektywnych Mikroorganizmów nie należy jednak ograniczać tylko do podawania w wodzie do picia. Wszystkie pomieszczenia, korytarze paszowe, należy przynajmniej raz na 2 tygodnie spryskać roztworem EM-A (1litr EM-A/ 10 m2 powierzchni).
Takie zabiegi wzbogacają całe otoczenie w pożyteczne mikroorganizmy i zapobiegają rozprzestrzenianiu się patogenów, zapewniając równowagę mikrobiologiczną w otoczeniu zwierząt.(Greenland)

 

W art. wykorzystano materiały:


,,Efektywne Mikroorganizmy": GREENLAND Technologia EM

,,Efektywne Mikroorganizmy", EM - World Polska, Regionalne Centrum Promocji, Namnażania i dystrybucji w Kutnie

,,Efektywne Mikroorganizmy w uprawie roślin", EM - WORLD Polska Wyłączny Dystrybutor w Polsce

 

 

Źródło:

 

http://www.ppr.pl/index.html

 

http://www.agromin.pl/