MEDALIK św. BENEDYKTA

AWERS:

REWERS:

Św. Benedykt trzyma w prawej ręce krzyż, w lewej - księgę („Regułę").

 

Na obwodzie napis łaciński: EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR - „Niech jego obecność broni nas w chwili śmierci".

 

Obok św. Benedykta napis: CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI - „Krzyż świętego ojca Benedykta".

 

W pobliżu osoby św. Benedykta znajduje się pęknięty kielich z wężem (poniżej ręki Benedykta z krzyżem). Jest to przypomnie­nie cudu rozpoznania trucizny przez św. Bene­dykta, podanej mu przez wrogich współbraci.

 

Obok ręki z księgą umieszczono kruka. Św. Benedykt kazał krukowi ukryć zatruty bochen chleba, którym miał być uśmiercony.

 

Pośrodku krzyż.

 

Na polach między ramiona­mi znajdują się litery C S P B - CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI - „Krzyż świętego ojca Be­nedykta".

 

Nad krzyżem łacińskie słowo PAX - „Pokój", dewiza Zakonu św. Benedykta.

 

Litery na ramieniu pionowym CSSML ozna­czają: CRUX SANCTA SIT MIHI LUX - „Krzyż święty niech będzie mi światłem".

 

Skrót napisu na ramieniu poziomym NDSMD oznacza: NE DRACO SIT MIHI DUX - „Diabeł niech nie będzie mi przewodnikiem".

 

Na obwodzie medalika, czytając skrót od góry w prawo VRSNSMV - SMOLIYB - odczy­tujemy: VADE RETRO SATANA NUMOUAM SU-ADE MIHI VANA - SUNT MAŁA OUAE LIBAS, IPSE YENENA BIBAS - „Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności. Złe jest to, co podsu­wasz, sam pij swoją truciznę".

 

Świadectwa wiernych potwierdzają, że noszenie tego medalika oraz modlitwa do św. Benedykta z prośbą o pomoc pozwalają doznać wielu łask du­chowych, zwłaszcza zwalczają siły Złego.

 

POLECENIE SIĘ OPIECE ŚW. BENEDYKTA

 

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, nauczycielu i przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy  wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece. Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucam mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wielkiej miłości. Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Amen.