27 listopada, NMP od Cudownego Medalika

 

 

 

MODLITWA: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Amen

 

Cudowny Medalik Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

 

 

 

Bierzcie i noście na sobie CUDOWNY MEDALIK

 

 ”Wiele niezwykłych nawróceń, na­głych uzdrowień i innych łask podobało się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo Matki Bożej Niepokala­nej i Jej medalik. Nazywa się go nawet „cudownym", właśnie ze względu na tę wielką ilość dowodów potęgi wstawien­nictwa Panny Maryi. Objawiła go sama Niepokalana w dniu 27 listopada 1830 roku Katarzynie Laboure, nowicjuszce sióstr szarytek, w Kaplicy na ulicy Rue du Bac w Paryżu.

 

Pierwszy taki medal został wybity w roku 1832 za zezwoleniem ks. arbp. Ludwika de Ouelen. Przez prawie 150 lat wiele niezwykłych wydarzeń pot­wierdziło prawdziwość tego objawienia. Głośne zwłaszcza było nawróce­nie niewierzącego Alfonsa Ratisbonne'a w roku 1841, który przyjąwszy od przyjaciela medalik Niepokalanej nawrócił się po wizji w jednym z kościołów rzymskich.

 

 

 

Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten się zbawi, uświę­ci

i innym do uświęcenia do­pomoże".

Św. Maksymilian Kolbe

 

Św. Maksymilian postawił za swoje życiowe zadanie szerzyć cześć Maryi Niepokalanej, Mat­ki Jezusa Chrystusa. Pragnął, by wszyscy ludzie poznali Jej wielkość i szczerze Ją pokocha­li. Wówczas staną się - jak nie­złomnie wierzył - wzorowymi dziećmi Bożymi. W tym też celu zapoczątkował pobożny ruch pod nazwą Rycerstwo Niepo­kalanej. W jego szeregach prag­nął skupić jak najwięcej ludzi dobrej woli, którzy „staraliby się o nawrócenie grzeszników, braci odłączonych i niechrze­ścijan oraz uświęcaliby wszyst­kich pod opieką i za pośrednic­twem Niepokalanej".

 

Św. Maksymilian, zakładając Rycer­stwo Niepokalanej, obrał jako szcze­gólny znak swego stowarzyszenia ten Jej medalik. Polecił nosić go swym naśladowcom i codziennie odmawiać krótką modlitwę o nawrócenie i uświę­cenie wszystkich ludzi. Propagował bardzo usilnie ten medalik wśród ka­tolików i wśród niewierzących, ufając, że ktokolwiek z dobrą wolą go przyj­mie, wcześniej czy później otrzyma łaskę nawrócenia"

 

(L. B. w: Rycerz Nie­pokalanej 305 - 1981).

 

Może nadszedł czas, byś i Ty zapisał się na członka Rycerstwa Niepokalanej.

 

 

 

Krzysztof z Łodzi, www.apokalipsa.info.pl