Przygotujcie się na trzy dni ciemności

 

Jak chronić się w czasie kary mającej przyjść na świat pogan.

Najważniejsze, to żyć w stanie łaski uświęcającej tzn. bez grzechu.

 

 

Zarówno dla ciała, jak i dla duszy, którym przeznaczono umrzeć, jak i dla tych, którzy będą zachowani – módlcie się, odmawiajcie Różaniec za grzeszników.

 

Obrazy poświęcone z wizerunkiem Krzyża z La Salette stanowić będą ochronę domów i mieszkańców, zgodnie z obietnicą będą świecić w dniach ciemności, tak, że i wątpiący to zobaczą i nawrócą się.

 

Wymieniony obraz umieścić na drzwiach wejściowych. W pokoju, w którym przebywać będziecie podczas ciemności, odmawiać codziennie modlitwę: ”Cenna krwi Chrystusowej przelana na Krzyżu, błogosław ten dom i weź go w swoją Opiekę”

 

 

1. WODA – przygotować na osobę około 30 litrów wody lub więcej. Na każde 10 litrów zwykłej wody dać 1 litr wody święconej. Gdy nie ma w pobliżu, pod ręką, należy ją samemu poświęcić, stosując następujące słowa:

 

”Za przyczyną Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i mocą tego w Jej Imieniu poświęconego cudownego medalika, nich ta woda będzie błogosławioną, poświęcona, uświęcona i niech będzie skuteczną obroną dla wszystkich, którzy ją używać będą pobożnie i z ufnością przeciw złym mocom i choroba ciała i duszy. W imie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

 

Odmawiając tą modlitwę, należy zanurzyć medalik w wodzie. Woda ta będzie rezerwą po przebytych 3 dniach kary, bowiem więcej zginie ludzi z pragnienia, aniżeli z głodu. /wg. Objawień z 1950r./

 

 

 

www.apokalipsa.info.pl